Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Van waternarcisme naar duurzame gebiedsontwikkeling \ Ruimte in debat / Ruimtelijk Planbureau [Artikel]
  Rooy, P. van \ 2007
  De oplossing voor de waterproblematiek ligt niet in het schrijven van nog meer beleidsnota’s, meent Peter van Rooy (Habiforum), maar in een andere manier van werken: gebiedsontwikkeling. Hij roept Van Hall en andere dijkgraven en waterschapsbestuurde ...
  help
  Gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord : synopsis van verkenning [Boek]
  Rooy, P. van \ Everaardt, M. \ 2007
  Voor de toekomst van Goot Mijdrecht Noord is zoveel mogelijk gewerkt volgens de principes van gebiedsontwikkeling. De belangrijkste beleidsurgenties zijn de kwaliteit van het oppervlaktewater, vermindering van de kwetsbaarheid van de historisch gegro ...
  help
  Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum : synopsis van verkenning [Boek]
  Herik, K. van den \ Rooy, P. van \ 2008
  In Limburg dachten we na de overstroming in 1926 dat de Maas ons voorgoed met rust zou laten. In 1993 werden we verrast door het wassende water. In 1995 werden we niet zozeer verrast maar ongeduldig, omdat we de problemen met water snel en structuree ...
  help
  Verslag Kampina monitoring 2002-2004 hogere planten [Boek]
  Rooy, J. van \ 2004
  Eind 2002 verzocht Natuurmonumenten de Werkgroep Natuur en Landschapsbeheer Boxtel om deel te nemen in het landelijke monitorings programma dat zij op aan het zetten was voor haar natuurgebieden, en wel voor de Kampina. Hierbij dient ieder gebied 3-j ...
  help
  Waterschappen roepen hulp Rijk in \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, P. van \ 2009
  Op 4 november 2009 publiceerden de waterschappen een brief, waarin zij een aantal mogelijkheden aangaven om kosten te besparen in het waterbeheer. Peter van Rooy juicht deze ontwikkeling toe, maar vraagt zich af of de voorgestelde maatregelen daadwer ...
  help
  Nederland boven water : praktijkboek gebiedsontwikkeling II [Boek]
  Rooy, P. van \ cop. 2009
  Veertig gebiedsontwikkelingen onder de loep. Dat is een van de zeven onderwerpen van dit rijk geschakeerde boek van Habiforum / NIROV. Gebiedsontwikkeling is per definitie maatwerk en mensenwerk. Dit betekent dat binnen elke gebiedspraktijk eigen wie ...
  help
  Multifunctionele oevers [Boek]
  Rooy, P.T.J.C. van \ 1990
  help
  Duurzaam waterbeheer in de praktijk \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Rooy, P.T.J.C. van \ Wezel, H.A.T.M. van \ Clewits, M.R.A. \ 1999
  Het Rathenau Instituut onderzocht in het stroomgebied van Kromme Rijn en Vecht (bestuurlijk en geohydrologisch representatief voor Nederland) wat er goed gaat met duurzaam geintegreerd waterbeheer en wat beter kan (waterhuishouding; innovaties; afste ...
  help
  Efficient management van een waterkwaliteitslaboratorium \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, J. van \ 1999
  Bij het laboratorium van het Zuiveringsschap Rivierenland wordt door samenwerking met andere waterkwaliteitslaboratoria en werk voor externe opdrachtgevers getracht de kostprijs te verlagen. De randvoorwaarden en de ontwikkeling van de kostprijs word ...
  help
  Efficient bedrijfsmanagement van een waterkwaliteitslaboratorium \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Rooy, J. van \ 1999
  Het waterkwaliteitslaboratorium van het Zuiveringsschap Rivierenland slaagt erin de kostprijs te verlagen door samenwerking met andere laboratoria en werk voor externe opdrachtgevers
  help
  Living with water : at the cross-roads of change \ Living with water : conference on Integrated Water Resources Management, Amsterdam, 26-29 September 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Jong, J. de \ Rooy, P.T.J.C. van \ Hosper, S.H. \ 1994
  help
  Onderzoek in de waterketen : synergie door samenwerking \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Stamperius, P.C. \ Rooy, P.T.J.C. van \ 2000
  Op de roep om meer samenwerking van organisaties in de waterwereld heeft STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) gereageerd met een 'Visienotitie Waterketen'. Na een schets van de belangrijkste actoren in het netwerk waar STOWA deel van uit ...
  help
  Trendbreuk in waterland \ Over stromen : kennis- en innovatieopgaven voor een waterrijk Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Rooy, P.T.J.C. van \ Vlist, M.J. van der \ Erkelens, P.A.E. van \ 2000
  help
  Het beleidsveld water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Rooy, P.T.J.C. van \ 1999
  help
  Towards comprehensive water management in the Netherlands. 7. AUTUNNO and evaluation of the overall approach op IPEA \ European water pollution control : official publication of the European Water Pollution Association [Artikel]
  Rooy, P.T.J.C. van \ Sluis, J.W. van \ Tolkamp, H.H. \ Jong, J. de \ 1997
  help
  Background to the PRIMAVERA formulas \ European water pollution control : official publication of the European Water Pollution Association [Artikel]
  Sluis, J.W. van \ Rooy, P.T.J.C. van \ 1997
  help
  Eutrophication abatement in lake Naardermeer \ Eutrophication research : state-of-the-art : inputs, processes, effects, modelling, management : 28-29 August 1997, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Broodbakker, N.W. \ Rooy, P.T.J.C. van \ 1997
  help
  Comprehensive approaches to water management \ Eutrophication research : state-of-the-art : inputs, processes, effects, modelling, management : 28-29 August 1997, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Rooy, P.T.J.C. van \ Jong, J. de \ Jagtman, E. \ 1997
  help
  Towards comprehensive water management in the Netherlands. 6. ESTATE \ European water pollution control : official publication of the European Water Pollution Association [Artikel]
  Rooy, P.T.J.C. van \ Sluis, J.W. van \ Tolkamp, H.H. \ 1997
  help
  Comprehensive approaches to water management \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Rooy, P.T.J.C. van \ Jong, J. de \ Jagtman, E. \ 1998
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.