Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Beinvloeding van de grondwaterkwaliteit in het infiltratiegebied van de noordwestelijke Veluwe [Boek]
  Appelo, C.A.J. \ Krajenbrink, G.J.W. \ Ree, C.C.D.F. van \ 1982
  help
  Beinvloeding van de grondwaterkwaliteit in het infiltratiegebied van de Noordwestelijke Veluwe [Boek]
  Appelo, C.A.J. \ Krajenbrink, G.J.W. \ Ree, C.C.D.F. van \ 1982
  help
  Toepassing van Life Cycle Analysis op WKO \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Tomasetta, C. \ Griffioen, J. \ Ree, D. van \ 2014
  De samenleving bevindt zich in een transitie van energievoorziening door gebruik van fossiele brandstoffen naar een duurzame energievoorziening met hernieuwbare energiebronnen. Warmte/koude-opslag (WKO) wordt beschouwd als een duurzame vorm van energ ...
  help
  Verkenning van de milieuaspecten van de activiteiten die onder het Staatstoezicht op de Mijnen vallen [Boek]
  Kelfkens, G. \ Ree, J. van der \ 2019
  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gevraagd om in een verkenning de milieurisico’s te inventariseren van de activiteiten waar het SodM toezicht op houdt. De inventarisatie omvat de volgend ...
  help
  Humane risico' s van gewasbeschermingsmiddelen in zwemwater : analyse van metingen in Provincie Zuid-Holland [Boek]
  Ree, J. van der \ 2011
  Zeven officiële zwemwateren in Zuid-Holland zijn onderzocht op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. Twee van de locaties (Delftse Hout en Plas Prinsenbos) maken deel uit van het reguliere gewasbeschermingsmiddelenmeetnet. Zwemmen in deze wa ...
  help
  Zandzakken voor de deur! \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ree, A. van de \ 2004
  Als de nood aan de man komt, gaan de zandzakken op de dijk. Het klinkt ouderwets, maar ook in de 21e eeuw is het een probaat middel bij hoog water. Maar het vullen van de zakken blijft een zwaar karwei dat veel menskracht vergt. Bij het Waterschap De ...
  help
  Meten met sensoren: minder kosten meer informatie \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Walraven, N. \ Ree, D.C.C.F. van \ Heimovaara, T. \ 2002
  Het nieuwe bodemsaneringsbeleid vraagt om meer aandacht voor het gedrag van verontreinigingen en de processen in de bodem. Sensoren kunnen snel en kostenefficiënt in de nieuwe informatiebehoefte voorzien, in tegenstelling tot bestaande methoden (mons ...
  help
  Een milieuvergunning systematisch beoordelen : aanzet tot een checklist voor het toetsen van een vergunning aan de wet milieubeheer en de wet verontreiniging oppervlaktewateren [Boek]
  Abma, A.J. \ Ree, C.M. \ Kamminga, K.J. \ 2001
  help
  Argusvlinder in de Hoeksche Waard? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ree, A. van de \ 2002
  Diverse organisaties, betrokken bij de inrichting van de Hoeksche Waard, hebben een initiatief ontplooid t.a.v. natuurontwikkeling, waterbeheer en de aanleg van een wandelroute. Het plan, waarbij de stuurgroep ruimtelijke inrichting Hoeksche Waard zi ...
  help
  Akkerranden fleuren waterkwaliteit op: Hoeksche Waard \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ree, A. van de \ 2006
  Bijna zestig agrariers nemen deel aan de Akkerrandenregeling Hoeksche Waard, een tweejarig proefproject van waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland en stichting Rietgors. Samen beheren ze 200 kilometer akkerranden in de Hoeksche Waard, nat ...
  help
  Hollandse Data gaat voor duurzame onkruidbestrijding : Good practice \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ree, A. van de \ 2007
  Veel gemeenten bestrijden het onkruid met chemische middelen die in het oppervlaktewater terecht komen. Waterschap Hollandse Delta heeft daarom met een aantal gemeenten en onderzoeksinstanties een milieuvriendelijke bestrijdingsmethode ontwikkeld: he ...
  help
  Reactie op "Het simuleren van grondwaterstroming met spreadsheet : enkele voorbeelden" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ree, C.C.D.F. van \ Meurs, G.A.M. van \ 1987
  help
  Hollandse Delta heeft commissie voor landschap, natuur en cultuur : 'waterschap kruipt het land op' [watercultuur] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Ree, A. van \ 2012
  ‘Alles van waarde is weerloos’. Hollandse Delta omarmt deze versregel van Lucebert. Als eerste waterschap in Nederland heeft het een commissie die zich louter bezighoudt met natuur, landschap en cultuur.
  help
  Water balans techniques applied to industrial complexes \ International symposium 24 - 29 April 1988 : hydrological processes and water management in urban areas : proceedings of the conference [Hoofdstuk uit boek]
  Sman, H.T. \ Ree, C.C.D.F. van \ Loxham, M. \ 1988
  help
  Grondwater-stroombanen in de Veluwe-stuwwal getraceerd met tritium-metingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Appelo, C.A.J. \ Ree, C.C.D.F. van \ 1983
  De tritium-metingen van grondwater op de Veluwe geven aan, dat er in de verticaal een snelheidsverdeling bestaat met sneller en langzamer stromende zones. De aanwezigheid van stagnatie-zones maakt de stromingssituatie op de Veluwe complex
  help
  Droogte voorjaar 2011 \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Ree, D. van \ Knotter, H. \ 2011
  In de periode van maart tot begin juli 2011 heeft Nederland te maken gehad met een periode van droogte. Ook in het beheersgebied van waterschap Rivierenland was het erg droog. De waterstanden in de rivieren waren erg laag, waardoor het inlaten van wa ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.