Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Risico’s van lozingen op oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening: ervaringen met PFOA en GenX \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Timmer, H. \ Versteegh, A. \ Roelandse, A. \ 2018
  Oasen en RIVM hebben de risico’s onderzocht van de fluorverbindingen PFOA en GenX voor de drinkwatervoorziening stroomafwaarts van de fabriek van Chemours te Dordrecht. De bron van deze stoffen bleek een regulier vergunde lozing door Chemours op de B ...
  help
  Water-kennis-akker : samen kansen benutten : oplossingsrichtingen en ideeën [Boek]
  Roelandse, A. \ Quist, J. \ 2012
  De landbouw weet als geen ander wat het betekent om met teveel of te weinig water te maken te hebben. Waterschap en landbouw hebben elkaar nodig, omdat de beste en goedkoopste waterberging via de bodem plaatsvindt. Vraagstelling van deze brochure is: ...
  help
  Het effect van de industriële lozing van Chemours op de aanwezigheid van PFOA in (oever)grondwater [Boek]
  Nauta, Ake \ Roelandse, Arjen \ Timmer, Harrie \ Kolpa, Ruud \ 2016
  In dit rapport wordt het onderzoek beschreven dat Oasen heeft uitgevoerd naar de mogelijke (historische) aanwezigheid van de stof PFOA in oevergrondwater. Deze stof is afkomstig vanuit lozingen naar het oppervlaktewater van de Merwede door het in Dor ...
  help
  Het effect van de industriële lozing van Chemours op de aanwezigheid van FRD-903 in oevergrondwater [Boek]
  Roelandse, Arjen \ Timmer, Harrie \ Nauta, Ake \ Kolpa, Ruud \ 2016
  Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben Rijkwaterstaat (RWS) en Oasen het langer termijn effect berekend van het continueren van de lozing van GenX/FRD-903 d ...
  help
  Vooronderzoek herstelplan Venrode midden [Boek]
  Erve, F. van \ Buskens, R.F.M. \ Roelandse, A.S. \ Haarman, F. \ 2001
  Doelstelling van dit rapport is een uitvoeringsgereed plan opstellen voor het herstel van 25 ecologisch kansrijke vennen, op basis waarvan OBN- en BGM-subsidie kan worden aangevraagd.
  help
  Voorstudie - Zoet op Zout : uitwerking toekomstbestendig watersysteem en spaarwatertechnieken in het Lauwersmeergebied : eindrapport [Boek]
  Roelandse, Arjen \ Winkel, Tine te \ Loma Gonzalez, Beatriz de la \ Meijeren, Simon van \ Velstra, Jouke \ 2018
  Aan de hand van een agro-hydrologische analyse is de huidige situatie in het Lauwersmeergebied in beeld gebracht. In de analyse zijn de watervraag en waterbehoefte vastgesteld en een watersysteemanalyse uitgevoerd. De analyse vormt de basis voor de o ...
  help
  Verslag : themadag Tijdreeksmodellen Een brug tussen theorie en praktijk : 28 januari 2016, Utrecht \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bus, S. \ Roelandse, A. \ 2016
  De themadag Tijdreeksmodellen vond plaats bij TNO in Utrecht. De NHV-werkgroep Tijdreeksanalyse sloeg met deze dag een brug tussen praktische toepasbaarheid en statistische expertise.
  help
  Regenwater als alternatieve bron voor drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bertelkamp, C. \ Hofman-Caris, R. \ Roelandse, A. \ Aa, R. van der \ Hoek, J.P. van der \ 2018
  Innovatieve ideeën over het gebruik van regenwater als bron voor huishoudwater of drinkwater lijken de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond te schieten. Maar is het inderdaad een realistisch alternatief? En kunnen huishoudens hier zelf mee aa ...
  help
  Bescherming van de ecosysteemdiensten van de bodem voor drinkwaterproductie : Drinkwater: de bodem als basis \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Zantkuijl, N. \ Roelandse, A. \ 2016
  De bodem is een natuurlijke eerste stap van het drinkwaterproductiesysteem. Het werkt als zoetwaterbuffer en voorzuivering. In totaal levert de bodem zes ecosysteemdiensten aan de drinkwaterproductie. De verzilting en complexe verontreinigingen van d ...
  help
  Risico’s lozingen op oppervlaktewater voor drinkwatervoorziening: ervaringen met PFOA en GenX \ H2O online [Artikel]
  Timmer, H. \ Versteegh, A. \ Roelandse, A. \ 2018
  Oasen en RIVM hebben de risico’s onderzocht van de fluorverbindingen PFOA en GenX voor de drinkwatervoorziening stroomafwaarts van de fabriek van Chemours te Dordrecht. De bron van deze stoffen bleek een reguliere vergunde lozing op de Beneden Merwed ...
  help
  Discussiemiddag Tijdreekanalyse \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Roelandse, A. \ 2017
  Op donderdagmiddag 2 november 2017 hebben 30 geïnteresseerden zich verzameld in de Expozaal van het oude landhuis van Sweco in De Bilt. Doel van deze middag was gezamenlijk te kijken naar praktische toepassingen. Dit is gedaan aan de hand van present ...
  help
  Pilot normering wateroverlast Oost-Brabant : pilot Hoge Raam en Peelkanaal : definitief rapport [Boek]
  Putten, E. van \ Roelandse, A.S. \ Arts, M.P.T. \ 2003
  De landelijke Kerngroep Normering Wateroverlast heeft in 2001 voorstellen ontwikkeld voor een landelijke normering Wateroverlast. De Provincie Brabant en de Waterschappen in Oost-Brabant willen de normvoorstellen kritisch toetsen op methodiek en de t ...
  help
  Geld als water : geld verdienen met water?, het kan volgens het 'waterhouderij-concept' \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
  Roelandse, A. \ 2012
  Water wordt door beheerders vaak primair als een kostenpost gezien. Onterecht, volgens Transforum en Aequator Groen & Ruimte. Zij ontwikkelden het concept en deponeerden het als de ‘Waterhouderij’.
  help
  Bacteriën bepalen de snelheid van veenafbraak \ H2O online [Artikel]
  Hoogland, F. \ Roelandse, A. \ Loma Gonzalez, B. de la \ Vos, A. de \ 2019
  Veenafbraak in veenbodems leidt tot bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen. Hoewel de grondwaterstand zeker invloed heeft op de zuurstofindringing in de bodem, is het geen directe maatstaf voor de microbiologische processen die plaatsvinden in he ...
  help
  Is vertraging van de bodemdaling in veengebieden mogelijk? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoogland, F. \ Roelandse, A. \ La Loma Gonzalez, B. de \ Vos, A. de \ 2019
  Veenafbraak in veenbodems leidt tot bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen. Hoewel de grondwaterstand zeker invloed heeft op de zuurstofindringing in de bodem, is het geen directe maatstaf voor bacteriële processen in het veen en de resulterende ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.