Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek rondom het pompstation Lichtenvoorde [Boek]
  Riele, W.J.M. te \ Makken, H. \ Holst, A.F. van \ 1975
  help
  Classificatie der gronden in twee proefgebieden binnen het waterschap Salland, op basis van vochtleverantie en wateroverlast [Boek]
  Riele, W.J.M. te \ Steeghs, B.H. \ Heesen, H.C. van \ 1973
  help
  Elsevier waterwijzer - Wijs met hemelwater [Boek]
  Beurden, E.A.E.M. van \ Riele, J.L.M. te \ cop. 2000
  Met name in verstedelijkt gebied vraagt neerslag om snelle afvoer. "Pompen of verzuipen" krijgt haast een relevante betekenis. Dit handboek is een bevestiging van de ruime ervaring die TAUW heeft opgedaan met grensverleggende initiatieven in het ande ...
  help
  Waterwinning Vessem 5 : herziene berekening landbouwschade [Boek]
  Holst, A.F. van \ Riele, W.J.M. te \ 1989
  help
  Bodemkundig - hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Hardenberg [Boek]
  Riele, W.J.M. te \ Holst, A.F. van \ 1985
  help
  Het gebruik van fysisch - geografische voorinformatie bij de ruimtelijke voorspelling van grondwaterstanden en grondwaterstandskarakteristieken (GHG en GLG) [Boek]
  Riele, W.J.M. te \ Brus, D.J. \ 1992
  help
  Design-based regression estimators for spatial means of soil properties : the use of two-fase sampling when the means of the auxiliary variables are unkown \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
  Brus, D.J. \ Riele, W.J.M. te \ 2001
  help
  Elsevier waterwijzer - IBA-systemen [Boek]
  Riele, J.L.M. te \ 2003
  Volgens de Wet Milieubeheer heeft de gemeente de zorg voor de inzameling van afvalwater binnen haar gebied. Over het algemeen gebeurt dit door (de aanleg van) riolering onder vrijverval. Buiten het stedelijk gebied, waar de bebouwing vaak veel verspr ...
  help
  Methoden van gerichte grondwaterstandsmetingen voor het schatten van de GHG [Boek]
  Riele, W.J.M. te \ Brus, D.J. \ 1991
  help
  Hydrologisch onderzoek in het waterwingebied "Dalen" : grondwaterstandsverlaging rondom het pompstation [Boek]
  Dekkers, J.M.J. \ Riele, W.J.M. te \ 1990
  help
  Vergelijking van twee ruimtelijk-temporele meetstrategieen voor het bepalen van grondwaterstandskarakteristieken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Riele, W.J.M. te \ 1994
  help
  Schatting van grondwaterstanden met behulp van de GHG, GLG en een digitaal terreinmodel : uitdunnen grondwatermeetnet Waterschap Meppelerdiep [Boek]
  Bierkens, M.F.P. \ Riele, W.J.M. te \ 1999
  help
  Geostatistische interpolatie van grondwaterstandsdiepten met behulp van fysisch-geografische informatie en de resultaten van een regionaal stromingsmodel [Boek]
  Riele, W.J.M. te \ Querner, E.P. \ Knotters, M. \ 1995
  help
  Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van het Land van Cuijk met een gestratificeerde tweefasensteekproef en regressieschatters [Boek]
  Riele, W.J.M. te \ Brus, D.J. \ 1996
  help
  De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Heeten - Nieuw Heeten : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek [Boek]
  Riele, W.J.M. te \ Brouwer, F. \ 1999
  help
  Wateronttrekking Zuidwending [Boek]
  Riele, W.J.M. te \ Holst, A.F. van \ 1981
  help
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek van het waterwingebied Prinsenbosch [Boek]
  Riele, W.J.M. te \ Dekkers, J.M.J. \ Holst, A.F. van \ 1978
  help
  Droogteschade Zuidlaren [Boek]
  Riele, W.J.M. te \ Holst, A.F. van \ 1979
  help
  Waterwinning Vessem : fase IV : bodemkundig - hydrologisch onderzoek in en rondom het waterwingebied Vessem in verband met grondwaterstandsdaling [Boek]
  Riele, W.J.M. te \ Holst, A.F. van \ 1986
  help
  Profielbeschrijvingen bij grondwaterstandsbuizen in waterwingebied Archemerberg [Boek]
  Riele, W.J.M. te \ 1985
  De Waterleiding Maatschappij "Overijssel" (WMO) beschikt over een net van waarnemingspunten om eventuele veranderingen in het grondwaterpeil te kunnen meten. Als aanvulling op het bestaande net heeft de Stichting voor Bodemkartering grondwaterstandsb ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.