Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Het nieuwe polderen in de stad [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, J. \ Philips, S. \ Swol, F. van \ Eerhart, J. \ Hendrickx, E. \ 2007
  Sinds vijf jaar werken vier partijen samen aan het oplossen van grondwateroverlast en andere waterproblemen in Eindhoven: de gemeente, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant en Brabant Water. De samenwerking loopt vooruit op nieuwe regelgeving ...
  help
  Internationaal watermanagement lijdt niet onder economische malaise \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, S. \ 2009
  De mondiale economie verkeert momenteel in een crisis van ongekende omvang. Welke gevolgen heeft deze economische malaise voor internationale waterprojecten? Gaan die projecten massaal op slot? Zet de ene na de andere projectontwikkelaar nu een stree ...
  help
  Xeno-estrogenic compounds in precipitation \ Journal of environmental monitoring [Artikel]
  Peters, R.J.B. \ Beeltje, H. \ Delft, R.J. van \ 2008
  The exposure to some chemicals can lead to hormone disrupting effects. Presently, much attention is focused on so-called xeno-estrogens, synthetic compounds that interact with hormone receptors causing a number of reactions that eventually lead to ef ...
  help
  Water- en rioleringsbeleid in Heusden [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, W. \ Heeremans, E. \ Wielinga, A. \ Jonge, H. de \ 2010
  In 2008 is het Waterplan Heusden vastgesteld. Dit plan beschrijft doelen voor het functioneren van watersysteem en -keten. Deze doelen zijn door de gemeente en Waterschap Aa en Maas vertaald naar gebiedsspecifieke streefbeelden, voorzien van speerpun ...
  help
  Met één teentje in het water : Spreken gemeenten en waterschappen een andere taal? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boorsma, P. \ Peters, S. \ 2013
  Jaren na de introductie van de watertoets en de stedelijke wateropgave staan de straten in sommige woonwijken nog steeds regelmatig blank. Doen gemeenten hun werk niet goed of schort er iets in de samenwerking met de waterschappen op het gebied van r ...
  help
  Innovatiebeleid in de watersector sterker bij betere vraagsturing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, J. \ Deelstra, Y. \ Nistelrooij, J. van \ Buuren, A. van \ 2008
  Nederland investeert veel in onderzoek naar nieuwe technieken om water te zuiveren, maar vergeet dat de implementatie van technieken alleen kan plaatsvinden als de overheid daar zelf ook om vraagt. Het invoeren van innovaties in de waterketen is in N ...
  help
  Diepinfiltratie, de theorie : theoretische aspecten van diepinfiitratie [Boek]
  Peters, J.H. \ Eem, J.P. van der \ Meijer, J.A. \ 1989
  De rapporten -een vervolg op KIWA-mededelingen 71, 72 en 79- zijn verschenen op het KIWA/VWN-colloquium ’Diepinfiltratie en drinkwater' op 21 juni 1989. Ze hebben het karakter van 'proceedings'. Het zijn bundelingen van ervaringen die er zijn met die ...
  help
  Hoe lang is Nederland nog aantrekkelijk? : water, water, water! : bedrijven krijgen dorst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, S. \ 2014
  Hoe lang vinden bedrijven Nederland Waterland nog aantrekkelijk? Nederland was altijd een zoetwater-walhalla. Maar zelfs hier dreigt steeds vaker een tekort. Hoe urgent is het probleem? Wat zijn de gevolgen van een krimpende hoeveelheid zoetwater voo ...
  help
  Overdaad schaadt : relatie waterplanten, vis en visserij complex \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Peters, J. \ Emmerik, W. van \ 2013
  Als gevolg van de verbeterde waterkwaliteit is de waterplantengroei de laatste jaren sterk toegenomen. Hoewel waterplanten een belangrijke rol spelen in een gezond ecosysteem, kan een overmaat aan planten ook nadelige gevolgen hebben voor de visstand ...
  help
  Biologische maaiboten : waterplantenbeheer met graskarpers \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Peters, J. \ Emmerik, W. van \ 2016
  Steeds meer wateren groeien dicht met waterplanten. Afhankelijk van het type water, de voorkomende planten én de functies van het water, kunnen graskarpers worden ingezet als biologisch beheerinstrument.
  help
  Van Plan Ooievaar tot Smart Rivers : 25 jaar ecologisch herstel van het rivierengebied tegen veranderende achtergronden \ De levende natuur [Artikel]
  Peters, B.W.E. \ Overmars, W. \ Kurstjens, G. \ Rademakers, J.G.M. \ 2014
  Geen landschapstype in Nederland is de laatste 25 jaar zo veranderd als die van de grote rivieren. Sinds het uitkomen van Plan Ooievaar in 1985 is ca. 12.000 hectare uiterwaarden tot natuur omgevormd. Er zijn nevengeulen gegraven, ooibossen opgeschot ...
  help
  Ondiepe overstromingsvlakte als missing link \ De levende natuur [Artikel]
  Kurstjens, G. \ Geest, G.J. van \ Peters, B.W.E. \ Wijers, T.B.M. \ 2014
  TRecent onderzoek heeft aangetoond dat veel soorten flora en fauna profijt hebben gehad van de realisatie van natuurontwikkelingsprojecten langs grote rivieren gedurende de afgelopen 20 jaar. Er zijn echter ook soorten (bv moerasvogels, amfibieën en ...
  help
  Geneesmiddelen en ons water : erin is makkelijk, eruit iets lastiger : thema \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, S. \ 2014
  Resten van medicijnen: we weten dat ze in ons water zitten en hoe ze daarin komen. Maar weten we ook hoe we ze eruit krijgen? Ja, dat weten we ook. Al is de alomvattende totaaloplossing nog niet voorhanden. Wat werkt en wat niet? Een stand van zaken.
  help
  Wild west in de bodem : wie schept orde in de chaos onder de grond? : thema \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, S. \ 2014
  We zien het niet, maar het is een drukte van belang onder onze voeten. Water-, elektriciteits- en gasleidingen, kabels, energieopslag, klimaatbeheersingssystemen, parkeergarages. Welke gevolgen heeft het explosief gestegen bodemgebruik voor onze drin ...
  help
  Na ons de zondvloed? : de lessen uit de KNMI-klimaatscenario's : thema \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, S. \ 2014
  Hogere temperaturen, extreme buien en lange periodes van droogte: het weer in ons land gaat de komende eeuw veranderen. Wat betekent dat voor water in de stad? Voor burgers, boeren en buitenlui? En: hoe maken we beleid op basis van de verschillende K ...
  help
  Rijn in Beeld : de natuur van de natte overstromingsvlakte De Oude Waal bij Nijmegen : inventarisatie 2009 [Boek]
  Kurstjens, G. \ Kessel, N. van \ Dorenbosch, M. \ Peters, B. \ Geest, G. van \ 2010
  Sinds 2008 vindt een uniek hydrologisch experiment plaats in de Buiten Ooij bij Nijmegen. Hoogwater dat over de zomerkade komt, wordt hier niet kunstmatig uitgelaten, maar vastgehouden zodat het op natuurlijke wijze kan wegzijgen richting de rivier. ...
  help
  Klimaatadaptatie in Deventer: de omslag \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Peters, W. \ Wentink, R. \ Kate, F. ten \ 2014
  Op 26 augustus 2010 viel de regen op veel plaatsen in Nederland met bakken uit de lucht. Dat was ook in Deventer het geval. Er viel die dag zo'n 100 mm regen. Het water klotste over de stoepranden en tunnels liepen onder. De enorme buien waren voor d ...
  help
  Bossen zuiveren geen water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, J. \ Leeuwis-Tolboom, J. \ Buysse-Hendriks, M. \ 2008
  Natuurlijke processen in bossen leveren geen significante bijdrage aan de kwaliteit van het grondwater. De invloed van bossen op de waterkwaliteit blijkt eerder andersom te zijn: bomen filteren vuile deeltjes uit de lucht die via de bladeren en de st ...
  help
  Diffuse loading of surface water from groundwater in areas with shallow groundwater tables : quasi-2-D vs 2-D simulation \ Calibration and reliability in groundwater modelling : from uncertainty to decision making [Hoofdstuk uit boek]
  Peters, E. \ Griffioen, J. \ 2006
  The discharge of water and solutes from groundwater to surface water can be simulated using a quasi two-dimensional (2-D) approach. In this approach, variably saturated flow is simulated in a vertical 1-D column and the discharge to the surface water ...
  help
  Naar een informatiesysteem over de waterkwantiteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, A. \ Bemmel, F. van \ Loos, S. \ Lobbrecht, A. \ 2007
  Waterschap Aa en Maas heeft de bestaande informatie over de waterkwantiteit in haar beheergebied gestroomlijnd en geautomatiseerd. Dat gebeurde in het project 'Routeplan kwantiteitsdata op orde'. Het voorziet ook in wijzigingen in de werkprocessen bi ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.