Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Bergen in het bos : nieuwe bossen voor waterbeheer, natuur en recreatie : wat kan waar en wat levert het op? [Boek]
  Rooij, S.A.M. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Kemmers, R.H. \ Olsthoorn, A.F.M. \ Querner, E.P. \ Waal, R.W. de \ 2007
  Deze brochure laat zien welke typen nat bos zich in een gebied kunnen ontwikkelen en welke waarden voor natuur en recreatie er kunnen ontstaan
  help
  Opinie: digitale geohydrologische informatie via DinoLoket, bruikbaar of liever terug naar de oude grondwaterkaarten? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Olsthoorn, T.N. \ 2009
  Grondwaterhydrologen blijken in toenemende mate gebruik te maken van de op REGIS gebaseerde digitale grondwaterkaarten van TNO die tegenwoordig gratis zijn ter aadplegen via Dinoloket. Er blijkt naast gebruikersgemak ook een gevaar te schuilen in dez ...
  help
  (Be)wegen van Grondwater [Rede]
  Olsthoorn, T.N. \ 2006
  Rede uitgesproken door prof. dr. ir. Theo N. Olsthoorn op 22 november 2006 ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het vakgebied Geohydrologie aan de Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschap ...
  help
  Verstopping van persputten : hoofdlijnen [Boek]
  Olsthoorn, T.N. \ 1982
  Kunstmatige infiltratie (grondwateraanvulling) is een belangrijk proces bij de drinkwaterbereiding in Nederland en elders.
  help
  Persputten als infiltratiemiddel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Olsthoorn, T.N. \ 1982
  help
  Persputten, optimaliseren met verstopping \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Olsthoorn, T.N. \ 1982
  help
  Hantush 'well-function' in de pocket calculator : zakrekenmachines in de waterleidingindustrie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Olsthoorn, T.N. \ 1981
  help
  Persputexperiment met het oog op compensatie van grondwaterstandsverlagingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Olsthoorn, T.N. \ Mulder, F.G. \ 1981
  help
  Berekening van verblijftijden van grondwater : rubriek 'zakrekenmachines in de waterleidingindustrie' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Olsthoorn, T.N. \ 1982
  help
  Boom en water, vriend of vijand? : een onderzoek naar de effecten van vernatting op de productiebossen van landgoed Boschoord [Studentenverslag]
  Straaten, M. van \ Veen, B. van der \ 2014
  In dit rapport worden de effecten van vernatting op het productiebos op Landgoed Boschoord in kaart gebracht. Daarnaast worden de huidige en toekomstige financiële waarden bepaald van het bosgebied. Hierbij wordt tevens gekeken naar de natuurwaarden ...
  help
  De dynamica van de verlaging van Terwisscha of in vergelijkbare situaties \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Olsthoorn, T.N. \ 2014
  In vrij afwaterende gebieden zakt de grondwaterstand in de zomer vaak weg tot beneden het regionale drainageniveau. Dit leidt tot een vrije waterspiegel in een deel van de zomer. In zulke situaties, waarvoor die rond het pompstation Terwisscha in Fri ...
  help
  Tussen De Glee en Dupuit, revisited \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Olsthoorn, T.N. \ 2014
  In voorliggend artikel wordt onderzocht in hoeverre de door Van den Akker (2013) geintroduceerde kromme om de doorwerking te beschrijven van een stijghoogteverlaging door waterwinning op de grondwaterstand in een matig tot slecht doorlatende toplaag ...
  help
  Neo-Atlantis: The Netherlands under a 5-m sea level rise \ Climatic change : an interdisciplinary, international journal devoted to the description, causes and implications of climatic change. [Wetenschappelijk artikel]
  Olsthoorn, X. \ Werff, P. van der \ Bouwer, L.M. \ Huitema, D. \ 2008
  What could happen to the Netherlands if, in 2030, the sea level starts to rise and eventually, after 100 years, a sea level of 5 m above current level would be reached? This question is addressed by studying literature, by interviewing experts in wid ...
  help
  Agricultural practice and water quality in the Netherlands in the 1992-2006 period [Boek]
  Zwart, M.H. \ Hooijboer, A.E.J. \ Fraters, B. \ Kotte, M. \ Duin, R.N.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ Olsthoorn, C.S.M. \ Bosma, J.N. \ cop. 2008
  As a result of the European Nitrate Directive, the nitrogen surplus in Dutch agriculture decreased by almost 40 percent between 1992 and 2007. This is one of the conclusions. This report provides a summary of developments in water quality as far as m ...
  help
  Kunstmatige infiltratie veelbelovend Nederlands exportproduct [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kooiman, J.W. \ Jonge, H. de \ Kortleve, M. \ Rolf, H. \ Olsthoorn, T.N. \ Stuyfzand, P. \ 2008
  Wereldwijd moeten waterbeheerders omgaan met veranderingen in het klimaat en de waterkwaliteit en moeizame bestuurlijke processen. Daarbij kan de Nederlandse kennis en ervaring met kunstmatige infiltratie van (voorgezuiverd) oppervlaktewater in de on ...
  help
  Ruimte voor water : kansen voor nieuwe natte bossen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Hommel, P.W.F.M. \ Rooij, S.A.M. van \ Olsthoorn, A.F.M. \ 2007
  Natte bossen zouden een mooie manier zijn om waterberging met natuurontwikkeling te combineren. Toch denken waterbeheerders niet meteen aan natte bossen als ze natuur willen ontwikkelen. Ze zijn huiverig omdat ze denken dat aanleg en beheer veel geld ...
  help
  Is watermanagement een sociale wetenschap? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Olsthoorn, T.N. \ Verheijen, L. \ 2008
  Als iets duidelijk is geworden de afgelopen decennia, dan is het wel dat waterbeheer integraal bekeken moet worden wil het kans van slagen hebben. Waterbeheer is voor een groot deel ruimtelijke ordening. Met de verdroging en de Kaderrichtlijn Water i ...
  help
  Invloed van mechanische ingrepen in beschermende geologische lagen [Boek]
  Olsthoorn, T.N. \ 1983
  Verstoringen in beschermende geologische lagen als gevolg van doorgravingen, doorboringen en doorheiingen en een mogelijk verontreinigingsgevaar voor grondwater.
  help
  Regenwaterinfiltratie voor de glastuinbouw in het Westland en de driehoek Bleiswijk, Berkel, Bergschenhoek [Boek]
  Olsthoorn, T.N. \ Ee, G. van \ 1983
  Genoemde studie was beperkt tot voorraadvorming door middel van regenwatertanks en -bassins. De mogelijkheden van ondergrondse voorraadvorming van regenwater is niet in de studie meegenomen. De belangstelling voor ondergrondse voorraadvorming neemt e ...
  help
  Schaliegas, beheersing van de risico’s voor ons grondwater [Boek]
  Olsthoorn, T.N. \ 2013
  Schaliegaswinning in een industriële activiteit met aanzienlijke invloed op het landschap door aanleg van infrastructuur met boorlocaties en boortorens die overlast veroorzaken door geluid en licht gedurende de vele maanden dat er dag en nacht op en ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.