Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Onderzoek naar de invloed van graskarper op de macrofauna van sloten en naar de samenhang tussen graskarper(activiteit), waterplanten en waterkwaliteit [Boek]
  Rijn, C.P.N. van \ Werumeus Buning, W.G. \ Zweerde, W. van der \ 1975
  help
  Aalscholvers, vis en visserij in het IJsselmeergebied : 'zwart schaap of indicator in het dynamisch drieluik?' \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Eerden, M.R. van \ Rijn, S. van \ 2007
  De aalscholverpopulatie is sinds 1970 flink toegenomen. Tegenwoordig broeden in Nederland zo'n 23.000 paren aalscholvers, verspreid over ca 50 kolonies. Het RIZA verricht al ruim 25 jaar onderzoek naar aalscholvers in het IJsselmeergebied, waar meer ...
  help
  Mathematical modelling of morphological processes in the case of suspended sediment transport [Proefschrift]
  Rijn, L.C. van \ 1987
  help
  Evaluation of measuring instruments for suspended sediment : paper presented at the international conference on measuring techniques of hydraulics phenomena in offshore, coastal [and] inland waters, London, England, 9 - 11 April, 1986 [Boek]
  Rijn, L.C. van \ Schaafsma, A.S. \ 1986
  help
  Mathematical modeling of suspended sediment in nonuniform flows [Boek]
  Rijn, L.C. van \ 1986
  help
  Aalscholvers in het Geuldal : indicator of ongewilde predator? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Rijn, S. van \ 2013
  Door hengelsportverenigingen in Zuid-Limburg werden zorgen uitgesproken over Aalscholvers die op de Geul vissend actief zijn. Ze bezoeken met name in de winter de beek. Het vermoeden bestond dat jonge jonge jaarklassen van Beekforellen (Salmo trutta ...
  help
  Recente watervogeltellingen van het Markermeer 2015-2016 : synergie en overzicht [Boek]
  Rijn, S. van \ Eerden, M. van \ Roos, M. \ 2018
  Dit rapport bevat een eerste beschrijving van de recente ontwikkelingen van watervogelpopulaties van Markermeer in IJmeer. Het geeft een beschrijving van het huidige functioneren in ecologisch opzicht, tegen de achtergrond van een langere reeks van j ...
  help
  Ontwerpversterkingsplan zwakke schakel Noordwijk [Boek]
  Rijn, B.W.F. van \ 2006
  Voor u ligt het Ontwerpversterkingsplan versterking zeewering Noordwijk. De zeewering/kust in Noordwijk aan Zee vormt een zwakke schakel in de Hollandse kust en dient in het kader van de Wet op de waterkering (Wwk) te worden versterkt. Voor dit kustt ...
  help
  Principles of fluid flow and surface waves in rivers, estuaries, seas, and oceans [Boek]
  Rijn, L.C. van \ 1990
  help
  Meer waterbesparende voorzieningen in de woningbouw \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rijn, B. van \ 1999
  De toepassing van waterbesparende voorzieningen in nieuwbouwwoningen en bij renovaties of verbouwingen vanaf 1993. Het gaat om waterbesparende douchekoppen, doorstroombegrenzers, waterbesparende toiletten, en aparte warmwaterleidingen van toestel naa ...
  help
  Recente watervogeltellingen van het Markermeer 2016-2017 : productie en voedsel [Boek]
  Rijn, S.H.M. van \ Eerden, M.R. van \ Roos, M. \ 2018
  Wat betreft de ecologische draagkracht voor watervogels is het gebied van Markermeer en IJmeer vanaf de jaren tachtig en in de jaren negentig fors achteruit gegaan. Door verschillende processen, waaronder een sterke afname van de fosfaatbelasting, is ...
  help
  Aalscholvers in het IJsselmeergebied: concurrent of graadmeter? : vogels, vissen en visserij in duurzaam evenwicht [Boek]
  Rijn, S.H.M. van \ Eerden, M. van \ 2002
  help
  Extra spui Afsluitdijk : ecologische effecten op Afsluitdijk, IJsselmeer en omgeving [Boek]
  Rijn, S. van \ Platteeuw, M. \ 2003
  Het hoofddoel van deze studie is het inschatten van de ecologische effecten op het IJsselmeer en omgeving van de inzet van extra spuicapaciteit (inclusief vispassage) ten opzichte van handhaving van de huidige spuimiddelen. Hierbij is uitgegaan van h ...
  help
  Ecologie en ruimte: gebruik door vogels en mensen in de SBZ's IJmeer, Markermeer en IJsselmeer [Boek]
  Eerden, M.R. van \ Rijn, S.H.M. van \ Roos, M. \ 2005
  Voor het IJsselmeer, Markermeer en Ilmeer zijn interprovinciale beleidsplannen opgesteld. Het ruimtelijk beleid in deze plannen is overgenomen in de reguliere streekplannen en het omgevingsplan van de drie aanliggende provincies. Een belangrijk vraag ...
  help
  Principles of sedimentation and erosion engineering in rivers, estuaries and coastal seas [Boek]
  Rijn, L.C. van \ 2005
  This book focusses on the solution of engineering problems related to sedimentation and erosion in rivers, estuaries and coastal seas. The problems considered are: - sedimentation (sand and mud) in navigation channels, trenches, mining pits, harbours ...
  help
  Zout kwelwater vormt geen probleem meer voor drinkwaterwinning PWN : water uit Wieringermeerpolder rechtstreeks naar Waddenzee \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rijn, J. van \ Hempen, F. \ Vrieze, T. de \ 2006
  Het heeft zo'n 19 miljoen euro gekost en miljoenen mensen hebben er baat bij zonder dat ze er erg in hebben. Het is pijnloos en toch is het AUWW. Rara, wat is dat? Afleiding Uitslagwater Wieringermeer naar Waddenzee. Het zoute kwelwater uit de Wierin ...
  help
  Eindrapport monitoring ROM IJmeer : analyse van de ontwikkelingen in de periode 1995-2003 [Boek]
  Jans, L. \ Rijn, S. van \ 2005
  Het IJmeer ligt de afgelopen decennia letterlijk en figuurlijk in het middelpunt van de belangstelling. Een belangrijke vraag is: zijn er mogelijkheden om natuur- en landschapswaarden te behouden en tegelijkertijd stedelijke en recreatieve functies v ...
  help
  Waterbeheersing in relatie tot de tuinbouw in het Westland \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
  Rijn, H.D.L. van \ Gilst, M.A. van \ Doorn, C.T. van \ 1987
  help
  Mathematical modeling of suspended sediment in nonuniform flows \ Journal of hydraulic engineering [Artikel]
  Rijn, L.C. van \ 1986
  help
  Effect of basic mud parameters on computed concentration and transport rates \ First conference on advances in hydro-science and -engineering [Hoofdstuk uit boek]
  DeVantier, B.A. \ Rijn, L.C. van \ [1993]
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.