Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Achtergrondrapport KRW-maatlat macrofauna R8 : bewerking en analyse data [Boek]
  Peeters, E.T.H.M. \ Lange, H.J. de \ 2010
  In opdracht van de Waterdienst (voorheen RIZA) is met behulp van de beschikbare RWS gegevens vanaf 1992 voor zoet getijdenwater (R8) een macrofauna maatlat opgesteld waarin oever (litoraal), bodem (profundaal) en sedimentverontreiniging zijn opgenome ...
  help
  KRW-maatlat macrofauna voor zoet getijdenwater (R8) : hoofdrapport [Boek]
  Peeters, E.T.H.M. \ Lange, H.J. de \ 2010
  In opdracht van de Waterdienst (voorheen RIZA) is met behulp van de beschikbare RWS gegevens vanaf 1992 voor zoet getijdenwater (R8) een macrofauna maatlat opgesteld waarin oever (litoraal), bodem (profundaal) en sedimentverontreiniging zijn opgenome ...
  help
  High rate sulfate reduction at pH 6 in a pH-auxostat submerged membrane bioreactor fed with formate \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Bijmans, M.F.M. \ Peeters, T.W.T. \ Lens, P.N.L. \ Buisman, C.J.N. \ 2008
  Many industrial waste and process waters contain high concentrations of sulfate, which can be removed by sulfate-reducing bacteria (SRB). This paper reports on mesophilic sulfate reduction at pH 6 with formate as electron donor in a membrane bioreact ...
  help
  Bodemdaling in Flevoland : waterschap zoekt naar duurzame oplossingen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Nieuwenhuis, R.H. \ Peeters, R.J.E. \ 2010
  Bodem en water vormen vaak nog gescheiden werelden. Bodemdaling is één van de in het oog springende thema's waar beide werelden elkaar raken. In delen van Flevoland ondervinden we dit aan den lijve. Voortschrijdende bodemdaling zorgt voor knelpunten ...
  help
  Technologie Tocht door Nederland, België en Duitsland \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Peeters, T. \ Nijman, N. \ 2009
  Door de Nederlandse vereniging van waterbeheer (NVA) is in september 2008 een tocht georganiseerd voor technologen en bedrijfsvoerders met als doel kennis te maken met interessante afvalwaterzuiveringstechnieken. De groep, bestaande uit 21 personen, ...
  help
  De relatie tussen vogelstand, grondwaterstand en bodemfauna in de Bennekomse hooilanden [Boek]
  Erich, W. \ Peeters, P. \ 1976
  Ecologie Binnenveld
  help
  Diptera in het aquatische milieu : funkties en adaptaties [Studentenverslag]
  Peeters, P. \ 1980
  help
  Een verder onderzoek naar de terrestrische macro-fauna op de nymphaeide waterplanten, Nymphaea alba L., Nymphaea candida Presl, Nuphar lutea (L.) Sm., Nymphoides peltata (Gmel.) O. Kuntze en Potamogeton natans L., in 1976 en 1977 [Boek]
  Heine, M. \ Peeters, P. \ 1979
  help
  Een betere ecologische waterkwaliteit in de stad met verbeterd gescheiden rioolstelsels? \ H2O online [Artikel]
  Hoijtink, R. \ Heukelum, M. van \ Peeters, E. \ Velde, R. van der \ 2016
  Leiden verbeterd gescheiden rioolstelsels tot een betere ecologische waterkwaliteit in stedelijk gebied dan de traditionele gescheiden stelsels? Dit is de centrale vraag uit één van de deelonderzoeken van de proeftuin ‘Anders omgaan met VGS’ van STOW ...
  help
  Macrophytes in drainage ditches : functioning and perspectives for recovery [Proefschrift]
  Zuidam, J.P. van \ 2013
  Sloten zijn overal ter wereld te vinden en vormen een belangrijk onderdeel van het Nederlandse landschap. Ondanks dat het door de mens gemaakte, kunstmatige wateren zijn, kunnen ze een grote diversiteit aan flora en fauna bevatten. Hierdoor dragen ze ...
  help
  Meer kroos in de toekomst, maar doen we er iets aan? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peeters, E.T.H.M. \ Heuts, G.M. \ Netten, J.C. \ 2013
  Hogere temperaturen zullen leiden tot meer kroosvorming, wat de kwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloedt. Het sterker verminderen van de toevoer van voedingsstoffen (nutriënten) in het water, kan de effecten van klimaatverandering neutr ...
  help
  Effects of aquatic vegetation type on denitrification \ Biogeochemistry : an international journal [Artikel]
  Veraart, A.J. \ Bruijne, W.J.J. de \ Peeters, E.T.H.M. \ Klein, J.J.M. de \ Scheffer, M. \ 2011
  In a microcosm 15N enrichment experiment we tested the effect of floating vegetation (Lemna sp.) and submerged vegetation (Elodea nuttallii) on denitrification rates, and compared it to systems without macrophytes. Oxygen concentration, and thus phot ...
  help
  The role of propagule banks from drainage ditches dominated by free-floating or submerged plants in vegetation restoration \ Restoration ecology : the journal of the Society for Ecological Restoration [Artikel]
  Zuidam, J.P. van \ Raaphorst, E.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2012
  Dominance by free-floating plants results in a loss of plant species in many waters. An important source for re-establishment of non-floating aquatic plants can be the propagule bank. This study focuses on whether the propagule bank of free-floating ...
  help
  Sloten : ecologisch functioneren en beheer [Boek] - 1e druk
  Peeters, E.T.H.M. \ Veraart, A.J. \ Verdonschot, R.C.M. \ Zuidam, J.P. van \ Klein, J.J.M. de \ Verdonschot, P.F.M. \ [2014]
  Het boek 'Sloten. Ecologisch Functioneren en Beheer (STOWA 2014-26) ' vertelt alles over de geschiedenis, maar ook ook over het (ecologisch) functioneren van een typisch Nederlands, uniek watertype: de poldersloot. De uitgave, mede mogelijk gemaakt d ...
  help
  Effecten van Graskarper op de kwaliteit van watersystemen [Boek]
  Nagelkerke, L.A.J. \ Peeters, E.T.H.M. \ Moonen, J. \ Smeden, J. van \ 2018
  In deze literatuurstudie is geëvalueerd wat de effectiviteit en ecologische effecten zijn van het uitzetten van graskarpers (Ctenopharyngodon idella) als beheermaatregel om plantengroei te beperken. Daarnaast zijn de effecten van het uitzetten van gr ...
  help
  Supersludge: demonstratie van zuiveringsslib in superkritisch water [Boek]
  Trijbels, Roel \ Verberkt, Bart \ Vugt, Peter van \ Koppejan, Jaap \ Koelewijn, Dirk \ Wal, Wiebe van der \ Deeke, Alexandra \ Peeters, Ruud \ Zeevalkink, Jan \ Sijstermans, Luc \ 2018
  Dit rapport beschrijft de activiteiten en de resultaten van de eerste fase van het het project Supersludge. Supersludge is het acroniem voor dit ontwikkelingsproject dat een samenwerking is van het waterschap Aa en Maas, het waterschap de Dommel, Pro ...
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Variatie in biodiversiteit in sloten binnen één polder : thema Platform \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heukelum, M. van \ Peeters, E. \ 2012
  Met meer dan 300.000 kilometer aan poldersloten en weteringen vormen de Nederlandse polders een uitgebreid potentieel leefgebied voor onder andere water- en oeverplanten, vissen, amfibieën en insecten. Toch ziet men poldersloten nog vaak slechts als ...
  help
  Gemeenten en waterschap willen samen meten, samen sturen: 'Samen krijgen we grip op waterstromen!' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Baren, J. van \ Classen, L. \ Peeters, R. \ Veeke, F. \ Wylick, H. van \ 2012
  Tijdens hevige regenval in de gemeente X met een druk op de knop relatief schoon water via een overstort lozen op ecologisch minder kwetsbaar oppervlaktewater. Gelijktijdig het vieze afvalwater in gemeente Y voorrang verlenen op weg naar een rioolwat ...
  help
  Herstel van ondergedoken watervegetaties in sloten : het belang van overlevingsorganen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zuidam, J. van \ Raaphorst, E. \ Wal, B. van der \ Peeters, E. \ 2011
  Het project PLONS geeft meer inzicht in processen, die een rol spelen bij het functioneren van sloten. Watervegetaties spelen daarin een cruciale rol. Soortenrijke, ondergedoken vegetaties in sloten zijn op veel plekken verdwenen en hebben plaatsgema ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.