Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Succesvol systeem voor opwaardering biogas tot aardgas \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Pater, J. de \ 2007
  Gastreatment Services heeft het Gastreatment Power Package (GPP®) ontwikkeld. Dit is een proces om stortgas, vergistingsgas en biogas te zuiveren tot gas van aardgaskwaliteit. Het is de exclusieve manier waarop het GPP®-systeem het vervuilde gas in v ...
  help
  Stadskoeling : koelen kost veel energie [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Pater, J. \ 2007
  Het energieverbruik voor koelen van ruimten en apparaten is hoog en de koudevraag groeit jaarlijks. Om de vastgestelde klimaat­doelstellingen te halen is energiebesparing door rendementsverbetering nodig. Dat is bij koeling technisch goed mogelijk ma ...
  help
  Vergunningenmanagement creëert draagvlak \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Pluim-Jubitana, B. \ Pater, R. \ 2007
  Bij de realisatie van de calamiteitenberging (van 33 ha) binnen de Woudse polder, was de planologische inpassing een belangrijk item. In totaal waren voor de berging 45 vergunningen nodig. Een goede timing en risicoanalyse waren noodzakelijk bij de v ...
  help
  Zanddrains zorgen voor versnelde zetting van kades \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Pater, R. \ Pluim-Jubitana, B. \ 2007
  Bij de realisatie van de kades van de calamiteitenberging in de Woudse polder in Delfland wordt een zettingsversnellende techniek toegepast. Op deze manier is het mogelijk te voldoen aan de eisen voor restzettingen en inpasbaarheid in het landschap. ...
  help
  Climate-proofing spatial planning and water management projects: an analysis of 100 local and regional projects in the Netherlands \ Journal of environmental policy & planning [Wetenschappelijk artikel]
  Sedee, A.G.J. \ Swart, R.J. \ Pater, F. de \ Goosen, H. \ Pijnappels, M.H.J. \ Vellinga, P. \ 2013
  Since the turn of the century, an increasing number of local and regional authorities in Europe started making their city or region resilient to climate change, or ‘climate-proof’. In order to identify common processes and characteristics, moving bey ...
  help
  Communiceren loont bij inpassing en ontwerp van berging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Pater, R. \ Pluim-Jubitana, B. \ 2007
  Het inrichten van een deel van de Woudse polder, gemeente Midden-Delfland, als noodwaterberging stuitte op veel weerstand bij veel groeperingen. Veel en transparante communicatie met alle betrokken partijen bleek essentieel met een investering in een ...
  help
  130620 P07 Wim Pater [Video]
  Pater, W. \ STOWAvideo \ 2013
  Presentatie 'Tijdsafhankelijk onderzoek Eemskanaal dijk' van Wim Pater (State of the Art Engineering) als onderdeel van de jaarlijkse Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen 2013 in het Provinciehuis Noord-Holland te Haarlem op donderdag 20 juni ...
  help
  Grootste calamiteitenberging Delfland in uitvoering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Bijbehorende website
  Pluim-Jubitana, B. \ Pater, R. \ 2007
  In dit zesde en laatste deel over de calamiteitenberging van Woudse Polder aandacht voor een aangelegde kade en nieuwe watergangen. Een oude gedempte kwelsloot achter de Zwethkade is opnieuw gegraven, met een breedte van minimaal 5 meter. De zettinge ...
  help
  Zeespiegelstijging Nederland 'slechts' twee meter als ijskap van Groenland smelt [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Pater, F. de \ Katsman, C. \ 2007
  Kleine verschillen in het gravitatieveld van de aarde zorgen voor grote zeespiegelvariaties over de wereld. Verschillen in zeespiegelniveau kunnen oplopen tot wel 100 meter. Als al het ijs op Groenland smelt, leidt dat tot een mondiaal gemiddelde zee ...
  help
  Hoe gaat het met het veen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ebbens, L. \ Heymans, J. \ Pater, F. de \ 2012
  De afgelopen jaren is veel onderzoek uitgevoerd in de veenweidegebieden. We begrijpen de fysische processen rond veenoxidatie steeds beter, ook zijn afwegingskaders om tot beleidskeuzes te komen ontwikkeld. Provincies zijn bezig met het ontwikkelen v ...
  help
  Ruimte voor klimaat : praktijkboek voor klimaatbestendig inrichten : cases, lessen, instrumenten [Boek]
  Pater, F. de \ 2011
  Klimaatverandering stelt u als professional voor lastige vraagstukken. U wilt zorgen dat mensen in uw dorp, stad of regio aangenaam en veilig kunnen blijven werken, wonen en recreëren. Ook als de temperatuur oploopt, de zeespiegel stijgt en er teveel ...
  help
  De kosten en baten van de toekomst van de Afsluitdijk \ Water governance [Artikel]
  Zwaneveld, P. \ Grevers, W. \ Eijgenraam, C. \ Meulen, Y. van der \ Pluui, Z. \ Hoefsloot, N. \ Pater, M. de \ 2012
  Het project Toekomst Afsluitdijk is gestart met als primaire doelstelling het treffen van passende maatregelen voor waterveiligheid tot 2100. Kan er ook méér gedaan worden met de Afsluitdijk? Deze vraag van het kabinet en de regio heeft ertoe geleid ...
  help
  Bedenk, ontwikkel en gebruik : Kennis voor Klimaat in de praktijk [Boek]
  Pater, F. de \ Pijnappels, M. \ 2012
  Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft een belangrijke en urgente taak: kennis ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van Nederland. Kennis voor Klimaat brengt wetenschappers en praktijkmensen samen in zogenaamde hotspots, real life l ...
  help
  Climate research Netherlands : research highlights [Boek]
  Heinen, M. \ Driessen, P. \ Kabat, P. \ Pater, F. de \ Vellinga, P. \ 2009
  In the Netherlands the temperature has risen, on average, by 1.6°C since 1900. Regional climate scenarios for the 21st century developed by the Dutch Royal Meteorological Institute [1] show that temperature in the Netherlands will continue to rise an ...
  help
  Klimaatverandering en ruimtelijke ordening : verkenning van onderzoeksthema's [Boek]
  Driessen, P.P.J. \ Pater, F. de \ cop. 2008
  Klimaatverandering is ruimtelijk relevant. Daarom heeft de overheid een politieke ambitie vastgelegd in de nationale adaptatiestrategie ‘Maak ruimte voor klimaat’ (2007) om Nederland klimaatbestendig te maken en ook in de toekomst bij ruimtelijke inr ...
  help
  Landelijke oefening Waterproef \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Pater, J. \ 2009
  Op maandag 3 november 2008 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) deelgenomen aan de landelijke oefening Waterproef. In totaal hebben bijna 80 medewerkers van HHNK vol enthousiasme meegedaan aan deze oefening. Zij hadden zitting in h ...
  help
  Omgaan met klimaatverandering in bestuurlijk Nederland : verslag nationaal congres, 29 november 2005 [Congresverslag]
  Pater, F. de \ Dorland, K. \ 2006
  Op 29 november 2005 vond het congres ‘Omgaan met klimaatverandering in bestuurlijk Nederland’ plaats in het Kurhaus te Scheveningen. In totaal namen 250 personen deel. De aanleiding voor het congres was de motie van het Eerste Kamerlid de heer prof. ...
  help
  Stilstaan bij stromen : Noord-Holland's tweede waterhuishoudingsplan, resultaat van een open planproces \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Pater, F. de \ 1997
  help
  Water, mens en landschap : eeuwenlang een gevaarlijk samenspel \ Opgewarmd Nederland : klimaatverandering : natuur, water, landbouw, effecten, aanpak [Hoofdstuk uit boek]
  Pater, F. de \ 2004
  Bijna de helft van Nederland ligt op og onder de huidige zeespiegel. Daardoor is Nederland kwetsbaar voor klimaatverandering, met zijn zeespiegelstijging en neerslagextremen. Hoe houden we onze waterhuishouding toch nog op orde?
  help
  Meervoudig ruimtegebruik en waterberging \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Pater, F. de \ Nijburg, C. \ 2002
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.