Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Waterschappen huiverig regie te verliezen : publiek private samenwerking [Thema samenwerking] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2007
  Steeds vaker worden in Nederland (ruimtelijk) projecten gerealiseerd via publiek private samenwerking (PPS-constructies). De waterschappen schitteren daarbij echter meestal door afwezigheid. Hoe komt het dat waterschappen zo met hun rug naar PPS staa ...
  help
  Proefschrift weerlegt kritiek op waterschappen : onderzoek naar institutionele omwenteling laatste 50 jaar \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2009
  Herman Havekes promoveert op zijn proefschrift over institutionele veranderingen bj de waterschappen. Zijn onderzoek richt zich op de regeling van de taken, bestuurssamenstelling, verkiezingen en de financiering. Hij ziet een goede toekomsdt voor de ...
  help
  Vereenvoudiging en transparantie : nieuwe waterschapswet \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2008
  Eind december 2007 is de Wet modernisering waterschapsbestel in werking getreden. Deze wijziging van de Waterschapswet brengt diverse veranderingen met zich mee op het terrein van bestuurssamenstelling, financiering, tariefdifferentiatie en verkiezin ...
  help
  Stroomgebiedbeheerplannen : "We beperken ons strikt tot dat wat verplicht is" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2008
  De stroomgebiedbeheerplannen komen er aan. De ambitie is om voor het eind van het jaar vier ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen klaar te hebben waarin dat is opgenomen waartoe de Kaderrichtlijn Water ons verplicht. Maar ook niet meer dan dat. Voor elk ...
  help
  Discussie toekomst waterschappen in stroomversnelling \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2010
  De discussie over het bestaansrecht en de toekomst van de waterschappen is in een stroomversnelling gekomen. Dit mede n.a.v. de brief van de Unie aan staatssecretaris Huizinga, die op de Waterschapsdag is gepresenteerd. Wat vinden de waterwoordvoerde ...
  help
  KRW-doelen vergen innovatie en maatwerk in de landbouw : sector vond dat het uiterste gevraagd wordt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2008
  Begin dit jaar is het project KRW in de agrarische bedrijfsvoering in de volgende fase beland.. Dit project is er op gericht om de milieubelasting vanuit de landbouw op het watersysteem te verminderen met het oog op de KRW. De tijd van praten en stud ...
  help
  Het verbeteren stopt nooit : bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2014
  De Unie van Waterschappen presenteerde de landelijke Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012. Met deze 5e BVZ tonen de waterschappen hun prestaties op het gebied van zuiveringsbeheer.
  help
  Een eigen innovatieagenda \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2013
  Waterschappen moeten zich manifesteren als innovatieve overheden en als zodanig initiatieven nemen en uitwerken. Dat is het uitgangspunt van de Innovatievisie die eind 2011 door de waterschappen is vastgesteld. Ondertussen zijn innovatiekoplopers vas ...
  help
  Afscheid Ingwer de Boer : "ik zoek altijd naar win-win-mogelijkheden" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2013
  Wie aan Ruimte voor de Rivier denkt, denkt aan Ingwer de Boer. Maar die combinatie gaat niet langer op. Op 1 juni is de programmadirecteur met pensioen gegaan. Hij kijkt terug op een programma dat bijna helemaal op tijd zal zijn afgerond en geen budg ...
  help
  STOWA-directeur Joost Buntsma: "Urgentie voor meer samenwerking" : thema Innovatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2014
  Op 1 juli 2013 begon Joost Buntsma als directeur bij de STOWA. Hij kreeg meteen te maken met boeiende uitdagingen: het schrijven van een strategienota en weten om te gaan met waterschappen, die zelf ook aan onderzoek en innovatie werken. En dan blijk ...
  help
  Recreatieve taak overtuigd invullen : ANWB pleit voor actieve houding waterschappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2013
  De ANWB ziet bij de waterschappen een toenemende aarzeling om te werken aan recreatieve voorzieningen op waterschapsgronden. Hij is daar niet blij mee. Guido van Woerkom, hoofddirecteur van de ANWB, pleit voor een actieve houding van de waterschappen ...
  help
  Watervisie staatssecretaris ontlokt weinig enthousiamse : wel samenhang, maar weinig visie en ambitie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Bijbehorende website
  Peperstraten, J. van \ 2007
  Begin september 2007 presenteerde staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa haar Watervisie. Het is een kleurrijke uitgave geworden met veel foto's en toegankelijke teksten die alle facetten van de waterproblematiek opsommen. Uit de waterpraktijk klin ...
  help
  Klimaatscenario's en ruimtelijke reserveringen : hoe werken de waterschappen mee aan een klimaatbestendig Nederland? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2007
  Wat kunnen en moeten de waterschappen doen om Nederland klimaatbestendig te krijgen? Gezien deze vragen zijn in 2007 twee onderzoeken uitgevoerd; één om te kijken of de huidige waterscenario's moeten worden aangepast en de ander om doorteberekenen wa ...
  help
  Beleidsnota Drinkwater stimuleert samenwerking: thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2014
  Het kabinet vindt de drinkwaterkwaliteit in Nederland vooralsnog zeer goed, maar ook dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen onder druk staat. Hebben de waterschappen daarin ook een taak en hoe gaan ze daarmee om? Eind april verscheen de Beleidsnota D ...
  help
  Zorgen naar voren brengen : VEWIN-directeur zoekt versterking voor lobby : thema samenwerken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2014
  Ook de nieuwe directeur van de VEWIN, Renée Bergkamp, vindt het doodnormaal dat er op ieder moment schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt, maar ervaart als geen ander wat voor handicap dit betekent in de lobby. "Er zijn genoeg bedreigingen waa ...
  help
  Vertrekkend Uniedirecteur Rein van der Kluit : 'Erg belangrijk dat je begrijpt waarom de ander zo denkt' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2008
  “Er wordt wel eens gezegd dat de waterschappen meer taken naar zich toe hebben getrokken. Dat is onzin. De taken zijn hetzelfde gebleven, maar de blik waarmee de waterschappen hun werk doen, is veel breder geworden. Dat geldt zowel richting ruimtelij ...
  help
  Rem op investeringen decentrale overheden : aanhoudende strijd tegen Wet Hof en verplicht schatkistbankieren \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2012
  De decentrale overheden maken zich grote zorgen over de gevolgen van het wetsontwerp Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) en het voornemen tot verplicht schatkistbankieren van die overheden bij het Rijk. Dit leidt tot grote problemen voor deze overh ...
  help
  Grotere rol waterschappen bij financiering : hoogwaterbeschermingsprogramma \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2011
  Niemand bestrijdt de urgentie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), wel gaapt een groot gat in de financiering daarvan. Betrokken overheden hebben gewerkt aan de totstandkoming van een bestuursakkoord met vergaande afspraken over financierin ...
  help
  "Na vier jaar niet wéér discussie over bestaansrecht" : nieuwe Uniedirecteur \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peperstraten, J. van \ 2010
  Wat voor ambities en ideeën heeft de nieuwe directeur van de Unie van Waterschappen? Een kennismakingsinterview.
  help
  Leven met water : ruimte voor water [Boek]
  Peperstraten, J. van \ Tuijn, J. van \ Satijn, B. \ Schaik, C. van \ 2010
  Dit eindboek is de etalage van de resultaten uit de meer dan 100 projecten van Leven met Water. Om te komen tot een hanteerbaar boek is per thema gekozen voor enkele aansprekende projecten
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.