Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Kickoff in Flemish wastewater treatment : Belgium [themanummer: MBR] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geenens, D. \ Peer, T. van de \ Parmentier, G. \ Thoeye, C. \ 2001
  Rioolwaterzuivering in Vlaanderen met behulp van membraanbioreactoren (MBR): in studie voor rwzi Heist en operationeel in 2002 bij rwzi Schilde.
  help
  CO2 fluxes and evaporation on a peatland in the Netherlands appear not affected by water table fluctuations \ Agricultural and forest meteorology : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
  Parmentier, F.J.W. \ Molen, M.K. van der \ Jeu, R.A.M. de \ Hendriks, D.M.D. \ Dolman, A.J. \ 2009
  The effect of shallow water table fluctuations on the evaporation and CO2 fluxes in a peatland is investigated. The fluxes of evaporation and net ecosystem exchange of carbon were measured from mid-spring to the end of summer in 2005 and 2006 and sim ...
  help
  Evaluatie en toepassingsmogelijkheden van Discfilters voor verdergaande zuivering van RWZI effluent \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Parmentier, G. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ 2009
  Deze studie heeft tot doel de technische en financiële haalbaarheid van het zgn. 'Discfilter' filtratiesysteem voor effluentpolishing te evalueren. Momenteel wordt dosering van PE (Polyelectrolieten) als (nood)oplossing gezien in de meeste gevallen v ...
  help
  Innovatieve maïsteelt op veengrond in Noord-Holland [Boek]
  Schooten, H. van \ Parmentier, F. \ Deru, J. \ 2013
  Noord Holland heeft in haar Ruimtelijke Verordening Structuurvisie een verbod op het scheuren van grasland in veenpolderlandschappen opgenomen. Dit betekent concreet dat maïsteelt verboden wordt. Op dit moment wordt ca. 350 ha maïs geteeld in Laag Ho ...
  help
  Weidevogelbescherming in Waterland 1990 [Boek]
  Parmentier, F. \ Visbeen, F. \ 1991
  Sinds 1982 vindt er in Waterland weidevogelonderzoek en nestbescherming plaats. Dit onderzoek wordt begeleid door het Samenwerkingsverband Waterland, dat bestaat uit de Werkgroep Jonge Boeren Waterland (WJBW), de Milieufederatie Noord-Holland en het ...
  help
  Weidevogelbescherming in Waterland 1989 [Boek]
  Damm, T. \ Parmentier, F. \ 1990
  Sinds 1982 vindt er in Waterland weidevogelonderzoek en nestbescherming plaats. Dit onderzoek wordt begeleid door het Samenwerkingsverband Waterland, dat bestaat uit de Werkgroep Jonge Boeren Waterland (WJBW), de Milieu Federatie Noord-Holland (voorh ...
  help
  Broedsukses van weidevogels in Waterland (1985) [Boek]
  Guldemond, J.A. \ Parmentier, F. \ 1987
  Voor u ligt het verslagje van het weidevogelonderzoek dat in 1985 in Waterland heeft plaatsgevonden. Het onderzoek is opgezet en begeleid door leden van het Samenwerkingsverband Waterland, dat bestaat uit de Werkgroep Jonge Boeren Waterland (WJBW), h ...
  help
  Hoe de landbouwbedrijfsvoering de weidevogelstand beïnvloedt \ Landbouwkundig tijdschrift : met daarin opgenomen de Groene gids [Artikel]
  Parmentier, F. \ 1987
  Sinds de jaren zestig wordt bij het merendeel van de weidevogelsoorten die in on land broeden een geringe tot sterke achteruitgang geconstateerd. Om te voorkomen dat weidevogels in de toekomst alleen nog in reservaten en beheersgebieden broeden, is h ...
  help
  Lotgevallen van weidevogellegsels in Waterland (1987 & 1988) [Boek]
  Guldemond, J.A. \ Parmentier, F. \ 1989
  Dit is het verslag over het weidevogelonderzoek en de nestbescherming die in 1987 en 1988 in Waterland hebben plaatsgevonden. Het onderzoek is in 1982 opgezet en wordt sindsdien begeleid door het Samenwerkingsverband Waterland, dat bestaat uit de Wer ...
  help
  Weidevogelbescherming en Boerenzwaluwen in Waterland (1993) [Boek]
  Parmentier, F. \ Visbeen, F. \ 1994
  In dit verslag presenteren we de resultaten van de weidevogelbescherming in 1993 in Waterland. Dit vindt sedert 1982 plaats onder supervisie van het Samenwerkingsverband Waterland.
  help
  Waterlandse slootkanten : effekten van perceelgebruik en inrichting op de slootkantvegetatie [Boek]
  Parmentier, F. \ Jonker, N. \ Sosa Romero, M.C. \ 1991
  Dit rapport is een verslag van het onderzoek naar de samenstelling van de slootkantvegetaties in Waterland en naar de faktoren die er invloed op hebben. De nadruk ligt op de beschrijving en diskussie van de onderzoeksmethode en de resultaten van het ...
  help
  Experimenteel botanisch slootkantbeheer in Waterland - een beknopt tussentijds verslag over de periode 1990-1993 [Boek]
  Parmentier, F. \ 1994
  In de zomer van 1990 is het Samenwerkingsverband Waterland gestart met een reeks experimenten met botanisch beheer van slootkanten. Die beheersexperimenten zijn erop gericht meer verscheidenheid in de samenstelling van de slootkantvegetatie te krijge ...
  help
  De plantenkant van Waterland : experimenten met botansich slootkantbeheer [Boek]
  Parmentier, F. \ 1997
  Het Samenwerkingsverband Waterland is in 1987 gestart met een driedelig projekt dat de mogelijkheden onderzoekt om botanisch slootkantbeheer te integreren in de gangbare bedrijfsvoering. Dit rapport doet verslag van het laatste, experimentele deel. D ...
  help
  Weidevogels in Waterland in 1986 [Boek]
  Parmentier, F. \ Guldemond, J.A. \ 1987
  Voor u ligt het verslag van het weidevogelonderzoek dat in 1986 in Waterland heeft plaatsgevonden. Het onderzoek is opgezet en begeleid door de leden van het Samenwerkingsverband Waterland, dat bestaat uit de Werkgroep Jonge Boeren Waterland (WJBW), ...
  help
  Innovatieve maïsteelt op veengrond in Noord-Holland : jaarrapportage 2012 [Boek]
  Schooten, H. van \ Deru, J. \ Parmentier, F. \ 2013
  In de proef op veengrond in Noord Holland is het effect op het grondwaterpeil onderzocht van maïs versus grasland, waarbij de maïs met de strokenfrees is ingezaaid of traditioneel (spitten), zowel ongedraineerd als met onderwaterdrainage. Ook opbreng ...
  help
  Elektronische detectie van weidevogellegsels : praktijkervaringen in Waterland 1994-1999 [Boek]
  Terwan, P. \ Parmentier, F. \ Gier, H. de \ 2000
  Waterland is een zeer open en weidevogelrijk veenweidegebied tussen Amsterdam, Zaanstad, Purmerend en IJsselmeer. Een deel van de vogels broedt in reservaten, een deel op boerenland. De afgelopen 20 jaar heeft de bescherming van weidevogels op boeren ...
  help
  Bloemrijke slootkanten in Waterland : een visie op beheer en ontwikkeling [Boek]
  Parmentier, F. \ Sosa Romero, M.C. \ Jonker, N. \ 1990
  Het onderzoek heeft zich toegespitst op de samenstelling van de vegetatie in de slootkanten en greppels en op de invloed van het perceelgebruik daarop. Hiertoe zijn vegetatieopnamen gemaakt van 137 slootkanten en 12 greppels. Tijdens gesprekken met b ...
  help
  Effekt van dichlobenil op de voedselopname van daphnia magna : sept. 1979-maart 1980 [Studentenverslag]
  Parmentier, H.K. \ 1980
  In dit verslag worden, de methode die gevolgd werd en de resultaten die verkregen werden besproken, bij, de belasting van Daphnia magna Str. met dichlobenil, een herbicide, m.b.v. een vereenvoudigd type microecosysteem:, een doorstroomopstelling.
  help
  Het effekt van graslandgebruik op de produktiviteit van weidevogels en grasland in Waterland (1982) : een onderzoek van een samenwerkingsverband van boeren en natuurbeschermers ter bevordering van de integratie tussen landbouw en natuurbeheer [Boek]
  Kessel, Walter van \ Parmentier, Frans \ 1984
  Doelstellingen van het onderzoek: 1. Het stimuleren van samenwerking tussen boeren en natuurbeschermers; 2. Bijdragen aan de integratie van landbouw en weidevogelbeheer in Waterland (en zo mogelijk elders) door: - het vergroten van de mogelijkheden v ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.