Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Deltadijken dragen bij aan ‘robuust’ systeem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mens, M. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Eikelboom, T. \ 2013
  Verhoging en versterking van dijken is niet het enige mogelijke antwoord op extreem hoge afvoeren van rivieren. Men kan ook kijken naar de 'robuustheid' van het systeem: is een gebied als geheel - en dus niet alleen de dijk - voorbereid op het vele w ...
  help
  Enhancing flood risk system robustness in practice \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
  Mens, M.J.P. \ Klijn, F. \ Schielen, R.M.J. \ 2013
  We consider robust (fluvial) flood risk systems to have the ability to remain functioning under a range of river discharges. To understand system robustness, it is thus useful to analyze how the flood impact varies over a range of possible events. We ...
  help
  The added value of system robustness analysis for flood risk management \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Wetenschappelijk artikel]
  Mens, M.J.P. \ Klijn, F. \ 2014
  Decision makers in fluvial flood risk management increasingly acknowledge that they have to prepare for extreme events. Flood risk is the most common basis on which to compare flood risk-reducing strategies. To take uncertainties into account the cri ...
  help
  The meaning of system robustness for flood risk management \ Environmental science & policy [Wetenschappelijk artikel]
  Mens, M.J.P. \ Klijn, F. \ Bruijn, K.M. de \ Beek, E. van \ 2011
  This paper explores how the concept of robustness can be defined and made operational for flood risk management. Decision making about taking actions to reduce the flood risk is complicated by uncertainties about the current and future flood probabil ...
  help
  Analyse van systeemrobuustheid : een toepassing op de IJssel [Boek]
  Mens, M. \ 2012
  In dit rapport is de systeemrobuustheid en het overstromingsrisico van de IJsselvallei (dijkringen 48 t/m 53) gekwantificeerd. Systeemrobuustheid staat voor de mate waarin een systeem kan blijven functioneren bij (onzekere) externe verstoringen. De v ...
  help
  System robustness analysis in support of flood and drought risk management [Proefschrift]
  Mens, M.J.P. \ 2015
  Floods and droughts cause increasingly large impacts on societies worldwide. The probability of these extreme events is also expected to increase due to climate change. Water management primarily tries to protect against floods and droughts, for exam ...
  help
  'Verziltingsdiscussie komende jaren steeds heviger' \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
  Mens, R. \ 2009
  Verzilting is een groeiend probleem in Zuid-Holland. Door klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging kan de boomteelt in de provincie in gevaar komen. Wat is er tegen dit probleem te doen? De Boomkwekerij sprak met voorzitter van de NBvB-k ...
  help
  Zoetwater baten voor de agrariër : de opbrengsten van zoetwatermaatregelen [Boek]
  Tolk, L.F. \ Winkel, T. te \ Mens, M.J.P. \ Velstra, J. \ 2015
  In deze publicatie wordt in beeld gebracht wat de meerwaarde is (1) van maatregelen die zorgen voor een vergroting van de zoetwaterlens waarmee verzilting wordt tegengaan, en (2) van maatregelen die door (ondergrondse) opslag van zoetwater voor een g ...
  help
  In search of robust flood risk management alternatives for the Netherlands \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Wetenschappelijk artikel]
  Klijn, F. \ Knoop, J.M. \ Ligtvoet, W. \ Mens, M.J.P. \ 2012
  The Netherlands' policy for flood risk management is being revised in view of a sustainable development against a background of climate change, sea level rise and increasing socio-economic vulnerability to floods. This calls for a thorough policy ana ...
  help
  Robuustheidsanalyse bedijkte Maas [Boek]
  Mens, M. \ IJmker, J. \ Schielen, R. \ Asselman, N. \ Klijn, F. \ 2013
  Om het rivierengebied voor te bereiden op klimaatverandering en socioeconomische ontwikkelingen, verkent het Deltaprogramma Rivieren verschillende strategieën met daarbij horende maatregelpakketten. Deze worden beoordeeld op basis van overstromingsri ...
  help
  Doorbraakvrije dijken: een nadere verkenning [Boek]
  Klijn, F. \ Doef, M. van der \ Asselman, N. \ Hendriks, A. \ Hengst, S. den \ Mens, M. \ 2014
  Tijdens een studiedag over ‘Dijken voor de toekomst’, die KvK-Thema 1 in november 2011 samen met STOWA had georganiseerd, werd duidelijk dat veel discussie over ‘praktisch doorbraakvrije’ dijken het gevolg is van verschillende beelden, mede veroorzaa ...
  help
  Balancing supply and demand of fresh water under increasing drought and salinisation in the Netherlands [Boek]
  Jeuken, A. \ Beek, E. van \ Duinen, R. van \ Veen, A. van der \ Bocalon, A. \ Delsman, J. \ Pauw, P. \ Oude Essink, G. \ Zee, S. van der \ Stofberg, S. \ Zuurbier, K. \ Stuyfzand, P. \ Appelman, W. \ Creusen, R. \ Paalman, M. \ Katschnig, D. \ Rozema, J. \ Mens, M. \ Kwakkel, J. \ Thissen, W. \ Veraart, J. \ Tolk, L. \ Vries, A. de \ 2012
  The latest climate impact assessments show that climate change will cause an increasing mismatch between demand and supply of fresh water in many densely populated deltas around the world. Recent studies for the Netherlands show that the current wate ...
  help
  Robuustheid_veiligheid [Brochure]
  Mens, M. \ Haasnoot, M. \ 2012
  Op dit moment worden in de praktijk impliciet verschillende definities van robuustheid gebruikt. Dat kan verwarring veroorzaken. In verschillende onderzoeken wordt het begrip robuustheid gedefinieerd en uitgewerkt in kwantificeerbare onderdelen, zoda ...
  help
  Robuustheid_zoetwater [Brochure]
  Mens, M. \ Haasnoot, M. \ 2012
  Op dit moment worden in de praktijk impliciet verschillende definities van robuustheid gebruikt. Dat kan verwarring veroorzaken. In verschillende onderzoeken wordt het begrip robuustheid gedefinieerd en uitgewerkt in kwantificeerbare onderdelen, zoda ...
  help
  Waarom deltadijken bijdragen aan een robuust systeem \ H2O online [Artikel]
  Mens, M.J.P. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Eikelboom, T. \ 2013
  Klimaatverandering vraagt om een klimaatbestendige gebiedsinrichting. Voor gebieden met een overstromingsrisico betekent dit vaak dat dijken moeten worden versterkt en/of verhoogd. Daarnaast komt er met Meerlaagsveiligheid meer aandacht voor ruimteli ...
  help
  Begrippen rondom onzekerheid [Boek]
  Mens, M.J.P. \ Kwakkel, J.H. \ Jong, A. de \ Thissen, W.A.H. \ Sluijs, J.P. van der \ 2012
  Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste concepten op het gebied van onzekerheid. Het uitgangspunt hierbij is het belang van deze concepten voor werkpakket 5 van het Kennis voor Klimaat consortium ‘climate-proof fresh water supply’ (Them ...
  help
  Discussion support system for long-term flood risk management in the Netherlands \ NCR-days 2008 : 10 years NCR: November 20-21 [Hoofdstuk uit boek]
  Mens, M.J.P. \ 2008
  Making decisions about long-term planning for flood risk management is recognized as a complex activity, because of uncertain developments in climate, economy and demography and the many actors are usually involved in making strategic choices. Two pr ...
  help
  Risicobenadering voor de Nederlandse zoetwatervoorziening : methode ontwikkeling en toepassing op drie casestudies in Nederland [Boek]
  Vat, Marnix van der \ Schasfoort, Femke \ Maat, Judith ter \ Mens, Marjolein \ Delsman, Joost \ Kok, Sien \ Vuren, Saskia van \ Zwet, Joost van der \ Versteeg, Rudolf \ Wegman, Carolien \ Polman, Nico \ Ruijgrok, Elisabeth \ Wortelboer, Rik \ Peerlings, Jack \ 2016
  In 2016 is door twee deelprojecten gezamenlijk gewerkt aan het verder ontwikkelen en toepassen van de risicobenadering voor droogte in Nederland. Het gaat enerzijds om KPP DPZW IA economie (Kennis voor het Primaire Proces, Deltaprogramma Zoetwater, I ...
  help
  Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma : een verkenning [Boek]
  Haasnoot, M. \ Bouwer, L. \ Diermanse, F. \ Kwadijk, J. \ Spek, A. van der \ Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Weiler, O. \ Mens, M. \ Maat, J. ter \ Huismans, Y. \ Sloff, K. \ Mosselman, E. \ 2018
  De zeespiegel kan mogelijk (veel) sneller gaan stijgen dan tot nog toe is aangenomen in het Deltaprogramma. Deze extra versnelling heeft te maken met recente inzichten over het mogelijk versneld afbreken en smelten van het landijs op Antarctica. Op v ...
  help
  Verkennend modelleren : inzicht in het effect van onzekerheden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mens, M. \ Dahm, R. \ Ebskamp, M. \ Elffrink, A. \ 2010
  Bij het afwegen van maatregelen in het waterbeheer ontstaat steeds meer aandacht voor het omgaan met onzekerheden in modelsimulaties. Kennis over onzekerheden is relevante informatie bij het bepalen van bijvoorbeeld de wateropgave. Vaak blijkt het ec ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.