Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Rioolboostergemalen in de praktijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Poel, H. v.d. \ 2007
  Iedereen die vanaf het noorden door de Zeeburgertunnel rijdt en daarna naar rechts kijkt ziet het terrein waar vroeger de zuivering Oost was. Vorig jaar werd op 7 september de zuivering buiten gebruik gezet en na schoonmaakwerkzaamheden, op 13 novemb ...
  help
  Leren van etudes - ruimte voor de Rivier [Presentatie]
  Kranendonk, R. \ Poel, K. de \ Rutte, R. le \ [2003]
  Drieluik van: object (verbeeldingskracht), proces (interactieve ontwerpmomenten) en mens (betrokkenheid)
  help
  Water en landschap in een veenweidegebied : de Krimpenerwaard [Boek]
  Jongh, J. de \ Poel, K.R. de \ Vaessen, O. \ Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" \ 1987
  help
  Cluster EHS:Ecologische Hoofdstructuur : thema 4: abiotische randvoorwaarden voor natuurbeheer : eindrapport quick scan doelgroepanalyse [Boek]
  Poel, Marijn \ 2007
  Hoe worden provincies het liefst geïnformeerd over onderzoeksresultaten van het thema Abiotische randvoorwaarden voor natuurbeheer? Op welke manier werken ecologen? Wat doen beheerders als ze een kennisvraag hebben? Deze en meer vragen worden in dit ...
  help
  Onderzoek naar de gebruiksgewoonten bij drinkwaterconsumptie in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Haring, B.J.A. \ Karres, J.J.C. \ Poel, P. van der \ Zoeteman, B.C.J. \ 1979
  help
  Amerdiep, een ontwikkelmodel voor boeren en natuur! : onderzoek naar mogelijkheden voor agrarische innovaties om door markt en landschap, water en natuur het inkomen te verbreden [Boek]
  Corporaal, A. \ Stortelder, A.H.F. \ Berg, A. van den \ Poel, K.R. de \ Schrijver, R.A.M. \ 2003
  De Provincie Drenthe heeft ALTERRA gevraagd te onderzoeken of er in het Amerdiep, een bovenloop van de Drentse Aa, kansen zijn om met boeren-voor-natuur een duurzaam perspectief van landbouw en natuur te schetsen. Het onderzoek is in drie stappen uit ...
  help
  Leren van etudes : aan de hand van Ruimte voor de rivier [Boek]
  Kranendonk, R.P. \ Poel, K.R. de \ Rutte, R.J.M. le \ 2004
  De projectontwikkeling van een complex project vergt betrokkenheid vanuit diverse disciplines, functies en schaalniveaus en veel en regelmatige terugkoppeling tussen de schaalniveaus en circuits. Het ontwerpende planproces kan gezien worden als een l ...
  help
  Het landschap van de Veluwe : water \ Het Veluwse sprengenlandschap; een cultuurmonument [Hoofdstuk uit boek]
  Renes, J. \ Meijer, J. \ Poel, K.R. de \ 2002
  help
  Voorbeeldplan in het landelijk gebied : Vaassense beken en Egelbeek \ Het Veluwse sprengenlandschap; een cultuurmonument [Hoofdstuk uit boek]
  Renes, J. \ Meijer, J. \ Poel, K.R. de \ 2002
  help
  Groene Hart met landbouw naar een hoger peil? : over de vraag of verhoging van waterpeil kan samengaan met verhoging van ruimtelijke kwaliteit [Boek]
  Ploeg, B. van der \ Berg, L.M. van den \ Borgstein, M.H. \ Ham, A. van den \ Poel, K.R. de \ Leopold, R. \ Schrijver, R.A.M. \ 2001
  help
  Gemeente Lith : historisch waterplan [Boek]
  Cuijpers, J.J. \ Buijks, H.G.J. \ Mulder, J.R. \ Poel, K.R. de \ Muilwijk, M. \ Schöne, M.B. \ 2005
  Dit waterplan is een experimenteel Belvedere project. Dit project heeft als doel een combinatie te leggen het historisch watersysteem als kwaliteitsdrager, het watersysteem als basis voor ruimtelijke ordening en de cultuurhistorie. Deze studie dient ...
  help
  Ethiek in de afvalwaterzuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mil, H. van \ Poel, I. van de \ Zwart, S. \ 2006
  De TU Delft en het ingenieursbureau DHV ontwikkelen momenteel een nieuwe afvalwaterzuiveringstechniek, de zogeheten aërobe korrelreactor. Het onderzoek wordt medegefinancierd door STOWA en de Stichting Toegepaste Wetenschappen (STW). Parallel aan dit ...
  help
  Verweving van natuur en drinkwaterwinning in een zandlandschap \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Farjon, J.M.J. \ Hazendonk, N.F.C. \ Poel, K.R. de \ 1992
  help
  Duurzame oplossingen voor het broeikaseffect : mogelijkheden voor onderzoek [Boek]
  Poel, I. van de \ 1991
  help
  Pilot study on modelling of the groundwater flow and contaminant transport in the area of the landfill Mastwijk (Linschoten, the Netherlands) [Boek]
  Richardson - van der Poel, M.A. \ Swartjes, F.A. \ Beusen, A.H.W. \ 1995
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.