Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Getrokken damwandplanken geven beeld van corrosie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Meurs, G.A.M. van \ Zwart, Y.L. de \ Reddering, E.J. \ Rozing, A.P.C. \ 2007
  Voor dijkversterking krijgen stalen damwanden een corrosielaag ter bescherming. Onderzoekers hebben 3 van dit soort planken bij de Lek in de Krimpenerwaard getrokken om praktijkmetingen uit te voeren naar de mate van corrosie. De ouderdom van deze pl ...
  help
  Eenduidige rekenmethode voor multifunctionele dijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Mechelen, J. van \ Meurs, G. van \ Voorendt, M.Z. \ 2014
  Multifunctionele waterkeringen beschermen niet alleen het achterland tegen overstromingen (primair), maar hebben vaak een tweede belangrijke functie (secundair). Denk aan bebouwing op of in een dijk. De secundaire functie komt voort uit de toenemende ...
  help
  Dijkversterking met zachte ondergrond [ondergrondse constructies, funderingen & geotechniek] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Heijn, K. \ Bruijn, H. \ Meurs, G. van \ 2014
  Het Hoogwaterbeschermingsprogramma kent een hoge ambitie. Toekomstige dijkversterking moet in de helft van de tijd worden uitgevoerd met een vermindering van ruim 30 procent in de kosten. Dat vraagt nadrukkelijk om innovaties in de inhoud, de technie ...
  help
  POV drainagetechnieken : een publicatie van de POV macrostabiliteit en de POV-piping [Boek]
  Meurs, G.A.M. van \ Niemeijer, J. \ Meerten, J.J. van \ Langhorst, O.S. \ Meuwese, H.D.C. \ 2018
  Of de faalmechanismen macrostabiliteit en piping optreden, is mede afhankelijk van de waterspanning in de dijk en in de ondergrond. De aanleg van een drainagesysteem zorgt voor een verlaging van de waterspanning. In opdracht van de Projectoverstijgen ...
  help
  De lange mars naar innovatie bij corrosietoeslag \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Meurs, G.A.M. van \ Senhorst, H. \ Epema, W. \ 2014
  Jaren is gekozen voor extra dikke planken om de vermeende corrosie en de daarmee gepaard gaande functieafname te compenseren. Recent bracht het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) in een advies deze waarden sterk terug. Momenteel loopt een proefj ...
  help
  Inceptierapport waterkwaliteit en calamiteiten : DC project 04.20 [Boek]
  Meurs, G.A.M. van \ 2008
  Het project Waterkwaliteit en Calamiteit gaat in op de gevolgen van klimaatverandering op watersystemen. Klimaatverandering heeft tot gevolg dat perioden van droogte worden afgewisseld met natte perioden. Het project is gestart met het opstellen van ...
  help
  Corrosie van stalen damwandplanken in de grond : effect van zout grondwater [Boek]
  Jansen, S. \ Kraaijenbrink, P. \ Meurs, G.A.M. van \ 2014
  Stalen damwandplanken worden veelvuldig toegepast bij de versterking van dijken als de ruimte ontbreekt om een stabiliteitsberm in grond uit te voeren. Staal corrodeert echter en daardoor neemt de dikte af. In 2013 is praktijkonderzoek afgerond naar ...
  help
  Nederlandse water monitor : bewerking bestaande statistieken voor Topsector Water, nieuwe afbakening voor Topsector Water [Boek]
  Terwisga, Rik van \ Meurs, Elvira \ Aartsen, Martien \ 2016
  Het Topteam Water heeft Ecorys gevraagd een Nederlandse water monitor op te stellen voor Topsector Water op basis van bestaande statistische bronnen. Door middel van interviews met vertegenwoordigers van de drie clusters: Maritieme Technologie, Water ...
  help
  De Natuurlijke Alliantie in het gebiedsproces : SKB Showcase Amersfoort [Boek]
  Verkade, Geert-Jan \ Grond, Vincent \ Camps, Paul \ Meurs, Martin van \ 2014
  Deze rapportage is opgesteld in het kader van de SKB showcase: De natuurlijke Alliantie in het gebiedsproces. De showcase richt zich op de integratie van bodem, water en groen – het natuurlijke systeem - in één ruimtelijke pijler, de Natuurlijke Alli ...
  help
  De Deltawerken : cultuurhistorie en ontwerpgeschiedenis [Boek]
  Steenhuis, Marinke \ Doorn, Johanna van \ Voerman, Lara \ Emmerik, Joost \ Walda, Minke \ Timmermans, Luc \ Meurs, Paul \ 2015
  Deze pilotstudie kent zes hoofdstukken. In hoofdstuk 1 worden zestien werken in de Delta stuk voor stuk in hun historische context geplaatst en geanalyseerd op technische, landschappelijke en programmatische innovatie. Hoofdstuk 2 bevat een schematis ...
  help
  De laatste dagen van een boerenrepubliek : Polderdistrict Betuwe, vijfentwintig jaar werk en strijd [Boek]
  Meurs, R. van \ 2002
  help
  Reactie op "Het simuleren van grondwaterstroming met spreadsheet : enkele voorbeelden" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ree, C.C.D.F. van \ Meurs, G.A.M. van \ 1987
  help
  Influence of soil heterogeneities on the migration of contaminants \ ModelCARE 90 : calibration and reliability in groundwater modelling : proceedings of the conference held at The Hague, The Netherlands, 3 - 6 September 1990 [Hoofdstuk uit boek]
  Loxham, M. \ Meurs, G.A.M. van \ Visser, W. \ 1990
  help
  Case study on the RAZOB landfill, Nuenen, Netherlands \ Sardinia 91 : third international landfill symposium "Biogas disposal and utilization, choice of material and quality control, landfill completion and aftercare, environmental monitoring", 14 - 18 October 1991, S. Margherita di Pula (Cagliari), Sardinia, Italy : proceedings [Hoofdstuk uit boek]
  Meurs, G.A.M. van \ Pereboom, D. \ Schurink, E. \ 1991
  help
  Hoog water : de macht van de boerenrepublieken in het rivierengebied [Boek]
  Meurs, R. van \ 1996
  help
  Verantwoord omgaan met onzekerheid : kosteneffectief beheersen van mobiele bodemverontreiniging [Boek]
  Meurs, G.A.M. van \ Mischgofsky, F.H.M. \ Calle, E.O.F. \ 1998
  help
  Steenhuis, Marinke \ Meurs, Paul \ 2017
  "There are few countries in the world where water dominates the landscape and national identity as much as in the Netherlands. The vulnerable delta is always being taken back to the drawing board for further adaptation to the water threat. Climate ch ...
  help
  Technische Richtlijn Drainagetechnieken [Boek]
  Niemeijer, J. \ Langhorst, O.S. \ Meerten, J.J. van \ Meuwese, H.D.C. \ Meurs, G.A.M. van \ 2018
  Het optreden van de faalmechanismen macro-instabiliteit en piping zijn mede afhankelijk van de waterspanning in de dijk en in de ondergrond. De aanleg van een drainagesysteem zorgt voor een verlaging van de waterspanning. Op verzoek van de POV-Macros ...
  help
  Bloemrijke sterke dijken : Deltafact [Factsheet]
  Grashof-Bokdam, C. \ Meurs, G. van \ 2019
  Grote delen van onze dijken bestaan uit zachte, groene bekledingen met verschillende plantensoorten. Deze factsheet gaat in op het wat, waarom en hoe van bloemrijke sterke dijken.
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.