Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2014 / S. Lukács (auteur), T.J. de Koeijer (auteur), H. Prins (auteur), A. Vrijhoef (auteur), L.J.M. Boumans (auteur), C.H.G. Daatselaar (auteur) [Boek]
  Lukács, S. \ Koeijer, T.J. de \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Boumans, L.J.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2016
  Dit rapport geeft een overzicht van de landbouwpraktijk in 2014 voor alle bedrijven in het derogatiemeetnet die zich hebben aangemeld voor derogatie. Dit betreft onder andere gegevens over de bemesting en de gerealiseerde nutriëntenoverschotten. Teve ...
  help
  Het gebruik van vangmiddelen door muskusrattenbeheer in relatie tot vismigratie [Boek]
  Heuts, P. \ Buurman, T. \ Mulder, A. \ Hagoort, J. \ Vogel, J. \ Kraanen, T. \ Prins, A. \ 2013
  Voorliggend rapportage beschrijft de aanpak en de resultaten van het onderzoek naar het effect van muskusrattenbeheer op de vismigratie. Tevens wordt de visstand in het beheergebied nader toegelicht. Er wordt beschreven in welke periode migratie plaa ...
  help
  Bekkenrapport Veerse Meer 2000-2014 : ten behoeve van de Evaluatie Peilbesluit [Boek]
  Nolte, A.J. \ Prins, T.C. \ Vergouwen, S.A. \ Schipper, C.A. \ Arts, F.A. \ Avesaath, P. van \ Escaravage, V. \ Kluijver, M.J. \ Dubbeldam, M.C. \ 2015
  Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen in waterkwaliteit en ecologie in het Veerse Meer in de periode 2000-2014. In die periode is de wateruitwisseling van het Veerse Meer met de Oosterschelde, vanaf 2004, sterk vergroot door de ingebruikname van h ...
  help
  Medicijnresten in de waterketen en risico's voor vissen : literatuuronderzoek [Boek]
  Emmerik, W.A.M. van \ Prins, T. \ 2014
  Uit literatuuronderzoek blijkt dat een groot aantal geneesmiddelen wordt aangetroffen in de waterketen. Aan slechts een klein deel van de toegepaste middelen is toxiciteitsonderzoek gedaan. Aquatische organismen waaronder vissen worden chronisch bloo ...
  help
  Invloed bedrijfsvoering akkerbouwers op financieel resultaat en stikstofhuishouding : studie naar de onderlinge verbanden [Boek]
  Prins, H. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2013
  Onder de vlag van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) heeft het LEI de invloed onderzocht van de bedrijfsstructuur en de bedrijfsvoering van akkerbouwbedrijven op het stikstofoverschot, de waterkwaliteit en de financiële bedrijfsresultate ...
  help
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2013 [Boek]
  Lukács, S. \ Koeijer, T.J. de \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Boumans, L.J.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ Hooijboer, A.E.J. \ [2015]
  De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70 procent grasland mochten onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijke ...
  help
  Current recommendations for nitrogen fertilisation within the E.E.C. in relation to nitrate leaching [Congresverslag]
  Prins, W.H. \ Dilz, K. \ Neeteson, J.J. \ 1988
  Bespreking van problemen t.a.v. N-ophoping bij diverse gewassen evenals de maatregelen om nitraatuitspoeling te minimaliseren tijdens en na het groeiseizoen
  help
  De spraak van water [Studentenverslag]
  Prins, E. \ Veltman, P. \ 1990
  help
  Ruimtelijke variatie chemische samenstelling grondwater in de grensstreek Nederland - Belgie (oostelijk grensgebied) [Boek]
  Muelschlegel, J.H.C. \ Prins, H.F. \ Kusse, A.A.M. \ 1989
  help
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2015 [Boek]
  Hooijboer, A.E.J. \ Koeijer, T. de \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Boumans, L.J.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2017
  Het Nederlandse mestbeleid probeert de schadelijke milieueffecten van de landbouw te beperken. Dit sluit aan bij internationale afspraken over het mestgebruik, die onder meer zijn vastgelegd in de Europese Nitraatrichtlijn. Die schrijft lidstaten voo ...
  help
  Effecten van mogelijke maatregelen ter beheer van de bestanden van brasem, blankvoorn, snoekbaars en baars in het IJssel- en Markermeer [Boek]
  Zaalmink, Wim \ Tien, Nicola \ Prins, Henri \ Leeuw, Joep de \ Janssens, Bas \ 2019
  Voor de zegen- en staandwantvisserij op het IJssel- en Markermeer wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een vangstreductie van 36% van blankvoorn en brasem. Deze vangstreductie moet bijdragen aan de instandhouding van de schubvi ...
  help
  Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2015 [Boek]
  Hooijboer, A.E.J. \ Koeijer, T.J. de \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Boumans, L.J.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2017
  Het Nederlandse mestbeleid is er op gericht de schadelijke milieueffecten van de landbouw te beperken. Dit sluit aan bij internationale afspraken over het mestgebruik, die onder meer zijn vastgelegd in de Europese Nitraatrichtlijn. Die schrijft lidst ...
  help
  Financiële onderbouwing robuust ontwerp dijken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Fiselier, J. \ Kind, J. \ Prins, S. \ 2007
  De primaire keringen in Nederland worden elke vijf jaar getoetst. Bij onvoldoende hoogte of stabiliteit wordt de dijk verbeterd en daarbij zo nodig verhoogd. Bij het bepalen van de ontwerphoogte wordt doorgaans rekening gehouden met ontwikkelingen in ...
  help
  Kwaliteit zoute kustwateren \ Effecten van varianten van verliesnormen op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Prins, T. \ 2002
  help
  Gezelligheid en het geritsel in het vlakke land : een Nederlandse kijk op cultuurverschillen, het Vlaamse waterbeleid en de samenwerking met Vlaanderen \ Water : tijdschrift over waterproblematiek v.z.w. W.E.L. (water, energie en leefmilieu) [Artikel]
  Santbergen, L.L.P.A. \ Prins, H. \ Niesing, H. \ 1998
  help
  Hormoonontregelaars in water : speurtocht naar een dreigend probleem? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vethaak, A.D. \ Rijs, G.B.J. \ Prins, K.H. \ 2000
  Natuurlijke en synthetische oestrogene hormonen en xeno-oestrogene stoffen in het watermilieu en hun effecten op aquatische ecosystemen en dieren (feminiatie en masculinisatie; intersexualiteit; verminderde reproductie). Overzicht van wat er bekend i ...
  help
  The quality of the groundwater in the Netherlands \ Journal of hydrology [Artikel]
  Reijnders, H.F.R. \ Drecht, G. van \ Prins, H.F. \ 1998
  help
  De kwaliteit van het grondwater in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Reijnders, H.F.R. \ Drecht, G. van \ Prins, H.F. \ 1997
  Onderzocht is de verandering van de grondwaterkwaliteit in de periode 1984-1993
  help
  IMAGI : improving investments in information technology for water \ Hydroinformatics... : proceedings of the ...international conference on hydroinformatics [Artikel]
  Prins, J. \ Dubbers, Y. \ 1998
  help
  De bepaling van anion-aktieve detergenten volgens de Azuurblauw-methode \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Prins, R. \ Spaander, P. \ 1968
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.