Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Van Plan Ooievaar tot Smart Rivers : 25 jaar ecologisch herstel van het rivierengebied tegen veranderende achtergronden \ De levende natuur [Artikel]
  Peters, B.W.E. \ Overmars, W. \ Kurstjens, G. \ Rademakers, J.G.M. \ 2014
  Geen landschapstype in Nederland is de laatste 25 jaar zo veranderd als die van de grote rivieren. Sinds het uitkomen van Plan Ooievaar in 1985 is ca. 12.000 hectare uiterwaarden tot natuur omgevormd. Er zijn nevengeulen gegraven, ooibossen opgeschot ...
  help
  Beekdalontwikkeling Beneden-Geul - Dl. 2: Locatiestudies [Boek]
  Overmars, W. \ Helmers, W. \ Felder, W.M. \ 1996
  Beekdalontwikkeling Beneden-Geul
  help
  Beekdalontwikkeling Beneden-Geul - Dl. 3: Achtergrondonderzoeken [Boek]
  Overmars, W. \ Garritsen, T. \ 1996
  Beekdalontwikkeling Beneden-Geul
  help
  Levende rivieren : de Waal en de Winssense Waard \ Levende rivieren : studie in opdracht van het Wereld Natuur Fonds [Hoofdstuk uit boek]
  Overmars, W. \ 1992
  help
  Stromende berging in het stroomgebied van de Maas : het belang van natuurlijker beekdalen voor de veiligheid \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Overmars, W. \ Winden, A. van \ Helmer, W. \ 1999
  help
  Natuurontwikkeling en geomorfologie \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
  Helmer, W. \ Overmars, W. \ 1999
  Over natuurontwikkeling als een nieuw fenomeen in het Nederlandse landschap
  help
  Stromende berging \ Aarde en mens [Artikel]
  Winden, A. van \ Kolen, B. \ Overmars, W. \ 1999
  help
  Natuurontwikkeling langs de Beneden-Geul \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
  Peters, B.W.E. \ Overmars, W. \ Boer, R. \ 1997
  help
  Rivierenpark Gelderse Poort [Boek]
  Helmer, W. \ Overmars, W. \ Litjens, G. \ 1990
  help
  Meers, proeftuin voor de Grensmaas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Kurstjens, G. \ Overmars, W. \ Piek, H. \ 1997
  Gebiedsinformatie Natuurmonumenten
  help
  Vechterweerd : waterwinning en natuurontwikkeling [Boek] - 2e dr
  Litjens, G. \ Overmars, W. \ Helmer, W. \ 1997
  help
  Natuur in de Culemborgse uiterwaarden [Boek]
  Litjens, G. \ Helmer, W. \ Overmars, W. \ 1996
  help
  Een nevengeul in de Leeuwense Waard [Boek]
  Litjens, G. \ Overmars, W. \ Helmer, W. \ 1993
  help
  Loevestein : natuurontwikkeling in het Benedenrivierengebied [Boek]
  Litjens, G. \ Overmars, W. \ Helmer, W. \ 1997
  Opdracht van WNF Nederland (van WWF)
  help
  Natuurlandschap Maasplassen : beheersplan voor de terreinen van Aqua Terra nv [Boek]
  Overmars, W. \ Kurstjens, G. \ Helmer, W. \ 1995
  help
  Natuurvariant noordelijke Maasvallei : hoogwateralternatief voor het traject Neer-Mook [Boek]
  Overmars, W. \ Helmer, W. \ 1995
  help
  Dynamische processen in de Grensmaas : hoe de morfologische dynamiek in de 19e eeuw tot stilstand kwam en de mogelijkheden die er zijn voor herstel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Winden, A. van \ Reker, J. \ Overmars, W. \ 2001
  De gevolgen van ingrepen op de natuurlijke processen van de Grensmaas in het verleden en de manier waarop men nu hierop inspeelt
  help
  Dwaalfilm : verteld een verhaal over natuur, recreatie, economie, historie en veiligheid, maar bovenal over de schoonheid van het Nederlands rivierenland [Video]
  Overmars, W. \ Moors, M. \ cop. 2013
  Panoramabeelden en filmopnames van het rivierengebied zoals bij Borgharen, Itteren, Lanaken, Meers, Roosteren (Maas) en voor de Waal: Aerdt, Beuningen, Doornenburg, Heerewaarden, Loevestein, Loowaard, Millingerwaard, Passewaai, Pannerden Aan bod kome ...
  help
  Storing water near the source : natuurlijke waterberging in de middelgebergten in het stroomgebied van Maas en Rijn : minder wateroverlast bij hoog water, meer water in droge tijden [Boek]
  Winden, A. van \ Overmars, W. \ Braakhekke, W. \ 2004
  In de lagere delen van het stroomgebied is veel mogelijk, maar wat zijn de potenties voor waterberging bovenstrooms, dichter bij de bron? Een aparte deelstudie, Bergen bij de Bron (2003), geeft op die vragen een aantal antwoorden. Deze studie is geba ...
  help
  Kiesabbau zur Renaturierung der Maas [thema Wasser - Landschaft] \ Garten und Landschaft : Zeitschrift fuer Landschaftsarchitektur, Planung, Gestaltung, Entwicklung [Artikel]
  Overmars, W. \ 2002
  Ontgrinding van het rivierbed van de Grensmaas voor een natuurlijk herstel van deze rivier
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.