Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Impact klimaat op oppervlaktewater als bron voor drinkwater : van knelpunten naar maatregelen [Boek]
  Wuijts, S. \ Grinten, E. van der \ Meijers, E. \ Bak-Eijsberg, C.I. \ Zwolsman, J.J.G. \ 2013
  De kwaliteit van water verslechtert als bij aanhoudende droogte de hoeveelheid water die door de rivieren stroomt, afneemt. De invloed van lozingen op de waterkwaliteit is dan veel groter, omdat de concentraties van vervuilende stoffen uit de lozinge ...
  help
  De theorie van de vlokvorming [Boek]
  Meijers, A.P. \ 1974
  Bij de zuivering van oppervlaktewater is het noodzakelijk troebeling- en kleurveroorzakende bestanddelen te verwijderen. Geëigend voor deze zuiveringsfase is het proces van de coagulatie, waarbij deze bestanddelen gewoonlijk met behulp van Fe of Al-z ...
  help
  Pesticiden en drinkwatervoorziening [Boek]
  Meijers, A.P. \ 1972
  help
  Onderzoek naar de werking van vlokhulpmiddelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kruize, R.R. \ Meijers, A.P. \ 1981
  help
  Samenwerken en leren aan integraal waterbeheer; impact, organisatie en perspectieven op een learning & action alliance \ Water governance [Artikel]
  Herk, S. van \ Zevenbergen, C. \ Kelder, E. \ Meijers, E. \ Waals, H. \ Os, N. van \ Segeren, T. \ Hendriks, M. \ 2014
  Dit artikel presenteert Learning & Action Alliance (LAA) als een manier van vernieuwend samenwerken in een publiek-private kennisalliantie waarbij beleidsverandering beoogd wordt en innovatieve pilots worden ingezet. In Dordrecht wordt al ruim 10 jaa ...
  help
  Visatlas Flevoland [Boek] - 1e dr
  Beelen, P. \ Meijers, S. \ cop. 2012
  De Visatlas Flevoland geeft een compleet en actueel beeld van de aanwezigheid van zoetwatervissen in de provincie Flevoland. Flevoland telt zo’n 40 vissoorten die uitvoerig beschreven worden begeleid met prachtige fotografie van natuur, landschappen ...
  help
  Waar komen de geneesmiddelen bij innamepunten voor drinkwaterbereiding vandaan? : en wat zijn effecten van klimaatverandering? \ H2O online [Artikel]
  Aa, M. van der \ Meijers, E. \ 2016
  Carbamazepine, metoprolol, metformine en amidotrizoïnezuur zijn veel voorkomende probleemstoffen bij de innamepunten voor drinkwaterbereiding langs Rijn en Maas. De herkomst van deze geneesmiddelen blijkt sterk te verschillen. In de Rijn zijn ze, met ...
  help
  Grondwrijving langs buisleidingen [Boek]
  Inckel, A.E. \ Meijers, P. \ Hergarden, H.J.A.M. \ 1987
  In dit rapport zijn gegevens verzameld over de grondwrijving, die ingegraven leidingen ondervinden. In eerste instantie zal in het algemeen worden ingegaan op de wrijving tussen grond en buisleiding en de gebruikelijke wijze van berekenen ervan. Daar ...
  help
  Spraakwater: druppelt het water uit ons DNA? : reflectie op het OESO rapport over het Nederlands waterbeheer \ Water governance [Artikel]
  Feringa, R. \ Meijers, J. \ Tummers, R. \ Glas, P. \ Adema, I. \ Schenk, S.J. \ Bergkamp, R. \ Steegh, J. \ 2014
  Reflectie van diverse experts op het OECD rapport over het Nederlands waterbeheer.
  help
  Werking van ozon t.a.v. kleur, smaak en organische stoffen [Boek]
  Meijers, A.P. \ 1975
  Ozonisatie kan alleen bij betrekkelijk lage aanvangswaarden van de kleur, de smaak en het organische stofgehalte leiden tot een ten opzichte van de normen gewenste kwaliteit drinkwater. Voor de verwijdering van kleur en smaak uit sterk verontreinigd ...
  help
  Ontwerp standaardbekerglasproefapparaat en vergelijkend onderzoek van vlokmiddelen [Boek]
  Meijers, A.P. \ Moel, P.J. de \ Paassen, J.A.M. van \ 1984
  Doel van het onderzoek is een indruk te krijgen van de effectiviteit van de verschillende op de Nederlandse markt verkrijgbare vlokmiddelen onder gestandaardiseerde condities bij gebruik van verschillende typen oppervlaktewater en bij verschillende t ...
  help
  MER uitwijkhaven Weurt : emissieberekeningen naar grond- en oppervlaktewater vanuit waterbodem en depot [Boek]
  Douben, N.S.M. \ Bos, H.B. \ Meijers, G.G.A. \ 1994
  help
  Effecten aardbevingen op kritische infrastructuur Groningen : samenvatting resultaten onderzoek Deltares [Boek]
  Korff, M. \ Visschedijk, M. \ Landwehr, H. \ Verweij, A. \ Meijers, P. \ [2014]
  Het Ministerie van Economische zaken heeft Deltares gevraagd de risico’s van geïnduceerde aardbevingen in het Groningenveld voor de kritische onderdelen van de infrastructuur in beeld te brengen. Hiervoor is in augustus 2013 een Quick Scan gerapporte ...
  help
  Drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater: verkennende analyse herkomst vier geneesmiddelen [Boek]
  Aa, N.G.F.M. van der \ Moermond, C.T.A. \ Meijers, E. \ Bak-Eijsberg, C.I. \ 2014
  Restanten van humane geneesmiddelen komen voornamelijk via gezuiverd rioolwater in het oppervlaktewater terecht. Aangezien oppervlaktewater wordt gebruikt voor de drinkwaterproductie, is het van belang dat dit water zo min mogelijk verontreinigingen ...
  help
  Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden: werken met onzekerheid en complexiteit \ H2O online [Artikel]
  Meijers, E. \ Veer, B. van der \ Oosters, H. \ Bos, R. \ 2015
  De Deltacommissaris bood op Prinsjesdag 2014 het Kabinet de Deltabeslissingen aan, het resultaat van vijf jaar hard werken. Onderdeel van de Deltabeslissingen was het advies dat voor de regio Rijnmond-Drechtsteden is opgesteld door het programmateam ...
  help
  Bepaling van olie in water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meijers, A.P. \ 1974
  help
  GRRR : the EXPECT groundwater model for transport of solutes [Boek]
  Meijers, R. \ Sauter, F.J. \ Veling, E.J.M. \ 1994
  help
  Het voorkomen van organische microverontreinigingen in Rijn en Maas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meijers, A.P. \ 1973
  help
  Derde IAWR-congres te Düsseldorf \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meijers, A.P. \ Puffelen, J. van \ 1973
  help
  Impact van industriële afvalwaterzuivering installaties op Nederlands oppervlaktewater en drinkwaterbronnen \ H2O online [Artikel]
  Wezel, A.P. van \ Hurk, F. van den \ Sjerps, R.M.A. \ Meijers, E.M. \ Roex, E.W.M. \ Laak, T.L. ter \ 2018
  De laatste jaren is steeds meer bekend geworden over de stoffen die via RWZI-effluent in het oppervlaktewater, en daarmee in bronnen voor drinkwater terechtkomen. Over de samenstelling van het effluent van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.