Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Onderzoek naar de invertebratenfauna in het water van het natuurreservaat Het Zwarte Meer in de zomer van 1970 [Boek]
  Hupkes, A. \ Rijke, M.I. de \ 1970
  help
  Building the Netherlands climate proof: urban areas [Boek]
  Ven, F. van de \ Nieuwkerk, E. van \ Stone, K. \ Veerbeek, W. \ Rijke, J. \ Herk, S. van \ Zevenbergen, C. \ [2011]
  Klimaatverandering heeft tot gevolg dat de weersomstandigheden veranderen, en dientengevolge ook de geofysische omstandigheden en de kwaliteit en veiligheid van onze woon- en werkomgeving. Klimaatverandering kan dus het vestigingsklimaat voor mensen ...
  help
  Delivering change : towards fit-for-purpose governance of adaptation to flooding and drought [Proefschrift]
  Rijke, J.S. \ 2014
  Het bewerkstelligen van adaptatie in de watersector gaat over het bewerkstelligen van verandering. In dit proefschrift wordt uitgelegd dat de governance-benadering voor het effectief bewerkstelligen van adaptatie ten aanzien van veranderingen in over ...
  help
  Overgangsconstructies in dijkbekledingen : bundeling van huidige kennis [Boek]
  Rijke, W.G. de \ Rijke, W.G. de \ Klein Breteler, M. \ Stoutjesdijk, T.P. \ Philipse, L.A. \ Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) \ 1992
  In het kader van het TAW-onderzoek naar de stabiliteit van dijkbekledingen is de huidige kennis gebundeld over overgangsconstructies. Het betreft de overgangsconstructies tussen bekledingen van gezette steen, blokkenmatten, stortsteen, asfalt en gras ...
  help
  Samenwerken aan maatwerk : een slimme combinatie van proces en inhoud [Boek]
  Zevenbergen, C. \ Tuijn, J. van \ Rijke, J. \ Bos, M. \ Herk, S. van \ [2013]
  Ruimte voor de Rivier, het grootste Nederlandse waterbouwproject sinds de Deltawerken, is in de uitvoeringsfase gekomen. Het programma is in 2007 van start gegaan en alle 34 projecten zijn nu in uitvoering. Deze brochure laat zien hoe het management ...
  help
  SteenGoed : een afweging voor integrale herontwikkeling van voormalige steenfabrieksterreinen [Studentenverslag]
  Eeman, S. \ Rijke, J. \ Boer, J. den \ 2018
  In Gelderland liggen 86 (voormalige) steenfabrieksterreinen. Deze terreinen bieden (semi-) overheden en private partijen de kans om een impuls te geven aan de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. Vanuit de invalshoeken natuur, cultureel erfg ...
  help
  Blauwe oplossingsruimte haalt Nederland uit de impassie \ Water governance [Artikel]
  Graaf, R. de \ Claringbould, M. \ Goetgeluk, R. \ Plank, P. van der \ Quelerij, L. de \ Rijke, J. \ Smits van Oyen, L. van \ Vuijk, R. \ Waals, O. \ 2019
  Het ene na het andere ruimtelijke maatschappelijk probleem golft over ons heen in het afgelopen jaar. Een verkeersinfarct op wegen en spoorwegen. Nederland op slot vanwege de stikstof- en PFAS problematiek. Schiphol aan zijn grenzen, en dan ook nog h ...
  help
  Bloemrijke sloten op de Tolakker : een onderzoek naar de mogelijkheden van natuurvriendelijk slootkantbeheer op proefboerderij de Tolakker [Boek]
  Rijke, Maria de \ 1998
  help
  Ecologische gevolgen van de Veluwe - infiltratie [Boek]
  Dam, H. van \ Zwijnenburg - de Rijke, M. \ 1975
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.