Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Gevolgen van klimaatextremen voor de Nederlandse landbouw : noodzaak voor adaptatie? [Boek]
  Geijzendorffer, I. \ Smidt, R. \ Engelbertink, R. \ Hermans, T. \ Schaap, B. \ Verhagen, J. \ Blom-Zandstra, G. \ 2011
  De directe en indirecte gevolgen van klimaatextremen voor de landbouw in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland zijn verkend voor de scenario’s G+ en W+. Circa 13% van het areaal ondervindt nauwelijks nadelige gevolgen van klimaatve ...
  help
  Een vierjarig meetprogramma voor de sector Watersysteem van Waternet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nieuwkamer, R. \ Schaap, P. \ 2007
  In 1999 is voor het toenmalige Waterleidingbedrijf Amsterdam een integraal meetplan opgesteld waarin de informatiebehoefte van de afdeling Watersysteem is opgenomen. Dit leidde tot een eerste waterkwaliteitsmeetnet. In de jaren daarna is het meetplan ...
  help
  KKF-Model Platform Coupling : summary report KKF01b [Boek]
  Schellekens, J. \ Veldhuizen, A.A. \ Manders, A.M.M. \ Winsemius, H.C.M. \ Verseveld, W.J. van \ Linde, A.H. te \ Ulft, L.H. van \ Meijgaard, E. van \ Schaap, M. \ Barendregt, A. \ Schot, P.P. \ Wassen, M.J. \ Ward, P.J. \ Veldkamp, T.I.E. \ Mulder, H.M. \ Verkaik, J. \ 2010
  Nederland bereidt zich voor op een sneller stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat. Hiervoor is het Deltaprogramma gestart. Dit deltaprogramma voorziet een serie beslissingen die grote gevolgen zullen hebben voor het beheer van het water in N ...
  help
  Understanding the spatial distribution of agricultural land use in view of climate-driven hydrological changes [Boek]
  Diogo, V. \ Koomen, E. \ Witte, F. \ Schaap, B. \ 2013
  In the context of Knowledge for Climate programme, an expert pool was requested from Theme 6 (high quality climate projections) to provide data and information to study the future impacts of climate change on the agricultural land-use patterns in the ...
  help
  Sensoring van waterkwaliteit in het distributienet : ja of nee? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Thienen, P. van \ Graaf, B. de \ Roer, M. van de \ Schaap, P. \ Sperber, V. \ 2014
  Zolang voordelen van sensoren niet zijn bewezen, gaan waterbedrijven er niet op grote schaal in investeren. Inmiddels zijn er gereedschappen ontwikkeld waarmee de bedrijven vooraf kunnen inschatten wat de prestaties en kosten van sensoren zullen zijn ...
  help
  KD2008 - P06 - Siebe Schaap - De winst van samenwerken [Video]
  Schaap, S. \ STOWAvideo \ 2012
  Sybe Schaap (voorzitter van de Unie van Waterschappen) geeft de presentatie 'De winst van samenwerking' op de 5de Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2008.
  help
  Waternet : burgers en agrariërs willen open waterbeheerinformatie \ H2O online [Artikel]
  Schaap, P. \ Poortinga, I. \ 2014
  Van de overheid wordt een actieve houding verwacht in het beschikbaar stellen van haar data. Het (open) beschikbaar stellen van waterbeheergegevens staat echter nog in de kinderschoenen. Daarbij komt dat deze gegevens vaak niet eenvoudig te interpret ...
  help
  Sensoring van waterkwaliteit in het distributienet: een rationele benadering \ H2O online [Artikel]
  Thienen, P. van \ Graaf, B. de \ Roer, M. van de \ Schaap, P. \ Sperber, V. \ 2014
  Het gebruik van waterkwaliteitssensoren in het drinkwaterdistributienet kan voordelen bieden voor klantbescherming en procesbeheersing, maar om dat goed te kunnen beoordelen moeten ze op grote schaal worden ingezet. Zolang die voordelen echter niet z ...
  help
  Verkenning van de effecten van toenemende beregening uit grondwater als gevolg van klimaatverandering en uitbreiding beregeningsareaal en mogelijke compenserende maatregelen in Oost-Nederland [Boek]
  Staarink, H. \ Schaap, J. \ Arts, M. \ Bakel, J. van \ Hunink, J. \ 2015
  In het uitvoeringsprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland is beregening uit grondwater opgenomen als zinvolle maatregel. Dit rapport richt zich op het kwantificeren van effecten van toename van beregening uit grondwater voor landbouw en natuur ...
  help
  Hotspot Oude Vaart-Reest : eindrapportage [Boek]
  Schaap, B.F. \ Geertsema, W. \ Schotman, H. \ Visser, J.C. \ Vree, L.G. de \ 2011
  De beekdalen in Drenthe zijn bij uitstek gebieden waar de effecten van de klimaatverandering merkbaar zullen zijn. Dat wordt veroorzaakt doordat beeksystemen kwetsbaar zijn voor klimatologische veranderingen. Daarnaast worden de in het gebied aanwezi ...
  help
  Real time control bespaart miljoenen euro's [: thema Vakbeurs Riolering en stedelijk watermanagement] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schaap, L. \ Schieveen, K. van \ Batstra, H.J. \ 2009
  De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft in het buitengebied ervaring opgedaan met een innovatieve besturing van de drukriolering. Hiermee is de capaciteit veel beter benut, waardoor miljoenen euro's zijn bespaard. Nooit eerder zijn zoveel gemalen in een ...
  help
  The role of hydrology in the United Nations water decade : proceedings of technical meeting 40, April 1983 [Congresverslag]
  Schaap, W. \ 1983
  help
  De waarde van klantmeldingen: aanvullende indicatoren voor waterkwaliteitsproblemen \ H2O online [Artikel]
  Vertommen, I. \ Thienen, P. van \ Schaap, P. \ 2015
  De tijdige detectie van waterkwaliteitsproblemen is van belang om negatieve gevolgen voor de gezondheid en klanttevredenheid te beperken. Naast metingen en laboratoriumanalyses zijn aanvullende indicatoren, zoals klantmeldingen, een bron van waardevo ...
  help
  Op weg naar GGOR 2.0 \ H2O online [Artikel]
  Bakel, J. van \ Harmsel, A. ten \ Schaap, J. \ Prak, H. \ Worm, B. \ 2015
  Het Nederlandse waterbeleid probeert hetzelfde waterdruppeltje elke keer in een ander hokje te stoppen. De ene keer valt het onder de NBW, de andere keer moet het voldoen aan WB21 en als het niet uitkijkt komt het in een KRW-waterlichaam terecht. In ...
  help
  Snelle analyse van fecale vervuiling in drinkwater \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Wubbels, G. \ Veenendaal, G. \ Schaap, M. \ Lijzenga, T. \ Douma, A. \ 2015
  Microbiologische controle van drinkwater gebeurt met de aloude kweektechnieken, waarbij het lang duurt (soms wel 44 uur) voordat de resultaten bekend zijn. Met nieuwe moleculaire technieken zijn bacteriën sneller aan te tonen. Waterlaboratorium Noord ...
  help
  Klimaatadaptatie in het landelijk gebied : verkenning naar wegen voor een klimaatbestendig Nederland [Boek]
  Sandt, K. van de \ Goosen, H. \ Vos, C. \ Hermans, T. \ Verhagen, J. \ Agricola, H. \ Kwakernaak, C. \ Stuyt, L. \ Ierland, E. van \ Kuikman, P. \ Hoogvliet, M. \ Geertsema, W. \ Schaap, B. \ Ritzema, H. \ Velstra, J. \ Jansen, P. \ Dijkman, W. \ Beek, C. van \ 2011
  Klimaatverandering werkt via hogere temperaturen, veranderingen in neerslagpatronen, veranderingen in frequentie en intensiteit van weersextremen en zeespiegelstijging door op het functioneren van het landgebruik en het watersysteem in het landelijk ...
  help
  Batchexperimenten voor de analyse van bacteriegroei in distributienetten \ H2O online [Artikel]
  Guo, H. \ Mark, E. van der \ Schaap, P. \ Bakker, G. \ Zaadstra, E. \ 2014
  In het onderzoeksproject DisConTO is een waterkwaliteitsmodel ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in bacteriegroei in drinkwaterdistributienetten. Voor verschillende Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn de parameters van het model bepaald. TCC- en ...
  help
  Winst in de waterketen : Verzorgingsgebied NV PWN, Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwarlier [Boek]
  Hesen, P.L.G.M. \ Palsma, A.J. \ Hoven, T.J.J. van \ Schaap, P. \ 1998
  De doelstelling van het project waarin deze notitie is opgesteld luidde: "het opstellen van een wervende kadernotitie waarin de kansen voor samenwerking en innovatie voor PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Hoogheemraadschap van Uitwaterende Slu ...
  help
  Hoe robuust is ons hydrologisch systeem (2)? : hydrologische effecten van klimaatverandering en toenemende grondwateronttrekking als gevolg van extra beregening op het watersysteem in Oost-Nederland \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bakel, J. van \ Staarink, H. \ Huinink, J. \ Arts, M. \ Schaap, J. \ Worm, B. \ 2015
  Hoe robuust is het hydrologisch systeem in het vrij afwaterende deel van Nederland? Kan het de gevolgen van een toename in grondwateronttrekkingen (door beregening) in combinatie met een grotere verdampingsvraag door klimaatverandering en technologis ...
  help
  Klimaatrisico's en -kansen voor de landbouw [Boek]
  Schaap, B.F. \ Reidsma, P. \ Agricola, H. \ Verhagen, A. \ 2014
  Deze studie heeft als doel om de effecten van klimaatverandering op de land- en tuinbouw in kaart te brengen, in de huidige situatie en voor de (midden)lange termijn (2050). Op basis daarvan worden de risico’s en kansen voor de sector geïdentificeerd ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.