Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  POV drainagetechnieken : een publicatie van de POV macrostabiliteit en de POV-piping [Boek]
  Meurs, G.A.M. van \ Niemeijer, J. \ Meerten, J.J. van \ Langhorst, O.S. \ Meuwese, H.D.C. \ 2018
  Of de faalmechanismen macrostabiliteit en piping optreden, is mede afhankelijk van de waterspanning in de dijk en in de ondergrond. De aanleg van een drainagesysteem zorgt voor een verlaging van de waterspanning. In opdracht van de Projectoverstijgen ...
  help
  Investeringsruimte voor toekomstige droogte : verkenning van de hydrologische effecten en economische schade in de KNMI '06 klimaatscenario's [Boek]
  Haas, S.A. de \ Niemeijer, A.H. \ 2007
  Rijkswaterstaat-RIZA heeft Royal Haskoning gevraagd de toekomstige economische schade als gevolg van de nieuwe KNMI ’06 klimaatscenario’s te verkennen en vervolgens de investeringsruimte voor droogtemaatregelen te bepalen. De klimaatgegevens van de v ...
  help
  Boekbespreking van 'Het Gelderse Water' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Niemeijer, A.F.J. \ 1998
  help
  Probability of overflow and overtopping for dike-rings \ Storm surges, river flow and combined effects : international workshop : a contribution to the UNESCO - IHP project H-2-2, 8 - 12 april, 1991, Hamburg, Federal Republic of Germany [Hoofdstuk uit boek]
  Niemeijer, J. \ Volker, W.F. \ Vrouwenvelder, A.W.C.M. \ 1991
  help
  Ruimtelijke dynamiek van stroomdalplanten in de Gelderse Poort \ De levende natuur [Artikel]
  Lenssen, J. \ Niemeijer, I. \ Boedeltje, G. \ Baarspul, F. \ 2016
  Stroomdalplanten behoren tot de parels van het Nederlandse rivierengebied en uitbreiding van de leefgebieden van deze soorten heeft hoge prioriteit in de Natura 2000-doelstellingen. Er is echter nog volop discussie over de juiste beheermaatregelen. I ...
  help
  First record of Asian weather loach Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) in the River Meuse basin \ BioInvasions records : international journal of field research on biological invasions [Artikel]
  Kessel, N. van \ Dorenbosch, M. \ Crombaghs, B. \ Niemeijer, B. \ Binnendijk, E. \ 2013
  The presence of Asian weather loach, Misgurnus anguillicaudatus, was confirmed for the first time in the River Meuse basin in September 2012. Initially, four specimens were caught in the Tungelroyse brook near the Belgium border. Based on settlement ...
  help
  KRW Visstandonderzoek Zuiderzeeland 2013 : onderzoek naar de visstand in Tochten H en J [Boek]
  Kessel, N. van \ Niemeijer, B. \ 2014
  Het doel van dit onderzoek is tweeledig: 1) Het verschaffen van inzicht in de samenstelling van de visstand in de waterlichamen Tochten H en J; 2) Het beoordelen van de huidige visstand binnen de te onderzoeken wateren aan de hand van KRW referenties ...
  help
  Gladheidbestrijding en waterkwaliteit : een verkenning naar de gevolgen van het gebruik van strooizout voor grond- en oppervlaktewater in Twente [Boek]
  Spijker, J.H. \ Blitterswijk, H. van \ Niemeijer, C.M. \ Vries, E.A. de \ 2004
  Dit rapport brengt in opdracht van Waterpact Twente in beeld wat de effecten zijn van het gebruik van strooizout op het oppervlaktewater
  help
  De chemie tussen gemeenten en onkruid : een inventarisatie van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen van gemeenten in de provincie Utrecht [Boek]
  Spijker, J.H. \ Vries, E.A. de \ Teunissen, M.B. \ Niemeijer, C.M. \ 2004
  Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door gemeenten vormt een belangrijke bron van diffuse verontreiniging naar het milieu. Hierbij zijn met name de kwaliteit van het grond- en het oppervlaktewater aan de orde. In deze rapportage wordt het ...
  help
  Dijkbeoordeling bij hoogwater : waarnemingen, beoordelingen en maatregelen [Boek]
  Niemeijer, J. \ Heidemij Advies \ 1996
  Heidemij rapport kwaliteitseisen dijken.
  help
  Onkruid vergaat wel! : handboek voor gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten [Boek]
  Spijker, J.H. \ Hekman-Prins, J.S. \ Niemeijer, C.M. \ 2002
  Op 31 mei 2002 vond in Zwolle een symposium plaats met als thema 'Gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten'. Het Platform diffuse bronnen provincie Utrecht en de regioteams diffuse bronnen van de provincies Gelderland en Overijssel wille ...
  help
  Leidraad kunstwerken in regionale waterkeringen - [Dl. 1] [Boek]
  Bree, B. van \ Niemeijer, J. \ 2011
  Leidraad kunstwerken in regionale waterkeringen. Deze Leidraad - die bestaat uit vier delen - geeft aanbevelingen voor de toetsing en een zodanig ontwerp en beheer van waterkerende kunstwerken in regionale waterkeringen, dat de verschillende waarden ...
  help
  Leidraad kunstwerken in regionale waterkeringen - [Dl. 2]: Algemeen [Boek]
  Bree, B. van \ Niemeijer, J. \ Giessen, C. van der \ 2011
  Leidraad kunstwerken in regionale waterkeringen. Deze Leidraad - die bestaat uit vier delen - geeft aanbevelingen voor de toetsing en een zodanig ontwerp en beheer van waterkerende kunstwerken in regionale waterkeringen, dat de verschillende waarden ...
  help
  Leidraad kunstwerken in regionale waterkeringen - [Dl. 3]: Ontwerp [Boek]
  Bree, B. van \ Niemeijer, J. \ 2011
  Leidraad kunstwerken in regionale waterkeringen. Deze Leidraad - die bestaat uit vier delen - geeft aanbevelingen voor de toetsing en een zodanig ontwerp en beheer van waterkerende kunstwerken in regionale waterkeringen, dat de verschillende waarden ...
  help
  Leidraad kunstwerken in regionale waterkeringen - [Dl. 4]: Toetsing [Boek]
  Bree, B. van \ Niemeijer, J. \ 2011
  Leidraad kunstwerken in regionale waterkeringen. Deze Leidraad - die bestaat uit vier delen - geeft aanbevelingen voor de toetsing en een zodanig ontwerp en beheer van waterkerende kunstwerken in regionale waterkeringen, dat de verschillende waarden ...
  help
  Eén druk op de knop, en dan... : Waterschap Riverienland werkt aan geautomatiseerde ondersteuning van de beleids- en beheerscyclus \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Niemeijer, F. \ 2002
  Sinds 1994 is Waterschap Rivierenland actief betrokken bij het invoeren van BBP (Beleids- en Beheerproces) bij de waterschappen. Zij behoorden tot een van de 5 pilot-waterschappen die aan de slag gingen met het verder ontwikkelen en invoeren van de b ...
  help
  Gemeentelijk gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in Noord-Holland : mate van gebruik en aanwezigheid van middelen in oppervlaktewater [Boek]
  Spijker, J.H. \ Smidt, R.A. \ Niemeijer, C.M. \ 2006
  Door chemische onkruidbestrijding kunnen bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater belanden. Voor de provincie Noord-Holland zijn de door gemeenten gebruikte hoeveelheden bestrijdingsmiddelen op verhardingen, in openbaar groen, op begraafplaatsen ...
  help
  Zandvanger of zand verwijderen? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Niemeijer, J. \ Vliet, J. van \ 2006
  Op de rwzi Dalfsen is (bij de uitbreiding van de rwzi; in bedrijf name 1996) geen zandvanger gebouwd. Daarom moet het zand periodiek uit het zuiveringssysteem verwijderd worden. Na 10 jaar volgt nu de evaluatie: wat is goedkoper zandvangen of zand pe ...
  help
  Technisch rapport erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding [Boek]
  Verheij, H.J. \ Kruse, G.A.M. \ Niemeijer, J.H. \ Sprangers, J.T.C.M. \ Smidt, J.T. de \ Wondergem, P.J.M. \ 1998
  In het rapport ligt de nadruk op de erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding, dat wil zeggen op de vraag of deze sterk genoeg is bij normale en extreme belastingen. Voor het maken van een goede beoordeling zijn schademodellen (c.q. gedragsm ...
  help
  Modelstudie grondwaterstroming in het beheersgebied van Wetterskip Lauwerswalden (Friesland) [Boek]
  Kroes, S.A. \ Niemeijer, A.H. \ 1997
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.