Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Trophic relationships in the Rhine food web during invasion and after establishment of the Ponto-Caspian invader Dikerogammarus villosus \ Hydrobiologia [Artikel]
  Riel, M.C. van \ Velde, G. van der \ Rajagopal, S. \ Marguillier, S. \ Dehairs, F. \ Vaate, A. bij de \ 2006
  The Rhine ecosystem is highly influenced by anthropogenic stresses from pollution, intensive shipping and increased connectivity with other large European rivers. Canalization of the Rhine resulted in a reduction of heterogeneity to two main biotopes ...
  help
  Interference competition between alien invasive gammaridean species \ Biological invasions [Artikel]
  Riel, M.C. van \ Velde, G. van der \ Vaate, A. bij de \ 2009
  The relative abundances of gammaridean species in the river Rhine have profoundly changed since the invasion of Dikerogammarus villosus in 1994/1995. This study tested whether these changes in gammaridean dominance could have been determined by inter ...
  help
  Interference competition between alien invasive gammaridean species \ Biological invasions [Artikel]
  Riel, M.C. van \ Velde, G. van der \ Vaate, A. bij de \ 2009
  The relative abundances of gammaridean species in the river Rhine have profoundly changed since the invasion of Dikerogammarus villosus in 1994/1995. This study tested whether these changes in gammaridean dominance could have been determined by inter ...
  help
  Handreiking diagnostiek ecologische kwaliteit van watersystemen [Boek]
  Riel, M.C. van \ Knoben, R.A.E. \ 2007
  Aan de hand van een aantal keuzemogelijkheden geeft de Handreiking Diagnostiek bij het zoeken naar de oorzaak van een waterkwaliteitsprobleem de waterbeheerder inzicht in mogelijke oorzaken van de onvoldoende score op de biologische en/of chemische m ...
  help
  Gezondheidseffecten van blauwalgen \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
  Riel, A.J.H.P. van \ Schets, F.M. \ Meulenbelt, J. \ 2007
  Cyanobacteriën (blauwalgen) veroorzaken met enige regelmaat overlast doordat ze recreatiewater stinkend en troebel maken. Ernstige gezondheidseffecten bij de mens worden niet snel verwacht na recreatieve blootstelling aan water dat verontreinigd is m ...
  help
  Besluitvorming voor rioolvervanging [Proefschrift]
  Riel, Wouter van \ 2016
  Samenvatting van het proefschrift van Wouter van Riel. Om tot mogelijke verbeteringen in besluitvorming te komen, is inzicht nodig in hoe de huidige rioolvervangingsbeslissingen tot stand komen. Daarnaast is het relevant na te gaan of betere informat ...
  help
  Interference competition among native and invader amphipods \ Acta oecologica : international journal of ecology [Artikel]
  Riel, M.C. van \ Healy, E.P. \ Velde, G. van der \ Vaate, A. bij de \ 2007
  Aquarium experiments were used to study indications of interference competition, such as substratum choice shifts, swimming activities and mortality of invasive and indigenous gammarids in each other’s presence. The more recent invaders Gammarus tigr ...
  help
  Besluitvorming voor rioolvervanging \ Water governance [Artikel]
  Riel, W. van \ 2016
  Een goed werkende riolering helpt de volksgezondheid te beschermen en droge voeten te houden. Om de riolering naar behoren te laten functioneren, is goed rioleringsbeheer noodzakelijk. Jaarlijks besteden gemeenten ongeveer 60% van de rioolheffing aan ...
  help
  Intuïtie en informatie in besluitvorming voor rioleringsbeheer \ WT-afvalwater [Artikel]
  Riel, W. van \ Langeveld, J. \ Herder, P. \ Clemens, F. \ 2013
  Passend rioleringsbeheer is nodig om voldoende dienstlevering te balanceren met investeringskosten. Besluitvorming binnen rioleringsbeheer kan echter bemoeilijkt worden door gebrek aan data en interacties met verschillende actoren. Deze beperkingen z ...
  help
  Waarde van informatie voor rioolvervangingsbeslissingen \ WT-afvalwater [Artikel]
  Riel, W. van \ Langeveld, J. \ Herder, P. \ Clemens, F. \ 2014
  Besluitvorming binnen rioleringsbeheer is deels gebaseerd op intuïtie zonder expliciete argumentatie. Hierdoor vermindert de transparantie en reproduceerbaarheid van het besluitproces. Het is onbekend hoe rioleringsbeheerders verschillende informatie ...
  help
  On decision-making for sewer replacement [Proefschrift]
  Riel, Wouter van \ 2016
  Het doel van dit proefschrift is de werkelijke besluitvormingsprocessen en het onderliggend gebruik van informatie te beschrijven voor rioolvervanging, om vervolgens na te gaan of variaties in informatiekwaliteit de uitkomst van besluitvorming be¨ınv ...
  help
  Notitie 'Natuurambitie in de praktijk' : stand van natuurdoelen in het Markermeer en gevolgen van de ontwikkeling van de Marker Wadden [Boek]
  Riel, Mariëlle C. van \ Leopold, Mardik F. \ Keizer-Vlek, Hanneke E. \ 2017
  Voor het ministerie van Economische Zaken (EZ) is het van belang te weten in welke mate de aanleg van de Marker Wadden aansluit op de Natura 2000-doelen in aanvulling op het onderzoek in het kader van de Nb-wetvergunning, de aanleg van de Marker Wadd ...
  help
  Uitdieping spanningen waterveiligheidprojecten : verdieping van de in de beleidsmatige tussenevaluatie grote waterveiligheidprogramma’s geconstateerde spanning tussen enerzijds scope en planning en anderzijds innovatie en meekoppelen [Boek]
  Groenendijk, J.M. \ Hendriksen, J.L.T. \ Kwadijk, F. \ Riel, J. van \ 2018
  Als je als professional, manager of bestuurder werkt aan de realisatie van waterveiligheidprojecten weet je het: het is mooi werk, maar de realisatie kan ook weerbarstig zijn. Dat blijkt ook uit de Beleidsmatige tussenevaluatie grote waterveiligheidp ...
  help
  To conquer and persist: colonization and population development of the Ponto-Caspian amphipods Dikerogammarus villosus and Chelicorophium curvispinum on bare stone substrate in the main channel of the River Rhine \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
  Riel, M.C. van \ Velde, G. van der \ Vaate, A. bij de \ 2006
  Macroinvertebrate communities on the stones in the Rhine are dominated by the Ponto-Caspian amphipods Chelicorophium curvispinum (since 1987) and Dikerogammarus villosus (since 1995), which have invaded the Rhine through canals connecting the large r ...
  help
  Gezamenlijke visie Zeeuwse waterketen \ H2O online [Artikel]
  Riel, W. van \ Frijns, J. \ 2018
  Water in Zeeland: betrouwbaar voor iedereen en overal. Dat is de kernboodschap van de ‘Visie Zeeuwse waterketen’, opgesteld door de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en Evides waterbedrijf. De visie beoogt een klimaatbestendige en duurzame ...
  help
  Wateroverlast en onzekerheid: een integraal perspectief : thema [Stedelijk Waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Riel, W. van \ Tollenaar, D. \ Ven, F. van de \ 2011
  Het optreden van water op straat wordt in Nederland berekend met rioleringsmodellen om beheerders te assisteren in de besluitvorming over maatregelen ter reductie van regenwateroverlast. Het is daarom belangrijk resultaten van rioleringsmodellen te v ...
  help
  Optimaliseren van mestvergisting [Boek]
  Timmerman, M. \ Riel, J.W. van \ Bisschops, I. \ Eekert, M. van \ 2009
  In het onderzoek is in batchtesten de biogasopbrengst en hydrolyseconstante bepaald van een aantal soorten varkensmest en van gehygiëniseerde varkensmest. Vervolgens is in 4 (semi-)continu bedreven reactoren een aantal behandelingen getest, waarvan v ...
  help
  Relatie tussen neerslag en afvalwaterdebiet : thema Riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Riel, W. van \ Jonk, J. \ Wypkema, E. \ 2010
  De afgelopen jaren besteedde Waterschap Brabantse Delta veel aandacht aan de relatie tussen regenval en de aanvoer op de rwzi. Deze gegevens zijn routinematig voorhanden. Door een specifieke bewerking van het cijfermateriaal zijn conclusies te trekke ...
  help
  Het effect van overstortbeperkende saneringsmaatregelen op de zuurstofhuishouding van de Utrechtse Vecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Riel, P.H. van \ Straten, G. van \ Heins, J.C. \ 1987
  help
  Waterkwaliteitsbeheersing door afvoersturing in het watergangenstelsel rondom Almelo \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Riel, P.H. van \ Straten, G. van \ Bots, W.C.P.M. \ 1986
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.