Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Monitoring vistand twee kribvakken in de Lek bij Everdingen [Boek]
  Pouw Kraan, E. van der \ Kampen, J. \ 2006
  In de Lek bij Hagestein is recentelijk een aantal kribvakken afgeschermd door middel van een dubbele palenrij met daartussen bossen rijshout. Om het effect van de afscherming op levensgemeenschappen vast te stellen, wil Rijkswaterstaat Oost Nederland ...
  help
  Rapportage hydrobiologisch routineonderzoek oppervlaktewateren 2010 \ Rapportage hydrobiologisch routine-onderzoek oppervlaktewateren ... [Boek]
  Janmaat, L.M. \ Tempelman, D. \ Pouw Kraan, E. van der \ 2011
  In opdracht van Waterschap Aa en Maas heeft GWL-AQUON in 2010 voor 33 beken, 9 kanalen en 8 sloten een ecologische beoordeling uitgevoerd. Hiervoor zijn de Stowa-systemen Ebeoswa, Ebeokan en Ebeosloot gebruikt. Op basis van de soortensamenstelling va ...
  help
  Veldstudie naar belasting diffuse bronnen op stedelijk oppervlaktewater : thema [Stedelijk Waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hermsen, A. \ Maessen, M. \ Pouw Kraan, E. van der \ Hendriks, J. \ 2011
  De belangrijkste functie van water in de stad is de opvang en afvoer van overtollig regenwater en afvalwater. Stedelijk water wordt door zijn nabijheid ook vaak gebruikt voor recreatieve doeleinden. Mensen worden zich steeds bewuster van de ecologisc ...
  help
  Is ecologisch herstel van ondiepe plassen goed te modelleren? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Pouw Kraan, E. van der \ Maessen, M. \ Hemelraad, J. \ 2011
  De uitvoering van ecologische herstelmaatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water is momenteel in voorbereiding. De maatregelen, die in de stroomgebied- en waterbeheerplannen zijn genoemd, worden uitgewerkt en uitgevoerd. Bij veel waterbeheer ...
  help
  Naar goed water voor eend, grutto en zwaan: voorstellen voor verbetering van de waterkwaliteit van de Vogelplassen nabij Woerden [Boek]
  Beek, K. van \ Pouw Kraan, E. van der \ 2003
  De recreatieplassen Eend, Grutto en Zwaan bij Woerden hebben in meer of mindere mate last van eutrofiëringverschijnselen. Dit uit zich in een gebrekkige ontwikkeling van aquatische en semi-aquatische natuurwaarden, dominantie van benthivore vissen en ...
  help
  Effecten van maatregelen tegen eutrofiëring in De Leijen (Friesland) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Haye, M. de la \ Pouw Kraan, E. van der \ Claassen, T.H.L. \ Dam, H. van \ 2012
  Eutrofiëring van ondiepe meren vormt nog steeds een knelpunt. Hoewel de nutriëntengehalten in de afgelopen decennia sterk daalden, blijft biologisch herstel achter. De vraag is of met de in gang gezette maatregelen de gestelde KRW-doelen in zicht kom ...
  help
  KRW monitoring vissen 2010 : KRW-monitoring van de visstand Hoogheemraadschap van Rijnland [Boek]
  Rutjes, C. \ Pouw Kraan, E. van der \ Moedt, S. \ 2010
  Binnen het KRW-meetprogramma stonden in 2010 KRW-visinventarisaties voor 6 waterlichamen gepland: Polder Vierambacht, Wassenaarse Polder, Trekvaartsysteem, Gouwe en Oude Rijn, Zegerplas en Reeuwijkse Plassen. Het visstandonderzoek in het waterlichaam ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.