Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Onderzoek aan oeverplanten vooraf ingeplant op kokosfiltermatten toegepast tijdens het project "Herinrichting Westoever Vecht" van de gemeente Utrecht, bestek nr. 2000-4 [Boek]
  Molen, J.S. van der \ 2002
  Dit rapport is een verslag van een veldonderzoek naar de oeverplanten op kokosfiltermatten, toegepast tijdens het project 'Herinrichting Westoever Vecht', gemeente Utrecht. Er wordt een vergelijking gemaakt met de bestekeisen van het project (bestekn ...
  help
  Eigenschappen bodem en oppervlak beïnvloeden temperatuurstijging rond drinkwaterleidingen [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Molen, M. van der \ Pieterse-Quirijns, I. \ Donocik, A. \ Smulders, E. \ 2009
  Volgens het Waterleidingbesluit mag de temperatuur van het water in het leidingnet niet hoger zijn dan 25°C. In 2005 zijn op een aantal locaties in het leidingnet van Tilburg tijdens een langdurige warme periode hogere temperaturen gemeten. De temper ...
  help
  Towards ecological goals for the heavily modified lakes in the IJsselmeer area, the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
  Lammens, E. \ Luijn, F. van \ Wessels, Y. \ Bouwhuis, H. \ Noordhuis, R. \ Portielje, R. \ Molen, D. van der \ 2008
  The European Water Framework Directive (WFD) obliges EU member states to define ecological goals for water bodies and, if necessary, to take measures to achieve these goals by 2015. The goals and measures for the water bodies in the IJsselmeer area o ...
  help
  The exchangeable cations in soils flooded with sea water [Proefschrift]
  Molen, W.H. van der \ 1958
  In de periode 1939-1953 werden grote gebieden in het zuidwesten van Nederland met zout of brak water overstroomd, ten dele door militaire inundaties gedurende de Tweede Wereldoorlog, ten dele door natuurlijke oorzaken (dijkvallen, stormvloed van 1 fe ...
  help
  Water, heat and crop growth [Proefschrift]
  Feddes, R.A. \ 1971
  In this paper attention has mainly been paid to the effects of the physical environmental conditions on plant development. As local research object, part of the economically important horticultural region of Geestmerambacht was taken, situated in the ...
  help
  Stochastic modelling of daily rainfall sequences [Proefschrift]
  Buishand, T.A. \ 1977
  cum laude graduation (with distinction)
  help
  Model for unsaturated flow above a shallow water-table, applied to a regional sub-surface flow problem [Proefschrift]
  Laat, P.J.M. de \ 1980
  Voor het numeriek oplossen van stromingsvergelijkingen worden eindige elementen- en eindige differentiemethoden gebruikt. De eindige elementenmethode biedt voordelen bij het oplossen van gecompliceerde verzadigde-onverzadigde stromingsproblemen en in ...
  help
  Analog modeling of transient moisture flow in unsaturated soil [Proefschrift]
  Wind, G.P. \ 1979
  Some examples of application of analog models on drainage requirements are given. From these it appeared that drain spacing is important to avoid water logging, but that drain depth is more important to obtain workable conditions.
  help
  Measurements and computations on the behaviour of the insecticides azinphosmethyl and dimethoate in ditches [Proefschrift]
  Heer, H. de \ 1979
  Water flow from and to ditch sections was estimated on two fruit farms during application. Flow through the ditch bottom was estimated as a closing item in a balance equation. All items of water balance were introduced into computation models of the ...
  help
  Syllabus van het doctoraalcollege "De waterhuishouding van natuurgebieden" voorjaar 1981 [Collegedictaat]
  Schouwenaars, J. \ Molen, W.H. van der \ Wirdum, G. van \ 1981
  help
  Nederlandse kustduinen : geohydrologie [Proefschrift]
  Bakker, T.W.M. \ 1981
  Gedurende de laatste 100 jaar zijn in een groot deel van de Nederlandse kustduinen de natte duinvalleien verdwenen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een daling van de grondwaterstand. Bovendien is de grondwatersamenstelling de laatste decennia ve ...
  help
  Ueber die Breite hydrologischer Schutzzonen um Naturschutzgebiete in Mooren = Width of hydrological buffer zones around peatland reserves [Boek]
  Molen, W.H. van der \ 1981
  help
  De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor de landbouw = The inundations of 1944-1945 in the Netherlands and their effect on agriculture = Les inondations de 1944-1945 aux Pays-Bas et leur influence sur l'agriculture = Die Inundationen in den Jahren 1944-1945 in den Niederlanden und ihre Folgen für die Landwirtschaft - IX: The exchangeable cations in soils flooded with sea water [Boek]
  Molen, W.H. van der \ 1957
  help
  Case study: building river basin institutions in Swaziland \ Water governance [Artikel]
  Molen, J. van der \ Mthimkhulu, S. \ 2016
  This case study provides a description of a cooperative partnership between Swaziland and the Dutch Water Authorities aimed at the further development of the river basin institutions in Swaziland. Swaziland is a sovereign state in Southern Africa. It ...
  help
  Kaderrichtlijn Water : uitgangspunt voor vis en visserij \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Molen, D.T. van der \ 2006
  Sinds 2000 is in Nederland en in de andere Europese lidstaten de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze richtlijn beoogt een goede toestand van zowel oppervlakte- als grondwater te realiseren. Hoewel we in Nederland een uitstekend waterbeheer ke ...
  help
  CO2 fluxes and evaporation on a peatland in the Netherlands appear not affected by water table fluctuations \ Agricultural and forest meteorology : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
  Parmentier, F.J.W. \ Molen, M.K. van der \ Jeu, R.A.M. de \ Hendriks, D.M.D. \ Dolman, A.J. \ 2009
  The effect of shallow water table fluctuations on the evaporation and CO2 fluxes in a peatland is investigated. The fluxes of evaporation and net ecosystem exchange of carbon were measured from mid-spring to the end of summer in 2005 and 2006 and sim ...
  help
  Nederland maakt de weg vrij voor vis \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Gras, E. le \ Wanningen, H. \ Molen, D. van der \ 2014
  Dankzij de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) investeert Nederland tot 2015 voor ongeveer 100 miljoen euro aan maatregelen om vissen weer vrij te kunnen laten migreren tussen de zee en hun paaigebieden in brongebieden van rivieren en beken. Voor het ...
  help
  Klimaatbestendig waterlandschap in wording : nawoord [thema Markermeer-IJmeer] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Molen, D.T. van der \ Dekker, J.N.M. \ Duel, H. \ Hees, I. van \ Zwart, IJ. \ 2014
  Het Markermeer staat model voor de wijze waarop we in Nederland ons landschap beïnvloeden, en zelfs (her) scheppen: van een estuarien getijdengebied met een brakke lagune, naar een groot zoetwatermeer en nu op weg naar een 'robuust en veerkrachtig' s ...
  help
  Werkwijze monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS [Boek]
  Beek, J.G. van \ Rosmalen, R.F. van \ Tooren, B.F. van \ Molen, P.C. van der \ 2014
  Voor het Nederlandse natuurbeleid en –beheer wordt jaarlijks veel geïnvesteerd om onze waardevolle gebieden en soorten te behouden en beschermen en waar nodig condities te herstellen of te verbeteren. Uiteraard dient onderzocht te worden of de afgesp ...
  help
  Gevolgen Europese intercalibratie voor Nederland beperkt \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berg, M. van den \ Latour, P. \ Molen, D. van der \ Dekker, B. \ 2007
  De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat normen voor de biologische toestand voor oppervlaktewateren vergelijkbaar zijn in de Europese lidstaten. De 'goede toestand' voor bijvoorbeeld waterplanten in Frankrijk moet vergelijkbaar zijn met de 'goede t ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.