Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Technologie Tocht door Nederland, België en Duitsland \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Peeters, T. \ Nijman, N. \ 2009
  Door de Nederlandse vereniging van waterbeheer (NVA) is in september 2008 een tocht georganiseerd voor technologen en bedrijfsvoerders met als doel kennis te maken met interessante afvalwaterzuiveringstechnieken. De groep, bestaande uit 21 personen, ...
  help
  KD2008 - P08 - Job Nijman - Schade aan waterkeringen belicht [Video]
  Nijman, J. \ STOWAvideo \ 2012
  Presentatie van Job Nijman (Fugro): 'Schade aan waterkeringen belicht : veiligheid en prioritering onderhoud' op de 5de Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2008.
  help
  Risicomodel explosieveiligheid : rioolgemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties : handleiding [Boek]
  Meijlink, L. \ Koornneef, E. \ Nijman, N. \ 2007
  In 1996 is de ATEX-richtlijn (Atmosphere Explosible) van kracht geworden. Deze Europese richtlijn gaat over hoe omgegaan moet worden met de beheersing van explosieve omstandigheden. Per 1 juli 2006 moeten (bestaande) installaties, voor zover van toep ...
  help
  Bier en wijn op rwzi's \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Nijman, N. \ Oosterhuis, M. \ 2008
  Op verscheidene rwzi's wordt een koolstofbron gedoseerd ter bevordering van de denitrificatie, om op deze manier aan de stikstofeis in het effluent te voldoen. Veelal wordt hiervoor azijnzuur, methanol of een soortgelijk product ingezet. Ook op de rw ...
  help
  Conversion of water plants to biomass fuel using TORWASH \ 22nd European biomass conference and exhibitions, 23-26 June 2014, Hamburg [Artikel]
  Pels, J.R. \ Blijendaal, L.P.C. \ Nijman, M.N.W. \ Zandvoort, M.H. \ Cieplik, M.K. \ 2014
  Invasive water plants are harvested in The Netherlands in order to keep waterways open. It is expected that due to improved water quality the growth of these water plants will increase significantly. Waternet wishes to turn this material into useful ...
  help
  Eerst duiken, dan puzzelen : agrarisch waterbeheer in NAJK-project \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
  Nijman, J. \ 2003
  NAJK organiseert het project 'Duik in water' om jonge boeren bewust te maken van hun mogelijke rol in het opvangen van wateroverschotten en het bergen van water voor tekorten. Agrarisch waterbeheer kan zelfs een bron van neveninkomsten zijn
  help
  Zeldzame vissen in het IJsselmeergebied : jaarrapport 2009 [Boek]
  Kuijs, E. \ Leijzer, T.B. \ Nijman, R. \ Boois, I.J. de \ 2011
  Deze rapportage geeft een overzicht van de vangsten in de periode 1994 t/m 2009, waarbij voor de hele periode een selectie gemaakt is van de vissers die gedurende de laatste jaren de bemonstering uitgevoerd hebben. In dit rapport wordt de nadruk gele ...
  help
  Aanpak van grondwateronderlast in Dordrecht [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nijman, J. \ Mollema, A. \ 2005
  Op basis van verschillende funderingsonderzoeken en herstelwerkzaamheden is door de gemeente Dordrecht vastgesteld dat voor een deel van de woningen in de 19e eeuwse ring rond het centrum sprake is van wateronderlast. Gedurende een deel van het jaar ...
  help
  Semi-continu toetsen dijken mogelijk door nieuwe methodiek : proefproject over 1 kilometer van Lekdijk : dossier: Waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Meer, M.T. van der \ Nijman, J.C. \ Knotter, H. \ 2006
  Introductie van een nieuwe toetsingsmethode, FAST4DMAP, om de sterkte en de gevoeligheden voor faalmechanismen bij een dijk op elk willekeurig punt in de gaten te houden
  help
  MBR Varsseveld: van effluent naar permeaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nijman, N. \ Someren, J. van \ Lammers, H. \ Jansen, F. \ Hanzes, E. \ 2006
  Sinds december 2004 draait de eerste fullscale membraanbioreactor (MBR) van Nederland op de rwzi Varsseveld. De overgang van conventioneel naar MBR bracht veel veranderingen voor de bedrijfsvoering met zich mee. Gebruikte men voor januari 2005 nog de ...
  help
  Bier en wijn op rwzi's [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nijman, N. \ Oosterhuis, M. \ 2008
  Op verscheidene rwzi's wordt een koolstofbron gedoseerd ter bevordering van de denitrificatie, om op deze manier aan de stikstofeis in het effluent te voldoen. Veelal wordt hiervoor azijnzuur, methanol of een soortgelijk product ingezet. Ook op de rw ...
  help
  Foutaansluitingen - hoe vind je die?! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Nijman, M. \ 2012
  Foutive aansluitingen op de regenwaterriolering vormen een probleem dat zich in heel Nederland voordoet. Doordat het gehele rioolstelsel aan het oog is onttrokken - het ligt immers al jaren onder de grond - is het achteraf opsporen van foutaansluitin ...
  help
  Diadrome vissen in het IJsselmeer/Markermeer en de Waddenzee : jaarrapport 2010 [Boek]
  Kuijs, E. \ Tulp, I. \ Boois, I. de \ Willigen, J. van \ Nijman, R. \ 2012
  In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied, is in 1994 een monitoringsprogramma gestart waarin zeldzame vissoorten in het IJsselmeergebied bemonsterd worden. Vanaf 2000 wordt er ook aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk een monitor ...
  help
  Bezinkvoorzieningen : functioneren en rendement [Boek]
  Nijman, M. \ 2019
  Dit vervolgonderzoek richt zich op het functioneren van alle Amsterdamse hemelwater-bezinkvoorzieningen in de praktijk, om daarmee na te gaan in hoeverre deze gegevens bruikbaar zijn om het werkelijke kwantitatieve en kwalitatieve rendement te bereke ...
  help
  Bezinkvoorzieningen in de praktijk \ H2O online [Artikel]
  Nijman, M. \ Votel, M. \ Beemsterboer, P. \ 2020
  Dertien Amsterdamse regenwaterstelsels zijn voorzien van een bezinkvoorziening. Deze voorzieningen moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk slib wordt afgevangen en niet terechtkomt in het oppervlaktewater. Omdat niet duidelijk is of deze bezinkvoorz ...
  help
  Tussenrapport Putklep onderzoek : Middenweg Amsterdam [Boek]
  Zandvoort, M.H. \ Nijman, M.N.W. \ 2019
  De hoofdvraag van het onderzoek is; Houdt een kolk met putklep meer vuil tegen in vergelijking met een kolk zonder putklep/stankafsluiter?
  help
  Werking bezinkleiding : Hemelwaterstelsel Ookmeerweg [Boek]
  Nijman, M. \ Ayadi, N. El \ Zandvoort, M. \ 2015
  Behalve verbeterd gescheiden stelsels (VGS) heeft het Amsterdamse hemelwaterstelsel ook diverse alternatieve afvoersystemen voor hemelwater, zoals stelsels met bezinkleidingen, stelsels met bezinkbakken, infiltratietransportriolen e.d. Hoe deze voorz ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.