Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vergelijking van enkele schattingsmethoden voor de actuele verdamping \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Beekman, W. \ Caljé, R. \ Schaars, F. \ Heijkers, W.J.M. \ 2014
  Schattingen van de verdamping, zoals worden berekend met het NHI en met regionale grondwatermodellen, blijken sterk te verschillen met schattingen die gebaseerd zijn op veldobservaties. Vooral in de zomermaanden blijkt de berekende droogtestress slec ...
  help
  Grondverdringend in de bodem brengen van glasvezelkabels voor temperatuurmetingen \ H2O online [Artikel]
  Made, K.J. van der \ Caljé, R. \ Bakker, M. \ Schaars, F. \ Haas, S. de \ Rasenberg, E. \ 2014
  Temperatuurveranderingen van grondwater zijn geschikt om de stroming van het grondwater te bepalen. Met glasvezelkabels is de temperatuur zeer nauwkeurig te bepalen. Een sondeerwagen kan de glasvezelkabels in direct contact met de ondergrond aanbreng ...
  help
  Vergelijking van enkele schattingsmethoden voor de actuele verdamping [Boek]
  Caljé, R. \ Schaars, F. \ Heijkers, J. \ 2014
  Om een goede inschatting van de verdamping te maken, zijn diverse methoden beschikbaar. Het is belangrijk om te weten hoe de resultaten van deze methoden zich tot elkaar verhouden. STOWA en het SAT-WATER-consortium (Stichtse Rijnlanden, Aa en Maas, B ...
  help
  Vergelijking landsdekkende neerslagproducten [Boek]
  Caljé, R. \ Schaars, F. \ 2015
  STOWA heeft de web service www.meteobase.nl (Meteobase) laten ontwikkelen. Met deze database en web interface ontsluit STOWA de historische gegevens van neerslag en potentële referentie verdamping in grid-formaat. Meteobase beoogt de best beschikbare ...
  help
  Multitracering herkomst brakke en zoute grondwateren nabij waterwingebied Monster \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Stuyzand, P. \ Schaars, F. \ Made, K.J. van der \ 2011
  Het volgende raadsel vroeg om snelle oplossing. Is het brakke tot zoute grondwater tussen 13 en 17 meter beneden NAP langs de zeereep van Monster afkomstig van het meegespoten zeewater bij recente strandsuppleties of stamt het van eerdere strandsuppl ...
  help
  Geofysica vanuit de lucht levert veel informatie op \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kok, A. \ Schaars, F. \ Groen, M. \ Auken, E. \ 2011
  Bij geohydrologisch onderzoek is het toepassen van geofysische meetmethoden niet nieuw. Om meer te weten over de bodemopbouw of waterkwaliteit werd geofysica in het verleden veelvuldig toegepast. Nieuw is dat geofysische metingen nu ook vanuit de luc ...
  help
  Density package : simulation of density-driven flow in MODFLOW [Boek]
  Schaars, F.W. \ Gerven, M.W. van \ 1997
  help
  Duurzaam winbaar zoet grondwater : Onder Zuidelijk en Oostelijk Flevoland [Boek]
  Beekman, W. \ Schaars, F. \ 2019
  Als bouwsteen voor het drinkwaterbeleid in Flevoland is de omvang, de dynamiek en de robuustheid van de voorraad zoet grondwater onder Zuidelijk en Oostelijk Flevoland onderzocht. Daarmee is inzicht verkregen in de effecten die exploitatie van zoet g ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.