Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Advies van de Deltacommissie vergt breder perspectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Offermans, A.G.E. \ Valkering, P. \ Haasnoot, M. \ Beek, E. van \ Middelkoop, H. \ 2008
  Op 3 september 2008 presenteerde de Deltacommissie haar advies over hoe Nederland zich komende eeuw - ook onder de meest extreme klimaatscenario’s - kan beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De maatregelen die zij voorstelt, zijn gebas ...
  help
  Informatieblad Mineralen en Milieukwaliteit : uitmijnen leidt tot forse daling fosfaatconcentraties in bodemvocht onder grasland [Brochure]
  Salm, C. van der \ Middelkoop, J. van \ 2008
  In ruim de helft van de Nederlandse landbouwgronden is zoveel fosfaat opgeslagen dat zij worden gekarakteriseerd als fosfaatverzadigd. Deze gronden vormen een risico met betrekking tot fosfaatbelasting van het oppervlaktewater. Ondanks het ingezette ...
  help
  Actualisatie onderbouwing derogatie 2009 : notitie t.b.v. CDM [Boek]
  Schröder, J.J. \ Velthof, G.L. \ Aarts, H.F.M. \ Middelkoop, J.C. van \ Willems, W.J. \ 2006
  In de nazomer van 2005 heeft de Europese Commissie aan Nederland een derogatie toegekend. Daarmee is een ruimer gebruik van dierlijke mest mogelijk op melkveebedrijven gedurende de periode 2006-2009. Deze toekenning vond plaats op basis van een onder ...
  help
  Fosfaatklassen voor fosfaatgebruiksnormen van de Meststoffenwet : landbouwkundige en milieuhygiënische aspecten in samenhang [Boek]
  Ehlert, P. \ Salm, C. van der \ Burgers, S. \ Middelkoop, J. van \ Dijk, W. van \ Maas, R. van der \ Pronk, A. \ Reuler, H. van \ Koopmans, G. \ Chardon, W. \ 2014
  Invoering van het stelsel van gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen in de Meststoffenwet is gebaseerd op een beoordeling van de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij worden drie klassen onderscheiden. Bij de invoering van het stelsel is aangeven of ...
  help
  Modeling invasive alien plant species in river systems: interaction with native ecosystem engineers and effects on hydro-morphodynamic processes \ Water resources research [Artikel]
  Oorschot, M. van \ Kleinhans, M.G. \ Geerling, G.W. \ Egger, G. \ Leuven, R.S.E.W. \ Middelkoop, H. \ 2017
  De Japanse Duizendknoop is een plant die ruim anderhalve eeuw geleden als sierplant naar Nederland is gehaald, en nu door zijn massale verspreiding voor veel problemen zorgt. De modelresultaten laten zien dat deze plant de natuurlijke oeverplanten we ...
  help
  Morfologische potenties van de Rijntakken, Benedenrivieren en Maas : historische referentie (situatie rond 1850) [Boek]
  Stouthamer, E. \ Middelkoop, H. \ 2003
  In het kader van het RIZA-project ‘Morfologische potenties Rijntakken, Benedenrivieren en Maas’ is in samenwerking met Alterra, UU en WL onderzoek gedaan naar de relatie tussen geomorfologische processen en het voorkomen van rivierecotopen in het bui ...
  help
  Phosphorus recycling from the waste sector [Boek]
  Ruijter, F.J. de \ Dijk, W. van \ Middelkoop, J.C. van \ Reuler, H. van \ 2016
  An efficient use of phosphorus (P) is necessary as phosphate rock is a finite resource and P is essential for crop production. From the waste sector in the Netherlands, 23 Mkg P is sequestered in landfill, incineration ashes and cement. Flows contain ...
  help
  Kosteneffectiviteit van alternatieve maatregelen voor bufferstroken in Nederland [Boek]
  Noij, G.-J. \ Corré, W. \ Boekel, E. van \ Oosterom, H. \ Middelkoop, J. van \ Dijk, W. van \ Clevering, O. \ Renaud, L. \ Bakel, J. van \ 2008
  De kosteneffectiviteit is vergeleken van maatregelen om de oppervlaktewaterbelasting met nutriënten vanuit de landbouw terug te dringen. Aanleiding is de discussie over de (kosten)effectiviteit van onbemeste bufferstroken in Nederland. Van deze maatr ...
  help
  Effect analysis of transient scenarios for successful water management strategies \ NCR-days 2008 : 10 years NCR: November 20-21 [Hoofdstuk uit boek]
  Haasnoot, M. \ Middelkoop, H. \ Deursen, W. van \ 2008
  Recent scenario studies on water management focus on one or two projection years and the effects on the water system and functions. The future is however more complex and dynamic. Therefore, we analyse transient scenarios in order to evaluate the per ...
  help
  Beperking koper en zink op melkveebedrijven in Zuid-Nederland : balansen en aanbevelingen [Boek]
  Smolders, E.A.A. \ Middelkoop, J.C. van \ Verkaik, J.C. \ 2008
  Sinds december 2000 is de Europese kaderrichtlijn Water van kracht. Deze richtlijn bepaalt dat in 2015 de kwaliteit van het oppervlaktewater zodanig verbeterd moet zijn dat dit geen problemen meer oplevert voor het waterleven en voor het gebruik als ...
  help
  Temporal variability of contemporary floodplain sedimentation in the Rhine - Meuse delta, The Netherlands \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
  Asselman, N.E.M. \ Middelkoop, H. \ 1998
  help
  Estimating the impact of climate change on peak flows in the River Rhine \ The impact of climate change on the river Rhine and the implications for water management in the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Middelkoop, H. \ 2000
  help
  Implications for landscape planning alternatives for the River Rhine floodplains \ The impact of climate change on the river Rhine and the implications for water management in the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Middelkoop, H. \ Buiteveld, H. \ 2000
  help
  Implications for inland navigation \ The impact of climate change on the river Rhine and the implications for water management in the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Middelkoop, H. \ Deursen, W.P.A. van \ 2000
  help
  Ook laagwater vraagt om aandacht : nieuwe scenario's voor afvoer van Rijnwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kwadijk, J.C.J. \ Deursen, W.P.A. van \ Middelkoop, H. \ 2000
  Naast hoog water wordt nu ook aandacht gevraagd voor de veel lagere rivierafvoeren in de zomerperiode. Hier de vooruitzichten voor de Rijn
  help
  Wassende waarden \ Aarde en mens [Artikel]
  Middelkoop, H. \ 1997
  help
  Spatial variability of floodplain sedimentation at the event scale in the Rhine - Meuse delta, the Netherlands \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
  Middelkoop, H. \ Asselman, N.E.M. \ 1998
  help
  Statistical downscaling of discharge series from the Rhine for peak flow analysis under changed climate \ Hydrology in a changing environment : proceedings of the British Hydrological Society international conference, Exeter, July 1998 [Hoofdstuk uit boek]
  Middelkoop, H. \ 1998
  help
  Heavy-metal pollution of the river Rhine and Meuse floodplains in the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Middelkoop, H. \ 2000
  help
  Perspectives on flood management in the Rhine and Meuse rivers [Special issue: Towards sustainable flood risk management in the Rhine and Meuse river basins] \ River research and applications [Artikel]
  Middelkoop, H. \ Asselt, M.B.A. van \ Klooster, S.A. van 't \ 2004
  Flood management of the Rhine and Meuse is surrounded by major uncertainties. The central question is then: given the uncertainties, what is the best management strategy? Moreover, flood management cannot be considered independently from other river ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.