Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Bodemvocht uit satellietdata: wat kan de Nederlandse waterbeheerder ermee? \ H2O online [Artikel]
  Velde, R. van der \ Benninga, H.-J. \ Pezij, M. \ Augustijn, D. \ Carranza, C. \ Ploeg, M. van der \ Hendriks, D. \ 2018
  Het onderzoeksproject ‘Optimizing Water Availability with Sentinel-1 Satellites’ heeft als doel te onderzoeken hoe satellietdata gebruikt kan worden in het Nederlandse waterbeheer. Het onderzoek laat zien dat de satelliet Sentinel-1 buiten het groeis ...
  help
  Beleidsplan reconstructie kaden Noorderzijlvest : eindconcept [Boek]
  Ploeg, R.A. van der \ 2006
  In dit plan zijn de kadetrajecten geïnventariseerd die lager zijn dan de maatgevende waterstand (1:100). Ook is een (voorlopige) lijst met te verbeteren kaden opgesteld. Om dit te kunnen realiseren is in 2003 / 2004 de kruinhoogte van ruim 500 kilome ...
  help
  De Pelterheggen, vloeiweiden van de Plateaux [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
  Ploeg, N. van der \ 2007
  In het natuurgebied de Plateau (ten zuiden van Valkenswaard) liggen de laatste functionerende vloeiweiden van Nederland. In 1982 werd het gebied door Natuurmonumenten aangekocht, inclusief de Pelterheggen van ca 13 ha groot. Inmiddels is voor het geb ...
  help
  Bronnen in Vaals : hydrobiologische inventarisatie met betrekking tot de macrofauna, en een typologie van de bronnen van de Hermansbeek, Claasvelderbeek, Zieversbeek en zijbeken [Boek]
  Ploeg, M.P.M. van der \ Upperman, C.W. \ 1982
  help
  Interactieve projecten voor gebiedsgericht waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meijer, M. \ Ploeg, M.P.M. van der \ Roos, C. \ 1999
  Ook bij kleine, gebiedsgerichte waterbeheersprojecten kunnen interactieve methoden van besluitvorming succesvol zijn. Het artikel gaat in op de voorwaarden voor succes, en het belang van duidelijke formulering en probleemafbakening in het projectvoor ...
  help
  Omgaan met wateroverlast : afwatering in extreme omstandigheden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Schuurmans, W. \ Ploeg, W. van der \ Leeuwen, E. van \ 1999
  Voorstel voor een beter planproces voor de aanpak van wateroverlast. Het huidige en toekomstige (gewenste) watersysteem in een gebied wordt beschreven m.b.v. relevante en kwantificeerbare parameters (waterstanden; faalkansen op basis van normering) e ...
  help
  Toelichting peilbesluit NBW-polders : Fanerpolder, Lagemeeden, Lettelbert, Nienoord, Vredewold en Zuidhorner Zuidpolder [Boek]
  Ploeg, R. van der \ Ebbers, E. \ 2019
  Dit peilbesluit legt het waterbeheer vast voor de komende 10 jaar in een zestal polders, te weten Fanerpolder, Lagemeeden, Lettelbert, Nienoord, Vredewold en Zuidhorner Zuidpolder. Het peilbesluit vormt de wettelijke basis voor het peilbeheer in die ...
  help
  Gezamenlijk waterbodembeleidsplan Hunze en Aa's en Noorderzijlvest \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ploeg, R. van der \ Laan, J. van der \ Raben, E. \ 2011
  De wet- en regelgeving op het gebied van waterbodems is de afgelopen jaren sterk veranderd. Dit komt vooral door de komst van de Waterwet en het Besluit Bodemkwaliteit. Deze veranderingen waren voor de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest a ...
  help
  Groene Hart met landbouw naar een hoger peil? : over de vraag of verhoging van waterpeil kan samengaan met verhoging van ruimtelijke kwaliteit [Boek]
  Ploeg, B. van der \ Berg, L.M. van den \ Borgstein, M.H. \ Ham, A. van den \ Poel, K.R. de \ Leopold, R. \ Schrijver, R.A.M. \ 2001
  help
  Verkennende studie naar interactie tussen oppervlakte- en grondwater: modelopzet en veldproef [Studentenverslag]
  Ploeg, M.J. van der \ 2003
  help
  Onderzoek naar de invloed van de baggerspeciestortingen op de slibconcentratie in het Groote Gat [Boek]
  Heide, T.A. van der \ Ploeg, I.W. \ 1992
  Voor het verkrijgen van inzicht in de verspreiding van het gestorte slib in het Eems-Dollard estuarium wil men bij Rijkswaterstaat een wiskundig model laten ontwikkelen. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de slibconcentratie bij de stortlocatie in het ...
  help
  Nieuw waterbodembeleidsplan waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest : het beleidsproces \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Ploeg, R. van der \ Laan, J. van der \ Raben, E.J.W. \ 2011
  De wet- en regelgeving op het gebied van waterbodems is de afgelopen jaren sterk veranderd. Dit komt vooral door het in werking treden van de waterwet (per 22 december 2009) en het Besluit bodemkwaliteit (per 1 januari 2008).
  help
  A study to determine the soil moisture and temperature dynamics : in the Baakse Beek-Veengoot catchment [Studentenverslag]
  Zou, Y. \ 2012
  This Bachelor research thesis is to understand the water dynamics in the dry periods and wet periods to reduce negative consequences, resulting from the extreme weather conditions. When extreme rainfall occurs on soil with a low water retention capac ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.