Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Keramische membranen bieden nieuwe mogelijkheden in de drinkwaterproductie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ridder, D. de \ Heijman, B. \ Hofman, J. \ 2007
  Naast polymere membranen worden nu ook keramische membranen steeds interessanter voor de drinkwaterproductie. Met deze membranen kan een flux tot 400 liter per vierkante meter per uur worden behaald; vanwege hun grote mechanische sterkte en chemische ...
  help
  Biologische ontijzering aantrekkelijk voor grondwaterwinningen met twee filtratiestappen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ridder, D. de \ Bruins, J. \ Huisman, K. \ Kappelhof, J. \ 2008
  Nederlandse waterbedrijven verwijderen ijzer voornamelijk fysisch-chemisch, via flocculente of adsorptieve ontijzering. In België en Frankrijk blijkt biologische ontijzering een goed alternatief. Biologische ontijzering kan een hogere ijzerbelasting ...
  help
  Grondwaterkartering van Nederland : schaal 1:50.000 : geohydrologische toelichting bij kaartbladen 34W Groenlo en 41W Aalten [Kaart]
  Smoor, P.B. \ Ridder, N.A. de \ 1972
  help
  Enkele resultaten van een geologisch onderzoek in de Gelderse Achterhoek ten behoeve van de grondwater exploitatie [Boek]
  Ridder, N.A. de \ 1964
  Door de bijzondere geologische gesteldheid van de Achterhoek is de mogelijkheid tot grondwaterwinning slechts beperkt. Een plan voor uitbreiding voor waterwinning dient gebaseerd te zijn op juiste geohydrologische informatie. Vandaar dit onderzoek.
  help
  De formatieconstanten in het Prunjegebied (Schouwen) berekend uit pompproeven [Boek]
  Wit, K.E. \ Ridder, N.A. de \ 1961
  help
  Een geologisch profiel langs de Zuid-Willemsvaart [Boek]
  Ridder, N.A. de \ 1962
  Ten behoeve van het onderzoek naar de invloed, die een eventuele peilverlaging van de Zuid-Willemsvaart op de grondwaterstanden in de aangrenzende landbouwgronden zal hebben, was een inzicht in de geologische gesteldheid van het kanaaltracé noodzakel ...
  help
  Resultaten van de bepaling van enige hydrologische bodemconstanten in een infiltratie-proefveld van de ruilverkaveling Steenwijksmoer [Boek]
  Ridder, N.A. de \ Wit, K.E. \ 1962
  Door de Cultuurtechnische Dienst te Assen worden voor een klein terrein in het Ruilverkavelingsgebied "Steenwijksmoer" de mogelijkheden voor infiltratie onderzocht. Do vraag hoeveel water nodig zal zijn om de grondwaterspiegel op het gewenste peil te ...
  help
  Agrohydrologische profielen van Zeeland : een geologische en hydro-lithologische verkenning van de ondergrond van een estuarien gebied tot een diepte van maximaal 40 meter [Boek]
  Ridder, N.A. de \ Voorthuysen, J.H. van \ Grient, J.H. van der \ Beltman, J.H. \ 1957
  help
  Geohydrologische onderzoekingen in Noord- en Midden-Limburg en zuidoostelijk Noord-Brabant [Boek]
  Ridder, N.A. de \ 1962
  Geohydrologisch onderzoek ICW
  help
  Numerical modelling of groundwater basins : a user-oriented manual [Boek]
  Boonstra, J. \ Ridder, N.A. de \ 1981
  help
  Grondwaterbespiegelingen [Boek]
  Ridder, N.A. de \ 1981
  help
  Toepassing keramische membranen voor grootschalige waterbehandeling : state-of-the-art rapport [Boek]
  Ridder, D. de \ 2007
  Uit het state-of-the-art rapport volgt dat keramische membranen robuust en goed te reinigen zijn. Toekomstige toepassingsmogelijkheden bij drinkwaterproductie zijn behandeling van concentraat, directe zuivering van oppervlaktewater of als laatste zui ...
  help
  Adsorption and photocatalytic degradation of pharmaceuticals and pesticides by carbon doped-TiO2 coated on zeolites under solar light irradiation \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  An, Y. \ Ridder, D.J. de \ Zao, C. \ Schoutteten, K. \ Vanden Bussche, J. \ Zheng, H. \ Chen, G. \ Vanhaecke, L. \ 2016
  To evaluate the performance of zeolite-supported carbon-doped TiO2 composite catalysts toward target pollutants under solar light irradiation, the adsorption and photocatalytic degradation of 18 pharmaceuticals and pesticides with distinguishing feat ...
  help
  Opstart mangaanverwijdering in snelfilters : pilotonderzoek te Vlierbeek en Haaren [Boek]
  Ridder, D. de \ 2008
  Een veelgebruikte zuiveringstechniek voor productie van drinkwater uit grondwater is snelfiltratie. In het snelfilter worden de gevormde ijzervlokken afgevangen of wordt ijzer adsorptief verwijderd, wordt mangaan verwijderd en vindt biologische omzet ...
  help
  Hydrogeologie van het stroomgebied van de Leerinkbeek [Boek]
  Ridder, N.A. de \ 1966
  help
  Geohydrologisch onderzoek naar de te verwachten grondwaterstandsverlaging in de omgeving van een door de N.V. Waterleiding Oostelijk Gelderland te stichten pompstation in Baak, gemeente Steenderen [Boek]
  Wit, K.E. \ Ridder, N.A. de \ 1966
  help
  The hydrological properties of Deltaic sediments [Boek]
  Ridder, N.A. de \ 1961
  This paper deals with the hydrological properties of deltaic sediments. A detailed study was made of the geological history of part of the delta plain of the Rhine and Meuse. Such hydrological properties as thickness of aquifers and semi-permeable la ...
  help
  De formatieconstanten in het proefgebied van Groenlo bepaald door middel van pompproeven [Boek]
  Verhaegh, W.B. \ Ridder, N.A. de \ 1961
  Ten behoeve van het waterhuishoudkundige onderzoek, dat door de Zoetwatercommissie Gelderland in het proefgebied bij Groenlo wordt verricht, is een onderzoek ingesteld naar de geohydrologische gesteldheid van de diepere ondergrond in dit gebied.
  help
  De geohydrologische gesteldheid van het Kromme Rijngebied [Boek]
  Ridder, N.A. de \ 1965
  help
  De geohydrologische gesteldheid van de Achterhoek (interimrapport) [Boek]
  Ridder, N.A. de \ 1966
  Een, uit landbouwkundig oogpunt, belangrijke vraag is hoe groot grondwaterstandsverlagingen gaan worden bij een toenemende grondwaterwinning uit diepe putten. Hoewel de grondwaterwinning door de waterleiding en de industrie momenteel nog een bescheid ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.