Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Towards water robust critical infrastructure : an inventory of strategies and measures in the Netherlands, Austria, Denmark, Germany, the United Kingdom & the United States of America [Boek]
  Bosak, Martin \ Kemps Verhage, Fabian \ Neier, Henrik \ Reinders, Anneloes \ Steijn, Sander \ 2015
  Het doel van dit onderzoek (“Towards water robust critical infrastructure”) is om vernieuwende en betekenisvolle maatregelen die de potentiele impact van overstromingen verkleinen, te verzamelen. Er wordt in dit onderzoek gekeken naar overstromingen ...
  help
  Integraal waterbeheer - 4: Het waterbeheer : de stand van zaken [Boek]
  Reinders, P. \ 1994
  In maart 1994 heeft de regering in de Evaluatienota water aan het parlement verslag gedaan over de stand van zaken. De nota geeft een terugblik op vier jaar integraal waterbeheer en schetst in welke mate de tussendoelen zijn bereikt. Op veel gebieden ...
  help
  Voorbeelden van dynamisch kustbeheer : een inventarisatie van dynamisch kustbeheerprojecten langs de Nederlandse kust [Boek]
  Valk, L. van der \ Reinders, J. \ Spek, A.J.F. van der \ Gelder-Maas, C. van \ 2013
  Duinen maken deel uit van het Kustfundament en moeten daarom kunnen meegroeien met de stijging van de zeespiegel. Om mee te kunnen groeien met de zeespiegel is het van belang dat zand vanaf het strand de duinen in kan stuiven om zo de duinen te verho ...
  help
  Citizen Science voor Schone Rivieren : motivaties en betrokkenheid van onderzoekers en opruimers [Boek]
  Reinders, H.J. \ Land-Zandstra, A.M. \ 2018
  Wereldwijd ontstaat er steeds meer aandacht voor de plastic soep in de oceanen. Langs kusten en rivieren worden veel opruimacties georganiseerd om dat plastic op te ruimen. Maar om het probleem echt bij de wortel aan te pakken moet er meer en betrouw ...
  help
  Casus toont milieuschade na dijkdoorbraak : onderzoeksproject naar gevolgen overstromingen (2) [dossier watersnood] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Reinders, J.E.A. \ Hoek, E.E. van der \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2004
  Simulatie van de milieugevolgen van een fictieve dijkdoorbraak bij Capelle aan den IJssel. Koppeling van de modellen Delwaq en Sobek geeft inzicht in de verspreiding van de verontreiniging en inzicht in de schade van stoffen als PAK, PCB, zink, cadmi ...
  help
  Environmental impact of flooding \ NCR-days 2003 : dealing with floods within constraints, november 6-8 [Hoofdstuk uit boek]
  Hoek, E.E. van der \ Stuyt, L.C.P.M. \ Reinders, J.E.A. \ Muinck Keizer, M. de \ 2004
  First an extensive literature study has been performed into the environmental consequences of floods that have occurred in industrialised countries. Results particular emphasis on the relative importance of aspects like water height, water velocity, ...
  help
  The environmental impact of flooding of a densely populated polder district in The Netherlands \ ...International congress on irrigation and drainage [: transactions] = ...Congres international des irrigations et du drainage [: actes] [Artikel]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Hoek, E.E. van der \ Reinders, J.E.A. \ 2005
  A model study was made to assess the environmental consequences of the release of pollutants during the flooding of the Dutch polder Krimpenerwaard following a river dike breach
  help
  De rwzi als energiefabriek : afvalstromen gisting \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Visser, F. \ Reinders, K. \ Valk, E. de \ 2009
  Waterschap Veluwe heeft als doel om de rwzi Apeldoorn energie neutraal te maken. Dit wil zeggen dat alle elektrische energie, die benodigd is voor het zuiveren van afvalwater, op de rwzi zelf wordt opgewekt. Om dit te bewerkstelligen is naast de best ...
  help
  Integraal waterbeheer - 3: Waterbodems : om de bodem van het water [Boek]
  Reinders, P. \ 1993
  Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat primair verantwoordelijk is voor waterbeheer in ons land, wil in een reeks brochures een aantal elementen van integraal waterbeheer nader toelichten. Waterbeheerders binnen en buiten de overheid vormen de ...
  help
  Integraal waterbeheer - 5: Verdroging : het herstel van het grondwaterpeil in de Nederlandse natuurgebieden [Boek]
  Reinders, P. \ 1994
  Nederland verdroogt. Op tal van plaatsen daalt het peil van het grondwater. Dat gebeurt al tientallen jaren. Door dit proces van verdroging blijft er steeds minder natte natuur over en gaat de kwaliteit van die natuur verder achteruit.
  help
  Integraal waterbeheer - 6: Schoner water : 25 jaar wet verontreiniging oppervlaktewateren : de geschiedenis, de praktijk, de resultaten, de toekomst [Boek]
  Reinders, P. \ 1995
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.