Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Nieuwe slibeindverwerking, kansen voor slibdroging met restwar mte en slibenergiefabriek [Boek]
  Berg, R. \ Reitsma, B. \ 2011
  In opdracht van Waterschap Reest en Wieden is een verkenning uitgevoerd naar alternatieve methoden voor slib-eindverwerking. Hierbij zijn globaal doorgerekend: slibdroging met restwarmte bij Attero in Wijster en 4 slibenergiefabrieken (SEF), één cent ...
  help
  Kelderballon stankbestrijding bij rioolgemalen [Boek]
  Boogaard, Floris \ Reitsma, Berend \ 2016
  Bij rioolgemalen en rioolputten kan H2S vrijkomen, wat kan leiden tot geuroverlast en bij hoge concentraties zelfs tot (levens)gevaarlijke situaties. Er zijn diverse technieken beschikbaar om deze geuroverlast en risicovolle situaties te voorkomen. D ...
  help
  Schroefpers: kansrijk alternatief voor communale slibontwatering in Nederland \ H2O online [Artikel]
  Bulk, J. van den \ Reitsma, B. \ Kuipers, H. \ 2014
  De schroefpers wordt al langere tijd gebruikt voor de ontwatering van onder andere mest. Met de schroefpers voor ontwatering van communaal slib was tot voor kort alleen in het buitenland ervaring. Om te beoordelen of schroefpersen ook geschikt zijn v ...
  help
  Slibontwatering met een schroefpers : verkennend onderzoek in de praktijk [Boek]
  Kuipers, H. \ Bulk, J. van den \ Reitsma, B. \ 2014
  Dit rapport bevat de resultaten van verkennend praktijkonderzoek naar het ontwateren van zuiveringsslib met behulp van een zogenoemde schroefpers. De schroefpers is een alternatieve ontwateringstechniek, waarmee in potentie op polymeer (toegevoegd om ...
  help
  Minder kwetsbaar, minder rampen : hoe Nederlandse kennis de governance van overstromingen in andere landen kan helpen versterken \ Water governance [Artikel]
  Reitsma, R. \ Smit, R. \ Kolen, B. \ Brinke, W. ten \ 2012
  "Steeds weer lees je uitlatingen in de pers als ‘plotseling na een heel lange tijd’, ‘de ernstigste sinds 100 jaar’, etc. Nu is het niet mijn vak om vast te stellen of dit incidenten zijn of dat er sprake is van een trend, maar het is wel opvallend d ...
  help
  Zout in beeld gebracht \ H2O online [Artikel]
  Witteveen, S. \ Reitsma, J.J. \ Dik, P. \ 2014
  In de Haarlemmermeerpolder is sprake van verzilting van het oppervlaktewatersysteem door brakke kwel. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging wordt deze verzilting in de toekomst sterker. Dat kan problemen geven in sectoren die afhankelijk zijn ...
  help
  Slibverwerking met thermische hydrolyse goedkoper en duurzaam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ringoot, D. \ Reitsma, B. \ Neef, R. \ 2014
  Centrale slibvergisting met thermische hydrololyse - bij wijze van voorbehandeling van zuiveringsslib - is een bewezen technologie, met enkele toepassingen in Nederland. Door deze technologie komt in principe al het beschikbare zuiveringsslib in aanm ...
  help
  Verzilting Haarlemmermeer met model goed te voorspellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Witteveen, S. \ Dik, P. \ Broersma, L. \ Reitsma, J.J. \ 2014
  In de Haarlemmermeerpolder is sprake van verzilting van het oppervlkatewatersysteem door brakke kwel. Deze verzilting zal, onder invloed van zeespiegelstijging, sterker worden. Grontmij onderzocht of en hoe chlorideconcentraties in het oppervlaktewat ...
  help
  Nieuwbouw rwzi Weesp in 2020: is voorbezinking nog ‘doelmatig duurzaam’? \ H2O online [Artikel]
  Fulpen, H. van \ Bechger, M. \ Berg, R. \ Reitsma, B. \ 2017
  De rwzi Weesp is verouderd en zal uiterlijk 2020 worden vernieuwd volgens de nieuwste stand der techniek. Doelmatigheid en duurzaamheid zijn hierbij basisuitgangspunt. Er zijn verschillende zuiveringsconcepten (conventioneel en innovatief) met en zon ...
  help
  Mogelijkheden en grenzen van het actiefslibproces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Reitsma, B. \ Buunen, A.H.M. \ 2008
  Het actiefslibproces wordt in Nederland zeer veel toegepast bij de behandeling van stedelijk afvalwater. Het is zowel hydraulisch als biologisch een flexibel en kosteneffectief systeem, met het vermogen om zonder (veel) chemicaliën nutriënten als fos ...
  help
  Thermische hydrolyse als de motor voor centrale slibverwerking \ H2O online [Artikel]
  Ringoot, D. \ Reitsma, B. \ Neef, R. \ 2014
  Anno 2014 is de markt voor slib(eind)verwerking sterk in beweging. De waterschappen zoeken naar nieuwe doelmatige en duurzame oplossingen: centralisatie, verdergaande gisting en volumereductie (Energiefabrieken). Daarnaast speelt voor sommige watersc ...
  help
  The limits and ultimate possibilities of technology of the activated sludge process \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Buunen, A. \ Reitsma, B.A. \ Uijterlinde, C.A. \ 2008
  The Dutch research organisation STOWA initiated a research project entitled “The Boundaries of the Activated Sludge Process” to investigate the possibilities and limitations of activated sludge processes to improve the effluent quality. The study aim ...
  help
  Tolueenvorming bij de opslag van zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gaillard, A. \ Baltussen, J. \ Reitsma, B. \ Uijterlinde, C. \ 2011
  Uit analyses bij rioolwaterzuiveringsinstallaties in het kader van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bleek dat in indikkers en buffertanks van secundair zuiveringsslib verhoogde tolueengehalten voor kunnen komen. Dit tolueen wordt tijdens sli ...
  help
  Beter en sneller : informatievoorziening [thema omgaan met calamiteiten] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Reitsma, R. \ Wentholt, L.R. \ Bentvelsen, M. \ 2012
  Tegenwoordig wordt bijna real time informatie geboden over alles wat er in de wereld gebeurt. De waterschappen, die in toenemende mate naar buiten treden, kunnen hierin niet achterblijven. Het aantal partners waarmee wordt samengewerkt is toegenomen, ...
  help
  (Voor)droging van zuiveringsslib in kassen met en zonder restwarmte [Boek]
  Meddeler, Barry \ Reitsma, Berend \ Zwart, Feije de \ 2013
  In deze STOWA rapportage zijn de kansen van slibdroging in kassen voor de Nederlandse situatie beschreven. Er wordt inzicht gegeven in de potenties van de techniek van kassendroging aan de hand van (voornamelijk Duitse) praktijkervaringen en literatu ...
  help
  Verkenning pyrolyse/carbonisatie zuiveringsslib en andere biomassa stromen [Boek]
  Bulk, Joost van den \ Reitsma, Berend \ 2015
  Waterschappen zijn steeds beter in staat om naast energie waardevolle grondstoffen uit afvalwater en zuiveringsslib te winnen. Het gaat daarbij onder meer om alginaat, fosfaat, cellulose, bioplastics, biocomposieten, stikstof en organische stof. Para ...
  help
  Evaluatie van natuurvriendelijke oevers bij Kerkdriel en Grubbenvorst [Boek]
  Reitsma, J.M. \ Haterd, R.J.W. van de \ Bak, A. \ 2000
  Bureau Bureau Waardenburg heeft een evaluatie uitgevoerd van twee natuurvriendelijke oeverprojecten langs de Maas. Het betreft een locatie ter hoogte van Grubbenvorst en een locatie ter hoogte van Kerkdriel. Bij beide projecten betreft het de aanleg ...
  help
  Controleren van het zuurstofinbrengend vermogen op een rwzi \ H2O online [Artikel]
  Berg, R. \ Evenblij, H. \ Reitsma, B. \ 2015
  Op een aantal rwzi’s is in de afgelopen jaren de oppervlaktebeluchting vervangen door een efficiënter beluchtingssysteem. Doelstellingen hierbij zijn vaak het vergroten van de zuurstofinbrengcapaciteit en het verlagen van het energiegebruik. Controle ...
  help
  Doorgroeibaarheid van geotextielen : eindverslag van een tweejarige proefopstelling met riet [Boek]
  Reitsma, J.M> \ 1995
  Het gebruik van kunststof filterdoeken (geotextielen) in oeverconstructies is nodig in relatief zwaar aangevallen oevers. De begroeiing vormt in dergelijke situaties een aanvullende verdediging tegen erosie door golven. Om een optimale ontwikkeling v ...
  help
  Evaluatie van de waarschuwingen van de Waarschuwingsdienst Dijken IJsselmeer uitgegaan naar het waterschap IJsseldelta in de maanden januari, februari en maart 1990 [Boek]
  Reitsma, T. \ 1991
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.