Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Voorbij het eigenbelang : complexe gebiedsprocessen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Büscher, C. \ Pieron, M. \ 2014
  Complexe gebiedsprocessen kunnen betrokkenen voor een zware uitdaging plaatsen, waarbij veel partijen en belangen met elkaar verweven zijn. De integrale en proactieve benadering wordt vaak als ideaalbeeld naar voren geschoven. Maar werkt dat in de pr ...
  help
  Vernieuwd onderzoeksprogramma drinkwatersector: één jaar op weg \ H2O online [Artikel]
  Hummelen, A.M. \ Pieron, M. \ Hoek, J.P. van der \ 2014
  De Nederlandse drinkwaterbedrijven investeren al meer dan veertig jaar in een collectief onderzoeksprogramma (BTO) en een gezamenlijk kennisinstituut (KWR). Deze bundeling van krachten resulteert in internationaal toonaangevend drinkwateronderzoek; h ...
  help
  Innovatie in assetmanagement bij Vitens [Boek]
  Pieron, Miranda \ Zouwen, Mariëlle van der Zouwen \ Kloosterman, Rian \ Frijns, Jos \ 2014
  De watersector is een technologie-intensieve sector waarin voortdurend wordt geïnnoveerd. Niet alle kennis en technologieën die worden bedacht, ontwikkeld of al beschikbaar zijn vinden hun weg naar gebruik in de dagelijkse praktijk. Vitens wil inzich ...
  help
  Bewuste rolkeuze in gebiedsprocessen \ H2O online [Artikel]
  Büsscher, C. \ Pieron, M. \ 2014
  Organisaties uit alle gelederen van de watersector zijn betrokken in complexe gebiedsprocessen. Die kenmerken zich door onderling samenhangende vraagstukken, een diversiteit aan actoren en divergerende belangen. Welke rol vervul je (van oudsher) als ...
  help
  Strategische positionering in gebiedsprocessen \ H2O online [Artikel]
  Büscher, C. \ Brouwer, S. \ Pieron, M. \ 2015
  Hoe positioneer je je als waterorganisatie (drinkwaterbedrijf of waterschap) in het complexe speelveld van gebiedsprocessen? Voor het tackelen van deze vraag heeft KWR Watercycle Research Institute eerder vier ideaaltypische rollen ontwikkeld [1]. In ...
  help
  Evaluatie BTO 2014 [Boek]
  Hummelen, Anne Mathilde \ Pieron, Miranda \ Frijns, Jos \ 2015
  De BTO-evaluatie 2014 laat geen grote verschillen zien ten opzichte van de evaluatie 2013. De aansturingsstructuur van Directeurenoverleg, Coördinerend Overleg, Themagroepen en Speerpuntgroepen functioneert naar tevredenheid. De programmering van ond ...
  help
  Van Klantbeleving tot Handelingsopties: fase 2 [Boek]
  Brouwer, Stijn \ Pieron, Miranda \ Sjerps, Rosa \ Schalkwijk, Bart \ 2016
  Vitens excelleert al jarenlang in het ontzorgen van de klant door deze te voorzien van onberispelijk water. Onder de noemer customer excellence heeft Vitens recentelijk aangekondigd nog een stap verder te willen gaan in het centraal stellen van de kl ...
  help
  De belevingswereld van de drinkwaterklant in perspectief \ H2O online [Artikel]
  Pieron, M. \ Brouwer, S. \ Kloosterman, R. \ Koopman, C. \ 2016
  In hoeverre is bekend hoe Nederlanders denken over de drinkwatervoorziening van de toekomst? En in welke mate verschillen wensen en voorkeuren van klanten van elkaar? Onderzoek wijst uit dat ‘de drinkwaterklant’ zich niet laat vangen onder één noemer ...
  help
  Perspectives beyond the meter: a Q-study for modern segmentation of drinking water customers \ Water policy : official journal of the World Water Council [Artikel]
  Brouwer, S. \ Pieron, M. \ Sjerps, R. \ Etty, T. \ 2019
  Given the growing interest among drinking water companies in the customer ‘beyond the meter’, generic accounts of the ‘average user’ no longer suffice. Yet, segmentation on the basis of specific characteristics or behaviour seems to offer a limited e ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.