Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Ontwikkeling standaardaanpak watersysteemtoetsing Waterschap Rivierenland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graaf, J. de \ Ketelaar, H. \ Ruigrok, T. \ Spijker, M. \ 2012
  Voor een succesvolle watersysteemtoetsing is een gedegen aanpak noodzakelijk. Zo zijn de keuze voor het modelinstrumentarium en de te hanteren rekenmethodiek allesbepalend voor de wateropgave. De waterbeheerder wordt geconfronteerd met complexe vrage ...
  help
  Baakse beek: terug naar hoe het vroeger was? : cultuurhistorie in landgoederenzone als uitgangspunt bij wateropgaven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heuvelmans, M. \ Ruigrok, M. \ 2007
  In de landgoederenzone van de Baakse beek is een ontwerpstudie uitgevoerd in het kader van het Belvoirprogramma 'Water en cultuurhistorie'. Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Gelderland stonden aan de basis van dit initiatief dat tot stand kwam m ...
  help
  Koers houden, kansen benutten : waterbeheerprogramma 2016-2021 [Boek]
  Ruigrok, T. \ Gorter, D. \ Merks, H. \ Iersel, C. van \ Nijmeijer, N. \ 2015
  Voor u ligt het Waterbeheerprogramma 2016-2021 (WBP) van Waterschap Rivierenland met als titel “Koers houden, kansen benutten”. Met dit programma blijft het waterschap op koers om de lange termijn doelen te bereiken voor waterveiligheid, het watersys ...
  help
  Nederlandse macrofauna-maatlat voor rivieren internationaal vergeleken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Knoben, R. \ Berg, M. van den \ Ruigrok, T. \ Evers, N. \ 2007
  De KRW-maatlatten voor macrofauna in natuurlijke watertypen zijn internationaal vergeleken in het verplichte intercalibratieproces. Hierbij lag de nadruk op de klassengrenzen zeer goed-goed en goed-matig. Bij deze vergelijking is gebruik gemaakt van ...
  help
  Waterschap Rivierenland klaar met NBW- en KRW-gebiedsprocessen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Koostra, D.S. \ Reichard, L. \ Nijmeijer, N. \ Ruigrok, T. \ 2008
  Waterschappen maken sinds enkele jaren gebruik van gebiedsprocessen in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze beleidsthema's vereisen nieuwe of aanvullende maatregelen om het watersysteem robuus ...
  help
  Waterschappen zoeken standaardaanpak voor toetsing van het watersysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spijker, M. \ Graaf, J. de \ Ruigrok, T. \ Gorter, D. \ 2012
  De waterschappen moeten de komende tijd aan de slag met een herijking van de toetsing van het watersysteem (de zogeheten NBW-toetsing, die rond 2005 voor het eerst werd uitgevoerd). Om tot een standaardaanpak van een toetsing van een watersysteem te ...
  help
  "Samen door één buis : afsprakenkader voor riolering [Boek]
  Haas, P. de \ Pooter, E. de \ Ruigrok, T. \ 2012
  Het kader van het waterschap is met deze nota duidelijk in beeld. Het biedt meer ruimte voor samenwerking en maatwerk. Dit kan zijn beslag krijgen in de afspraken die gemaakt gaan worden. Deze manier van samenwerken is niet nieuw voor het waterschap ...
  help
  Ecologische doelen voor wateren in Oost-Gelderland; eindelijk helderheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Buskens, R. \ Baks, A. \ Ruigrok, M. \ Hoopen, E. ten \ 2001
  Provincie Gelderland, waterschap Rijn & IJssel en IWACO hebben onderzoek gedaan naar beken en beeksystemen in Oost-Gelderland met de functie 'actueel of potentieel ecologisch waardevol water'. Uitleg over de verschillende soorten waardevolle wateren ...
  help
  Vooronderzoek Floating roses [Boek]
  Baart de la Faille, L. \ Circel, J.-W. \ Cornelissen, D. \ Gelder, A. de \ Kampen, W. van \ Minnema, P. \ Olieman, F. \ Poppen, J. \ Ruigrok, J. \ Sinnema, B. \ Snel, P. \ 2011
  Dit rapport beschrijft het vooronderzoek naar een drijvende rozenkas van 4,5 hectare, uitgevoerd door een consortium van partijen. In het vooronderzoek is een concept ontwerp gemaakt voor kas en drijflichaam en de financieel economische haalbaarheid ...
  help
  Ruimte voor waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schaik, M. van \ Ruigrok, T. \ Kraal, H. \ 2005
  De ruimteclaim voor water wordt hoofdzakelijk ingegeven door de noodzaak om kwantiteitsvraagstukken op te lossen. Dit geldt zowel voor regionale waterberging als voor het creëren van meer ruimte voor de rivier. Om de noodzakelijke verbeteringen van d ...
  help
  Meten is (z)weten: pilotstudie Waterkwaliteitsspoor Arnhem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vermulst, C. \ Velthorst, H. \ Weener, B. \ Ruigrok, A. \ 2004
  Samen met alle waterbeheerders binnen de gemeente heeft Arnhem tussen 2000 en 2003 de pilotstudie Waterkwaliteitsspoor uitgevoerd. Hiermee wilden de deelnemers tot concrete en uitvoerbare maatregelen komen om de waterkwaliteit te verbeteren en de emi ...
  help
  Regionale toepassing rekeninstrument EEE2 geeft beter overzicht van effecten KWR-maatregelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Evers, N. \ Gylstra, R. \ Ruigrok, T. \ Schomaker, T. \ 2011
  In 2008 is voor de Ex ante-evaluatie KRW een ecologisch kennissysteem ontwikkeld: Expertsysteem Ecologische Effecten 2 (EEE2). Met dit rekeninstrument zijn de effecten van maatregelen op de ecologische kwaliteit te bepalen. Waterschap Rivierenland he ...
  help
  Bestrijding inheemse en uitheemse plaagsoorten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Merks, H. \ Gylstra, R. \ Ruigrok, T. \ Vos, J. \ 2010
  De belangstelling voor exoten neemt de laatste tijd toe. Het aantal exoten, dat Nederland binnenkomt, blijft namelijk stijgen, ook de invasieve soorten die voor de meeste overlast zorgen. Voor de waterbeheerders zijn de grote waternavel (Hydrocotyle ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.