Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Verbetering inspecties waterkeringen : programma van projecten [Boek]
  Moser, G.M. \ Roest, B. van de \ 2006
  Naar aanleiding van de kadeverschuiving te Wilnis en Terbregge in de zomer van 2003 en de afschuiving van de kanaaldijk bij Stein in januari 2004 is door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbehee ...
  help
  Waterkwaliteit en landbouw: mag het ook een beetje zouter zijn? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bakel, P.J.T. van \ Kielen, N. \ Clevering, O. \ Roest, C.W.J. \ 2010
  Door de te verwachten gevolgen van de klimaatverandering zal de zoetwatervoorziening van Nederland de komende jaren worden heroverwogen. Daarbij zijn de berekening van de zoutschade in de landbouw als gevolg van beregening met niet-zoet oppervlaktewa ...
  help
  Analysis of a model for transport, adsorption and decomposition of solutes in the soil [Boek]
  Roest, C.W.J. \ Rijtema, P.E. \ 1983
  In this report a model for the transport, adsorption and decomposition of solutes in the soil is presented,
  help
  Digispectie : installatie en gebruik digispectie [Boek] - Versie 1.0
  Boezeman, J. \ Roest, B. van de \ 2007
  Naar aanleiding van de kadeverschuivingen te Wilnis en Terbregge (zomer 2003) en de afschuiving van de kanaaldijk bij Stein (januari 2004) is besloten onderzoek te doen naar mogelijke verbeteringen van inspecties van waterkeringen. Het project DigiSp ...
  help
  Hybride Nereda®: anderhalf jaar ervaring met verrassend resultaat \ H2O online [Artikel]
  Oosterhuis, M. \ Eekhof, M. \ Bentum, A. van \ Roest, H. van der \ 2015
  De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Vroomshoop had uitbreiding nodig. Vanwege de relatief hoge regenwaterafvoer ten opzichte van de droogweerafvoer was vervanging door een Nereda®‑installatie destijds geen efficiënte oplossing. Het bouwen van een h ...
  help
  Terugwinnen van metalen uit water, slib en vliegas : ICP-MS methodeontwikkeling [Boek]
  Buijzer, Edwin de \ Palmen, Luc \ Roest, Kees \ Kooij, Pascal \ Witkamp, Geert-Jan \ 2017
  De focus van waterzuivering schuift steeds meer naar het herwinnen van grondstoffen. Uit het onderzoek ‘Terugwinnen zware metalen en zeldzame aardmetalen uit afvalwater en slibeindverwerking’ (KWR 2016.021) naar 46 kritieke en waardevolle metalen, is ...
  help
  Nereda-technologie heeft steile leercurve \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Roest, H. van der \ Bentem, A. van \ Uijterlinde, C. \ Man, A. de \ 2016
  De waterschappen die verantwoordelijk zijn voor vijf Nederlandse Nereda®-installaties die worden ingezet bij de zuivering van huishoudelijk afvalwater, werken samen aan optimalisatie van de technologie. Dit gebeurt in het kader van het programma SOON ...
  help
  Microbial community analysis in sludge of anaerobic wastewater treatment systems : integrated culture-dependent and culture-independent approaches [Proefschrift]
  Roest, K. \ 2007
  help
  Review of crop salt tolerance in the Netherlands [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ Kselik, R.A.L. \ Roest, C.W.J. \ Smit, A.A.M.F.R \ 2009
  Supportive irrigation is practiced in the Netherlands to overcome drought spells in the summer season. In the south-west delta mainly surface water is used of which the salinity is likely to increase. This study investigates the effects of saline irr ...
  help
  Zuiver op karakter \ Delft integraal [Artikel]
  Loosdrecht, M.C.M. van \ Roest, H. van der \ Verdult, E. \ 2011
  Waterschap Veluwe beleeft in Epe de primeur van een nieuwe generatie rioolwaterzuivering. De Nereda korrelslibtechnologie bespaart ongeveer een kwart van de energie en driekwart van de ruimte. "Over tien jaar is dit de standaard."
  help
  De Nederlandse watercyclus kan energie opleveren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Roest, K. \ Hofman, J. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2010
  Een substantieel deel van de energie die in de watercyclus wordt gebruikt, is de thermische energie (warmte) die in het water wordt gebracht. Per jaar per Nederlander kost het verwarmen van het gebruikte huishoudelijk water 93,6 Watt, veel meer dan d ...
  help
  ANIMO : agricultural nitrogen model [Boek]
  Berghuijs - van Dijk, J.T. \ Rijtema, P.E. \ Roest, C.W.J. \ 1985
  The research project ''Nitrogen behaviour in soil in relatitin to oxygen, water, and temperature" of which results are presented in this report, was initiated by the werking group "Water, bodem en Lucht" of the Landinrichtingsdienst of the Netherland ...
  help
  Reuse of drainage water model : calculation method of drainage water and watertable depth [Boek]
  Roest, C.W.J. \ Rijtema, P.E. \ Abdel Khalik, M.A. \ 1986
  The main objective of the project is to assist the Ministry of Irrigation in Egypt in the planning of future watermanagement strategies incorporating reuse of drainage water practices. In order to achieve this main objective a comprehensive measureme ...
  help
  Onderzoek naar de waterbalans van vuilstortplaatsen [Boek]
  Rijtema, P.E. \ Roest, C.W.J. \ Pankow, J. \ 1986
  help
  Vervolgonderzoek A-trap: bouwstenen voor het A-trap procesontwerp [Boek]
  Graaff, M. de \ Roest, K. \ Brand, T. van den \ Huiting, H. \ Zandvoort, M. \ 2014
  Optimaal ‘oogsten’ van organische stof vormt de drijvende kracht achter het onderzoek naar de A-trap, de hoogbelaste eerste trap van het AB-proces voor afvalwaterzuivering, binnen het project DynaFil, Efficiënte vergisting met dynamische filtratie. U ...
  help
  Forward osmosis for application in wastewater treatment : a review \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Lutchmiah, K. \ Verliefde, A.R.D. \ Roest, K. \ Rietveld, L.C. \ Cornelissen, E.R. \ 2014
  Research in the field of Forward Osmosis (FO) membrane technology has grown significantly over the last 10 years, but its application in the scope of wastewater treatment has been slower. Drinking water is becoming an increasingly marginal resource. ...
  help
  De invloed van de stikstofhuishouding in de bodem op de grondwaterkwaliteit in waterwingebied 't Klooster [Boek]
  Bolt, F.J.E. van der \ Pankow, J. \ Roest, C.W.J. \ 1990
  help
  De energiesector als lichtend of verblindend voorbeeld? \ H2O online [Artikel]
  Giezen, M. \ Brouwer, S. \ Roest, K. \ Vliet, B. van \ 2017
  De energiesector wordt in de watersector veelvuldig genoemd als voorbeeld voor de transitie richting een circulaire economie. In hoeverre werkt dit verhelderend of juist verblindend? In deze literatuurstudie laten de auteurs hun licht schijnen op de ...
  help
  Water en energie: inventarisatie bestaande praktijkervaringen [Boek]
  Alphen, Henk-Jan van \ Oesterholt, Frank \ Snip, Laura \ Versteeg, Elize \ Roest, C. \ 2016
  Barrières en succesfactoren in projecten op het gebied van ‘energie en water’ bij drinkwaterbedrijven zijn van niet-technologische aard. Dat blijkt uit dit rapport waarin barrières, valkuilen in het proces, de succes- en faalfactoren en de rentabilit ...
  help
  Terugwinnen van energie en grondstoffen in de regio Amsterdam [Boek]
  Buijzer, Edwin de \ Brand, Tessa van den \ Versteeg, Elize \ Hofman, Jan \ Roest, Kees \ 2015
  Voor de regio Amsterdam is binnen het Speerpuntonderzoek voor Waternet in kaart gebracht welke energie-en grondstofstromen afkomstig zijn uit de watercyclus of uit aanpalende werkvelden en potentieel geschikt zijn voor hergebruik. Ook is geïnventaris ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.