Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Gelderse rioleringsbenchmark: opmerkelijk leerproces \ Riolering [Artikel]
  Oosterom, E. \ Haterd, N. van de \ 2007
  Op initiatief van Toekomst Waterketen Gelderland deden in 2006 twintig Gelderse gemeenten mee aan de benchmark rioleringszorg. Begin 2007 volgden nog eens zestien gemeenten. Niet eerder doorliepen zoveel gemeenten in 1 provincie gezamenlijk het bench ...
  help
  Opzet en uitvoering van een vooronderzoek (maart 1979) naar oppervlakkige afstroming op lage zandgrond [Boek]
  Oosterom, H.P. \ 1979
  In het kader van terugdringing van mineraalaanbod ten behoeve van een goede kwaliteit van het oppervlaktewater is een proefproject opgezet op een bedrijf, gelegen langs de Barneveldse Beek en wel in Achterveld
  help
  Waterkwaliteit en kwaliteitsparameters [Boek]
  Oosterom, H.P. \ 1974
  help
  Een onderzoek naar de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in de Vijfheerenlanden [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ Oosterom, H.P. \ 1975
  Bij ruilverkavelingen spelen in veel gebieden meerdere belangen een rol die soms tegenstrijdig zijn, zoals onder andere landbouw en natuurbescherming. Ten behoeve van de landbouw probeert men door bepaalde maatregelen een betere bedrijfsvoering mogel ...
  help
  De chemische samenstelling van het ondiepe grondwater bij rundveehouderijbedrijven [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ Oosterom, H.P. \ 1977
  help
  Onderzoek naar de uitspoeling van mineralen bij bouwland op kalkarme zandgrond (oktober 1975 - oktober 1977) [Boek]
  Oosterom, H.P. \ 1978
  help
  Samenstelling van het bovenste grondwater onder landbouwpercelen en enkele bospercelen [Boek]
  Oosterom, H.P. \ 1982
  In het voorjaar van 1982 is een begin gemaakt om ten oosten van Deurne het bovenste grondwater van landbouwpercelen te bemonsteren volgens de boorgaten methode, zoals die beschreven is door STEENVOORDEN (1981). Naast de landbouwpercelen, zijn ook enk ...
  help
  De betekenis van de veen(weide)gronden voor de waterkwaliteit in het westen van ons land [Boek]
  Oosterom, H.P. \ Toorn, A. v.d. \ 1982
  help
  Chemische en fysische samenstelling van grond- en oppervlaktewater in enkele gebieden [Boek]
  Oosterom, H.P. \ Steenvoorden, J.H.A.M. \ [1974]
  help
  Het riool gewaardeerd : bekendheid en waardering van de riolering in Nederland [Boek]
  Oosterom, E. \ Totta Research \ cop. 2013
  Gemeenten, waterschappen, stichting RIONED en andere betrokkenen bij het stedelijk waterbeheer spannen zich in om enerzijds de riolering goed te laten functioneren en anderzijds de gebruikers goed te informeren over de functies en werking van die rio ...
  help
  Riolering in beeld : benchmark rioleringszorg 2013 \ Riolering in beeld : benchmark rioleringszorg ... [Jaarverslag]
  Oosterom, E. \ Hermans, R. \ 2013
  Het koepelrapport ‘Riolering in Beeld 2013’ zet de belangrijkste uitkomsten van de Benchmark rioleringszorg 2013 op een rij: de inspanningen en prestaties van gemeenten op het gebied van hun zorgplichten voor afvalwater, grondwater en hemelwater. Dit ...
  help
  Watervisie geeft waterplan en GRP sturingskracht [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ganzevles, P. \ Westrik, K. \ Wolters, A. \ Oosterom, E. \ 2008
  Water en riolering mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling. De complexe relaties met ruimtelijke ontwikkelingen, milieu, natuur en recreatie maken het noodzakelijk na te denken welke mate van sturing moet uitgaan van water en riolering. ...
  help
  Onderzoek vochtig toiletpapier : aan de slag voor het verbeteren van spoelgedrag \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Wentink, R. \ Oosterom, E. \ Martijnse, G. \ 2011
  Het functioneren van het afvalwatersysteem kan aangetast worden door het doorspoelen van onder andere (vochtige) wegwerpdoekjes (niet bedoeld voor doorspoeling via het toilet), die voor verstoppingen, pompstoringen en extra risico's voor milieuveront ...
  help
  De chemische samenstelling van het bovenste grondwater bij natuurlijke begroeiingen op kalkarme zandgrond (mrt. '78) [Boek]
  Oosterom, H.P. \ Schijndel, J.H.W.M. van \ 1979
  help
  Drijfmestgiften op snijmaispercelen (zandgrond) en de uitspoelingsverliezen naar het grondwater [Boek]
  Oosterom, H.P. \ Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1984
  Door intensivering van de veehouderij worden regionaal meer meststoffen geproduceerd dan nodig is voor de minerale behoefte van gewassen. Een veel voorkomend gewas in overschotgebieden is snijmais. Enerzijds ondervindt snijmais niet snel nadelige gev ...
  help
  Chemische en fysische samenstelling van grond- en oppervlaktewater in enkele gebieden : onderzoeksresultaten oktober 1972 - oktober 1974 [Boek]
  Oosterom, H.P. \ 1976
  help
  Chemische samenstelling van oppervlakkig afstromend water (proefveld onderzoek te Achterveld) [Boek]
  Oosterom, H.P. \ Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1980
  help
  Kosteneffectiviteit van alternatieve maatregelen voor bufferstroken in Nederland [Boek]
  Noij, G.-J. \ Corré, W. \ Boekel, E. van \ Oosterom, H. \ Middelkoop, J. van \ Dijk, W. van \ Clevering, O. \ Renaud, L. \ Bakel, J. van \ 2008
  De kosteneffectiviteit is vergeleken van maatregelen om de oppervlaktewaterbelasting met nutriënten vanuit de landbouw terug te dringen. Aanleiding is de discussie over de (kosten)effectiviteit van onbemeste bufferstroken in Nederland. Van deze maatr ...
  help
  Benchmark Rioleringszorg 2010 biedt volop kansen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Oosterom, E. \ 2009
  Sinds 2001 helpt de Benchmark Rioleringszorg gemeentelijke rioleringsbeheerders om hun bedrijfsprocessen te verbeteren en bevordert het instrument de uitwisseling van ervaringen en best practices. Ook maakt het gezamenlijke gegevensbestand analyses m ...
  help
  Effecten van beheersmaatregelen op de nutrientenconcentraties in het oppervlaktewater van peilgebied Bergambacht : een modelstudie [Boek]
  Hendriks, R.F.A. \ Kolk, J.W.H. van der \ Oosterom, H.P. \ 1994
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.