Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Bergen in het bos : nieuwe bossen voor waterbeheer, natuur en recreatie : wat kan waar en wat levert het op? [Boek]
  Rooij, S.A.M. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Kemmers, R.H. \ Olsthoorn, A.F.M. \ Querner, E.P. \ Waal, R.W. de \ 2007
  Deze brochure laat zien welke typen nat bos zich in een gebied kunnen ontwikkelen en welke waarden voor natuur en recreatie er kunnen ontstaan
  help
  Klimaateffectschetsboek Drenthe en Groningen [Boek]
  Verbout, A. \ Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, M. \ Hermans, C.M.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Vos, C.C. \ 2008
  In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, ove ...
  help
  Fauna in het rivierengebied : knelpunten en mogelijkheden voor herstel van terrestrische en amfibische fauna [Boek]
  Lange, H.J. de \ Maas, G.J. \ Makaske, B. \ Nijssen, M. \ Noordijk, J. \ Rooij, S. van \ Vos, C.C. \ 2013
  In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en zeldzame vegetatietypen in Nederland beschermd. In deze studie gaat het om habitattypen die niet zonder rivierinvloed kunnen voorkomen: “Beken en rivieren met waterplante ...
  help
  Meer zoet en meer brak water in Haringvliet \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kollen, J. \ Kort, J. de \ Rooij, S. van \ 2014
  In 2012 won het concept Balance Island de Delta Water Award. Dit concept staat voor terugdringing van de zouttong in de Haringvliet. Het resultaat van de Balance Island-variant als schiereiland is een terugdringing van de zouttong met 8 km in de Hari ...
  help
  Klimaatverandering in Grote Polder en Polder Groenendijk : workshopverslag [Boek]
  Goosen, Hasse \ Rooij, Bertram de \ Steingröver, Eveline \ Opdam, Paul \ Haan, Erik de \ Dekkers, Fons \ 2017
  Het klimaat verandert en dat merken we langzaam maar zeker. Maar wat zijn hiervan de gevolgen op lokaal niveau? Om hier een beeld van te vormen is informatie over klimaatverandering en (land)gebruik samengebracht voor de Grote Polder en Polder Groene ...
  help
  Ruimte voor water : kansen voor nieuwe natte bossen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Hommel, P.W.F.M. \ Rooij, S.A.M. van \ Olsthoorn, A.F.M. \ 2007
  Natte bossen zouden een mooie manier zijn om waterberging met natuurontwikkeling te combineren. Toch denken waterbeheerders niet meteen aan natte bossen als ze natuur willen ontwikkelen. Ze zijn huiverig omdat ze denken dat aanleg en beheer veel geld ...
  help
  Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ Dik, P. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Engelenburg, J. van \ Moens, M. \ Peerdeman, K. \ Rooij, G. de \ Uijlenhoet, R. \ Vernes, R. \ Wille, M. \ 2010
  Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze li ...
  help
  Water en natuur: natuurlijke partijen voor klimaatadaptie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooij, S. van \ Steingröver, E.G. \ Besten, J. den \ Hooft, E. van \ 2009
  De Provincie Groningen wilde verkennen wat nodig is voor een klimaatbestendig Groningen. In het kader van dit onderzoek is verkend of en waar de benodigde adaptatie voor natuur en water en mogelijkheden voor synergie mogelijk zijn, qua waterberging, ...
  help
  Klimaateffectschetsboek Gelderland [Boek]
  Verbout, A. \ Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, M. \ Hermans, C.M.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Vos, C.C. \ 2008
  In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, ove ...
  help
  Klimaateffectschetsboek Noord-Brabant [Boek]
  Verbout, A. \ Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, M. \ Hermans, C.M.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Vos, C.C. \ 2008
  In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, ove ...
  help
  Klimaateffectschetsboek Noord-Holland [Boek]
  Verbout, A. \ Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, M. \ Hermans, C.M.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Vos, C.C. \ 2008
  In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, ove ...
  help
  Klimaateffectschetsboek Utrecht : groeiboek met eerste inventarisatie van mogelijke klimaatveranderingseffecten en -gevolgen [Boek]
  Verbout, A. \ Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, G. \ Hermans, C.M.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Vos, C.C. \ 2008
  In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, ove ...
  help
  Klimaateffectschetsboek Zuid-Holland [Boek]
  Verbout, A. \ Bakel, P.J.T. van \ Blom-Zandstra, M. \ Hermans, C.M.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Vos, C.C. \ 2008
  In het klimaateffectschetsboek worden de primaire en secundaire effecten van klimaatverandering op kaart gezet. Primaire effecten zijn de veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel. Secundaire effecten zijn verdroging, vernatting, ove ...
  help
  Modeling water quality of Lake Heenvliet in relation to planned disposal of harbour sludge : presented at 3rd international symposium on the interactions between sediments and water, Geneva, 28 - 31 August 1984 [Boek]
  Smits, J.G.C. \ Rooij, N.M. de \ Bril, J. \ 1985
  help
  Beoordeling van resultaten uit proefprojecten met IBA-systemen in verband met attestering [Boek]
  Verhoeven, J.T.A. \ Rooij, B. de \ Elzenga, C.H.J. \ Temmink, H. \ Welmer, G. \ 2000
  Panden in het buitengebied die niet op de riolering zullen worden aangesloten, dienen afvalwater ter plaatse te behandelen. De Wettelijke regelingen hiervoor zijn opgenomen in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en in de Wet bodembescherming. T ...
  help
  Waterparken : tijdelijke oplossingen voor braakliggende terreinen : voorbeeldenboek [Boek]
  Pouw, M. \ Rooij, P. de \ Tilburg, J. van \ 2015
  Overal in Nederland kom je ze tegen, op het platteland, in bedrijventerreinen of midden in het stedelijk gebied: braakliggende terreinen. Meestal met een hekwerk afgesloten van de omgeving en daarbij een troosteloze indruk achterlatend. Ook West- Bra ...
  help
  Zoetwatergetijdennatuur heeft getij nodig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Haye, M. de la \ Rooij, S. van \ Baars, L. \ 2015
  Herstel van zoetwatergetijdennatuur is een belangrijke doelstelling van de overheid. Om aan te tonen of de geplande maatregelen opleveren wat er van verwacht wordt, heeft Grontmij in opdracht van Rijkswaterstaat de laatste vier jaar (2010-2014) monit ...
  help
  Zware metalen in Rijnwater 2 - 1986 - 1988 : sporenanalyse op gehaltes aan cadmium, chroom, koper, lood en zink van verschillende typen Rijnwatermonsters [Boek]
  Visser, J.J. \ List, J.C. van der \ Rooij, M. van \ 1988
  help
  Klimaatscan Natura 2000 gebieden [Boek]
  Rooij, S. van \ Steingröver, E. \ Witte, F. \ Goosen, H. \ 2009
  Provincies hebben behoefte aan een beter inzicht in de mogelijke consequenties van klimaatverandering voor het bereiken van natuurdoelen die in het kader van Natura 2000 gesteld worden. Om zicht te krijgen op de mogelijke consequenties is een aanpak ...
  help
  Praktijkervaringen met waterberging in natuur(ontwikkelings)gebieden : hoofdrapport pilotprogramma waterberging en natuur [Boek]
  Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Belien, E. \ Beumer, V. \ Croese, T. \ Daling, J. \ Diggelen, R. van \ Eigenhuijsen, E. \ Goeij, S. de \ Grotenboer, A. \ Hommel, P. \ Jong, H. de \ Kist, A. \ Klein, J. \ Kruit, L. \ Kuijper, M. \ Manen, H. van \ Medenblik, J. \ Mouissie, M. \ Olsthoorn, A. \ Ouden, J. den \ Pelsma, T. \ Pol, J. van den \ Riksen, M. \ Rooij, S. van \ Sass-Klaassen, U. \ Sival, F. \ Vegter, U. \ Verbeek, L. \ Voorde, L. ten \ Waal, R. de \ Wessels, Y. \ Zierfuss, S. \ 2007
  In 2002 is het “Pilotprogramma Waterberging-Natuur”gestart. Het hoofddoel van het pilotprogramma was waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in het koppelen van de functies waterberging en natuur. Daarbij is het pil ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.