Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Groesbeek-effect, wateroverlast, stroming door vingers en zandzuiltjes : de samenhang ervan met laagopbouw en verdichte oppervlaktelagen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Dekker, L.W. \ Oostindie, K. \ Ritsema, C.J. \ Wesseling, J.G. \ 2017
  Bij bodemkundig onderzoek in de omgeving van Groesbeek bleek eertijds dat zowel cultuurgewassen als loofbomen bij een dunner lösspakket op grof zand een betere groei vertoonden dan bij een dikker lösspakket. De oorzaak hiervan was de scherpe overgang ...
  help
  Soil physical data and modeling soil moisture flow [Proefschrift]
  Wesseling, J.G. \ 2009
  De fysische eigenschappen van grof-gestruktureerd bodemmateriaal zijn bepaald aan kunstmatig gemaakte monsters, evenals het effekt van het toevoegen van 10 vol.% organische stof. Deze eigenschappen zijn toegepast in modelberekeningen met het nieuw on ...
  help
  Het gedrag van CO2 in de bodem onder invloed van de water - luchthuishouding en chemische evenwichten [Boek]
  Groenendijk, P. \ Ritsema, C.J. \ 1988
  Vochtprofielen en luchtprofielen van Tondense Heide en Groot Zandbrink zijn gesimuleerd via de modellen WATBAL / BALANCE en SWATRE
  help
  Phosphorus cycling in agricultural soils [Boek]
  Ritsema, C.J. \ 1987
  The excess of phosphorus brought into the soil system is subject to transformation processes and displacement. In general, the mobility of phosphorus in soil solution will remain low due to the very effective retention possibilities of soil
  help
  Geo-elektrisch onderzoek Amersfoort - Oost : kaartblad 32 Oost [Boek]
  Senden, W. \ Ritsema, I. \ 1985
  help
  Formulation of a model describing the weathering process of CaCO3 in soils [Boek]
  Ritsema, C.J. \ 1986
  The weathering of CaCO3 is given in a new equation
  help
  Formulas for activity coefficients of individual ions [Boek]
  Ritsema, C.J. \ Bloemer, F. \ 1986
  For chemical calculations with gaseous equilibria and for non-ionic reactions in solution one can calculate in terms of concentrations to a fairly good approximation. However, in dealing with ionic reactions, with certain aspects of kinetics in solut ...
  help
  Evaluatie klimaatadaptatie maatregelen IJsselmeer m.b.v. klimaatfaciliteit instrumenten (modellen) [Presentatie]
  Ritsema, I. \ 2008
  Presentatie van Ipo Ritsema, Deltares (2008). Gehouden tijdens congres 'Op weg naar een klimaatbestendige samenleving’, 27 november 2008, Rotterdam. Lagere rivierafvoeren in de zomer kunnen problemen voor de scheepvaart en de zoetwaterinname en daarm ...
  help
  Modelling foredune dynamics in response to climate change [Proefschrift]
  Keijsers, J.G.S. \ 2015
  help
  Pilot hoge bomen : waterberging op een natuurgras sportveld [Boek]
  Köster, B. \ Mandemaker, E. \ Berkhout, W. \ Tolman, Y. \ Oostindie, K. \ Geissen, V. \ Wesseling, J. \ Ritsema, C. \ 2012
  Door het grote areaal glastuinbouw in de gemeente Westland zijn veel polders in de gemeente in hoge mate ‘verhard’. Neerslag stroomt hierdoor versneld af naar het watersysteem. Bij piekbuien kan dit leiden tot te snelle peilstijgingen, zoals is gebeu ...
  help
  Effecten van beheersmaatregelen op vochtgehaltes bij uitdrogende veendijken [Boek]
  Oostindie, K. \ Wesseling, J.G. \ Hendriks, R.F.A. \ Ritsema, C. J. \ Akker, J.J.H. van den \ 2012
  Beheersmaatregelen op veendijken kunnen invloed hebben op bodem- en gewasverdamping. In deze studie zijn met behulp van het SWAP-model een vijftal maatregelen doorgerekend voor een veendijkprofiel zonder kleidek en een zelfde profiel welk met een kle ...
  help
  Bemonsterings- en voorbehandelingseffecten bij de kwantificering van zware metalen en zilvernanodeeltjes in oppervlaktewater \ H2O online [Artikel]
  Ritsema, R. \ Krystek, P. \ Wimmer, A. \ Schuster, M. \ 2019
  In het kader van risico-evaluatie is er behoefde aan het betrouwbaar vaststellen van concentraties aan o.a. elementen in oppervlaktewater. Naast de opgeloste elementconcentraties krijgt de aanwezigheid van zeer kleine partikels de zogenaamde nanodeel ...
  help
  Wat is de kans op neerslag in Wageningen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Wesseling, J.G. \ Stoof, C.R. \ Ritsema, C.J. \ Oostindië, K. \ Dekker, L.W. \ 2007
  Dit artikel beschrijft de neerslagreeks van 1974-2006 van het meteostation van Wageningen Universiteit (Leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit). De neerslagreeks wordt grafisch gepresenteerd en er wordt een verdeling gemaakt aan de hand van de ...
  help
  Effects of surfactants on soil wetting and turf performance of fairways with a water repellent behavior [Boek]
  Oostindie, K. \ Dekker, L.W. \ Aguilera, H. \ Ritsema, C.J. \ Wesseling, J.G. \ Zeoliguer, A. \ Pintar, M. \ 2009
  This study reports about the applications of soil surfactants to reduce the occurrence of water repellency and to improve the soil wetting of the fairways 5, 7, 11, and 18 of golf course De Pan, located at Bosch en Duin near Utrecht, The Netherlands. ...
  help
  Preferential flow mechanism in a water repellent sandy soil \ Water resources research [Artikel]
  Ritsema, C.J. \ Dekker, L.W. \ Hendrickx, J.M.H. \ Hamminga, W. \ 1993
  help
  Transport van water en bromide in waterafstotende zandgrond, onderzocht in een bouwlandperceel bij Vredepeel [Boek]
  Hamminga, W. \ Ritsema, C.J. \ Dekker, L.W. \ 1994
  help
  Moisture distributions and wetting rates of soils at experimental fields in the Netherlands, France, Sweden and Germany \ Journal of hydrology [Artikel]
  Dekker, L.W. \ Ritsema, C.J. \ Wendroth, O. \ Oostindie, K. \ 1999
  help
  Simulation of water flow and bromide transport in a water repellent sandy soil using a one - dimensional convection - dispersion model \ Journal of hydrology [Artikel]
  Bosch, H. van den \ Ritsema, C.J. \ Boesten, J.J.T.I. \ Dekker, L.W. \ Hamminga, W. \ 1999
  help
  Modelling gravity driven unstable flow in a water repellent soil \ Journal of hydrology [Artikel]
  Nguyen, H.V. \ Nieber, J.L. \ Ritsema, C.J. \ Dekker, L.W. \ 1999
  help
  Stortplaatsen en vuile bagger als biotoop voor natuur : ecologische risicoreductie door het afdekken van stortplaatsen met vuile baggerspecie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bos, S. \ Ritsema, H. \ Vermeulen, G.D. \ 1999
  In een proefproject in het natuurgebied het Ilperveld (Noord-Holland) blijkt de problematiek van onafgedekte stortplaatsen en dichtgeslibde watergangen opgelost te kunnen worden door de verontreinigde baggerspecie te gebruiken als afdeklaag zodat de ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.