Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Energiebeheer [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Moerman, R. \ 2007
  Wordt bij het zuiveren van afvalwater en bij het bewerken van zuiveringsslib energie op een verantwoorde wijze ingezet en zijn hierbij reële energiebesparingen te realiseren? Dit zijn relevante vragen die nog niet eenduidig te beantwoorden zijn. Om m ...
  help
  De Dommel geliefd op gemeentehuizen : De Brabantse praktijk [Thema samenwerking] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2007
  Elkaar bij voornaam kennen, vertrouwen en begrip voor elkaars noden zijn onontbeerlijk bij een goede en prettige samenwerking, meldden Brabantse wethouders die met Waterschap De Dommel van doen hebben. Dit blijkt uit een beoordeling van de samenwerki ...
  help
  Nederland proeftuin voor internationale orders : orderverwerving [themanummer advisering] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2007
  De grote vaderlandse ingenieursbureaus slepen de laatste tijd, in diverse consortiumverbanden, de ene na de andere tot de verbeelding sprekende megaorder binnen. De sterke thuismarkt speelt hierbij een belangrijke rol
  help
  Watersysteemheffing : Makkelijker kunnen we het niet maken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2008
  De nieuwe ‘watersysteemheffing’ leek vrijwel geruisloos te kunnen worden ingevoerd. Dat valt nu even tegen. Infrastructuur blijft bij de kostenindeling in de categorie ‘ongebouwd’ vallen, terwijl nu blijkt dat wegen, rails en bruggen veel meer waard ...
  help
  Besluit Bodemkwaliteit : Nuchter verstand heeft weer de overhand [Themanummer Waterbodems] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Bijbehorende website
  Moerman, A. \ Mooi, R. \ 2008
  Het Besluit Bodemkwaliteit is wat betreft de natte toepassingen op 1 januari 2008 in werking getreden. De bedoeling is dat het bodembeheer gemakkelijker, simpeler, praktischer en goedkoper wordt. De laatste decennia was een woud aan regelgeving rondo ...
  help
  Bommen en granaten [Themanummer Waterbodems] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2008
  Tiel baggerde vorig jaar de stadsgrachten uit waarbij zeshonderd stuks munitie mee naar boven kwam. In Leiden liggen de baggerwerkzaamheden al ruim een jaar stil en in Katwijk werd na een intensieve zoektocht een 1000-ponder niet gevonden. In Nederla ...
  help
  Eén voordeur voor verre landen : internationaal samenwerken : thema internationaal \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2013
  De inspanningen van waterschappen 'in verre buitenlanden' zitten al enige jaren in een proces van professionalisering en krachtenbundeling. Het is langzaamaan tijd voor een nieuwe netwerkorganisatie. De werktitel: UvW Internationaal.
  help
  Met hetzelfde geld meer doen : vismigratie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2008
  Sinds 1996 is het staand beleid om per 2010 in de hele Benelux een vrije vismigratie mogelijk te maken. Er is nog volop werk te doen. De kaart van Nederland kleurt rood vanwege maar liefst 15.000 belangrijkste knelpunt /stipjes die het vissen onmogel ...
  help
  Duurzaam inzetbaar : nieuwe cao \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2014
  Een cao heeft een lange werkingsduur. Vandaar dat afgelopen jaar voor het eerst ook toekomstige waterschappers hun wensen mochten uitspreken voor de nieuwe cao, die in de markt is.
  help
  Thema Green Deals \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Wijland, G. van \ Breman, B. \ Linderhof, V. \ Jansen, B. \ Moerman, A. \ Pekelder, W. \ Bil, H. \ Dierxkx, T. \ Ekkelboom, J. \ Raat, C. \ Alblas, J. \ 2016
  In dit themanummer over Green Deals staan de volgende artikelen: 1) Green Deals: Code oranje, blauwe oplossing. 2) Op zoek naar de gemene deler: agrarisch waterbeheer in de praktijk. 3) Kraamkamer van innovatie. 4) Modern aanbesteden is kennis delen: ...
  help
  Talent vinden en binden : schappen sponsoren ook studenten : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2014
  De werving van jong talent voor de wetenschapswereld start bij wijze van spreken al op de schoolpleinen met het verstrekken van lespakketten op basis- en middelbaaronderwijs. Mbo'ers, hbo'ers en wo'ers kunnen sinds 2013 studiebeurzen winnen ter groot ...
  help
  "Daar is niets vriendelijks aan" : muskusrattenvangst \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2015
  Als de muskusratten dan toch dood moeten, dan liever met een klem dan in een kooi menen dierenwelzijnsorganisaties. Want in één klap dood is diervriendelijker dan de verdrinkingsdood in een vangkooi. Maar is dat zo? Forensisch onderzoek werpt nieuw l ...
  help
  Draken, dwarskoppen en snelkookpannen : sociale innovatie : thema Innovatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2014
  Sociale innovatie is een voorwaarde om als organisatie te kunnen innoveren. Dit vergt in de waterschapswereld enige cultuurverandering. De meest inspirerende ideeën om die te bewerkstelligen komen in december 2014 in aanmerking voor één van de jaarli ...
  help
  Opsporingsambtenaren voortaan elk jaar naar school : handhaving \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2007
  Buitengewone Opsporingsambtenaren bij de waterschappen moeten weer de schoolbankjes in. Zij moeten zich jaarlijks bijscholen. "Het werk wordt steeds ingewikkelder en omvangrijker', meent Wim van Thiel die namens de Unie van Waterschappen in de begele ...
  help
  Bodem grond van ons bestaan : Structuurvisie Ondergrond : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2014
  De eerste Structuurvisie Ondergrond ziet begin 2015 het daglicht: een lange termijnvisie van het Rijk over de ondergrondse ruimtelijke ordening. Water zou weleens leidend kunnen worden in dit aanstaande afwegingskader.
  help
  'Gewoon zoals vroeger' : zwemmen in de vrije natuur \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2014
  Nieuw dit jaar is de 'zwemapp' van de waterschappen, provincies en het rijk. Met volop info over de officiële zwemlocaties en veilig zwemmen. "Niks zwemapp en officiële zwemlocaties. Gewoon zwemmen in de vrije natuur; hier in de boezem. Net als vroeg ...
  help
  Bergse waterdiscussie gaat vooral over zwemwater : gemeenteraadsverkiezingen : thema samenwerken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2014
  Het onderwerp 'water' speelt amper een rol in de aanloop naar de inmiddels gehouden raadsverkiezingen. Maar wel een beetje in Bergen op Zoom. 'Zoet en/of zout', blauwalg, de grootste 'waterparkeerplaats' van het land en havenuitbreiding zijn in het h ...
  help
  Het opwarmen van drinkwater in woninginstallaties \ H2O online [Artikel]
  Moerman, A. \ Blokker, M. \ Vreeburg, J. \ 2014
  De woninginstallatie vormt de laatste stap in het transport van drinkwater van bron tot kraan. Hoewel het drinkwater in de woninginstallatie slechts een korte afstand aflegt in vergelijking met de weg door het transport- en distributienet, kan invloe ...
  help
  Slim renoveren van waterleidingen [Boek]
  Vossen, J. van \ Slaats, P.G.G. \ Mesman, G.A.M. \ Moerman, A. \ Brand, T. van den \ 2017
  Het doel van dit TKI project is het genereren van inzicht in de toepasbaarheid van de verschillende, beschikbare technieken voor sanering van het leidingnet door: 1) Het benoemen en toepassen van kansrijke innovatieve sleufloze renovatie- en vervangi ...
  help
  Drinking water temperature modeling in domestic systems [Studentenverslag]
  Moerman, Andreas \ 2013
  The purpose of this research is to determine the drinking water temperature within the domestic infrastructure by modeling. Next to peak velocity, residence time and initial concentration of substances, temperature is one of the most important parame ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.