Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Chemische screening van grondwater voor drinkwaterbereiding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Puijker, L. \ Leerdam, T. van \ Wezel, A. van \ 2008
  Chemisch screeningsonderzoek in geselecteerde kwetsbare grondwaterwinningen in Nederland in de jaren 2005 tot en met 2007 toont aan dat in 20 van de 25 onderzochte winningen stoffen in het grondwater voorkomen. In acht winningen ging het om meer dan ...
  help
  Organische stoffen in grondwater [Boek]
  Veenendaal, G. \ Beek, C.G.E.M. van \ Puijker, L.M. \ 1986
  In opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne is de chemische kwaliteit van het door de Nederlandse waterleidingbedrijven onttrokken grondwater geanalyseerd. In t ...
  help
  Odour and flavour thresholds of gasoline additives (MTBE, ETBE and TAME) and their occurrence in Dutch drinking water collection areas \ Chemosphere : chemistry, physics and biology as focused on environmental problems [Artikel]
  Wezel, A. van \ Puijker, L. \ Versteegh, A. \ Voogt, P. de \ 2009
  The use of ETBE (ethyl-tert-butylether) as gasoline additive has recently grown rapidly. Contamination of aquatic systems is well documented for MTBE (methyl-tert-butylether), but less for other gasoline additives. Due to their mobility they may easi ...
  help
  Brede chemische screening voor het monitoren van de waterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
  Leerdam, T. van \ Bajema, B. \ Graaf, B. de \ Kooi, J. van der \ Puijker, L. \ 2015
  Wereldwijd worden steeds meer stoffen geproduceerd. Een deel van die stoffen komt uiteindelijk in het milieu terecht. Het aantal is te groot om elke stof te monitoren en risico’s te beoordelen. Daarom bestaat de behoefte aan een methode die relatief ...
  help
  Brede screening van drinkwater: op zoek naar onbekende stoffen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Leerdam, T. van \ Bajema, B. \ Graaf, B. de \ Kooi, J. van der \ Puijker, L. \ 2015
  Drinkwaterbedrijven moeten hun bronnen en hun drinkwater regelmatig onderzoeken. Daarbij moeten ze nagaan of er ‘ bekende’ stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen en oplosmiddelen, in voorkomen, maar ook onbekende stoffen. Bij meer dan 1 microgram per li ...
  help
  Influence of process conditions and water quality on the formation of mutagenic byproducts in UV/H2O2 processes \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Hofman-Caris, R.C.H.M. \ Harmsen, D.J.H. \ Puijker, L. \ Baken, K.A. \ Wols, B.A. \ Beerendonk, E.F. \ Keltjens, L.L.M. \ 2015
  UV/H2O2 processes in drinking water treatment may generate byproducts which cause an increased response in Ames fluctuation assays. As this probably involves a mixture of substances in very low concentrations, it is challenging to identify the indivi ...
  help
  Bestrijdingsmiddelen in grondwater te Vierlingsbeek [Boek]
  Janssen, H.M.J. \ Puijker, L.M. \ 1988
  help
  Implementatie van LC-MS-screeningstechnieken voor monitoring waterkwaliteit [Boek]
  Bajema, Bernard \ Bosch, Ronny \ Emke, Erik \ Gerdes, Herman \ Graaf, Bendert de \ Kooi, Jan van der \ Puijker, Leo \ Vughs, Dennis \ Leerdam, Ton van \ 2015
  In het kader van het bedrijfstakonderzoek (‘Speerpuntonderzoek’ voor Vitens en WMD) en in nauwe samenwerking tussen KWR, Vitens en WLN is de bestaande screeningtechniek op basis van accurate massa LC-MS verder geïmplementeerd, geoptimaliseerd en geha ...
  help
  Verwijdering van hormoonverstorende stoffen bij de drinkwaterbereiding, vastgesteld met ER-Calux [Boek]
  Abrahamse, A. \ Siegers, W. \ Puijker, L. \ 2007
  Al een aantal jaren vormt de aanwezigheid van hormoonverstorende stoffen in drinkwaterbronnen een aanleiding voor onderzoek door waterbedrijven. Uit dit onderzoek blijkt dat in de Maas en, in mindere mate, in de Rijn oestrogene activiteit gemeten wor ...
  help
  Veilige waterwingebieden: bedreigingen door chemische verontreinigingen : resultaten eerste fase [Boek]
  Puijker, L.M. \ 2008
  Om de ontwikkeling van de kwaliteit van grondwater te kunnen volgen is regelmatige screening noodzakelijk op aanwezigheid van organische microverontreinigingen. Om nieuwe chemische bedreigingen van het grondwater te onderzoeken zijn bij vijf waterbed ...
  help
  Development of a common priority list of pharmaceuticals relevant for the water cycle \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Voogt, P. de \ Janex-Habibi, M.L. \ Sacher, F. \ Puijker, L. \ Mons, M. \ 2009
  Pharmaceutically active compounds (PhACs), including prescription drugs, over-the-counter medications, drugs used in hospitals and veterinary drugs, have been found throughout the water cycle. A desk study was initiated by the Global Water Research C ...
  help
  Detection of Multiple Hormonal Activities in Wastewater Effluents and Surface Water, Using a Panel of Steroid Receptor CALUX Bioassays \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
  Linden, S.C. van der \ Heringa, M.B. \ Man, H. \ Sonneveld, E. \ Puijker, L.M. \ Brouwer, A. \ Burg, B. van der \ 2008
  It is generally known that there are compounds present in the aquatic environment that can disturb endocrine processes, for example via interaction with the endogenous hormone receptors. Most research so far has focused on compounds that bind to the ...
  help
  Pharmaceuticals and personal care products in the water cycle : an international review [Boek]
  Puijker, L. \ Mons, M. \ Kiwa Water Research \ Stowa \ Global Water Research Coalition \ 2004
  The objective of this literature review is to: * summarise existing data; * evaluate the occurrence and effects of pharmaceuticals and personal care products in the water cycle; * identify knowledge gaps; and to * express the needs for additional res ...
  help
  Organische microverontreinigingen en de watervoorziening [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verliefde, A. \ Puijker, L. \ Bruggen, B. van den \ Dijk, H. van \ 2005
  De aanwezigheid van organische microverontreinigingen in de bronnen voor de drinkwatervoorziening is een zorgwekkend gegeven. Het gaat daarbij zowel om pesticiden als geneesmiddelen en componenten van producten voor de persoonlijke hygiëne. Ook stoff ...
  help
  Voorkomen van MTBE in het Nederlandse oppervlaktewater [Boek]
  Berg, G.A. van den \ Puijker, L.M. \ 2005
  Methyl tertiair-Butyl Ether (MTBE) is de afgelopen jaren sterk in de belangstelling komen te staan vanwege problemen met betrekking tot de drinkwatervoorziening. VEWIN heeft reeds in 2001 gewezen op de gevolgen van de aanwezigheid van MTBE voor de kw ...
  help
  Oestrogene activiteit in oppervlaktewater van de Rijn [Boek]
  Puijker, L.M. \ 2007
  In opdracht van RIWA-Rijn is in 2004 en 2005 een screening van de oestrogene activiteit in oppervlaktewater in het stroomgebied van de Rijn uitgevoerd. Hiervoor is een bioassay, de ER-CALUX methode, toegepast waarmee de totale potentiële oestrogene a ...
  help
  Aanwezigheid en verwijdering van bestrijdingsmiddelen [in drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kruithof, J.C. \ Puijker, L.M. \ Janssen, H.M.J. \ 1989
  help
  Bestrijdingsmiddelen in grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beek, C.G.E.M. van \ Janssen, H.M.J. \ Puijker, L.M. \ 1988
  help
  De aanwezigheid van dichlobenil, 2,6-dichloorbenzamide en bromacil in het grondwater onttrokken op enkele geselecteerde winningen [Boek]
  Puijker, L.M. \ Genderen, J. van \ 1991
  help
  Onderzoek naar grondontsmettingsmiddelen in het grondwater van Noordbargeres en Valtherbos [Boek]
  Janssen, H.M.J. \ Puijker, L.M. \ 1991
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.