Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Co-valuation of water : an institutional perspective on valuation in spatial water management [Proefschrift]
  Schie, N. van \ 2010
  Het Nederlandse waterbeleid past de neoklassieke economische benadering toe voor (e)valuatie en besluitvorming. Water wordt beschouwd als een economisch goed met een berekenbare monetaire waarde, overeenkomstig internationale ontwikkelingen. Om ratio ...
  help
  Monitoring waterplanten vooroeverproject Lek 2006 [Boek]
  Schie, J. van \ 2007
  Het project "Monitoring natuurvriendelijke oevers Everdingen" heeft onder andere tot doel inzicht te krijgen op de ontwikkeling van vegetatie (zowel oever- als waterplanten) na aanleg van de vooroevers. Langs de Lek ter hoogte van Everdingen en Steen ...
  help
  Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lamers, L.P.M. \ Geurts, J.G.M. \ Schie, J.M. van \ Dijk, G. van \ Barendregt, A. \ Mettrop, I.S. \ Moria, L. \ Fritz, C. \ Roelofs, J.G.M. \ Smolders, A.J.P. \ Rip, W.J. \ 2018
  Tussen 1960 en 1990 is de kwaliteit van laagveenwateren sterk verslechterd met grote gevolgen voor de biodiversiteit. Gerichte maatregelen hebben veel verbetering opgeleverd, maar in veel gebieden zijn de problemen nog steeds aanzienlijk. Dit artikel ...
  help
  Monitoring waterplanten vooroeverproject Lek 2008 [Boek]
  Brinke, A. ten \ Leeman, J. \ Schie, J. van \ 2009
  Het project "Monitoring natuurvriendelijke oevers Everdingen" is in 2006 opgestart. Het project heeft tot doel inzicht te krijgen op de ontwikkeling van watervegetatie (zowel oever- als waterplanten) na aanleg van vooroevers. De effecten van de aanle ...
  help
  Hydrologische maatregelen voor weidevogels \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Schie, M. van \ Visser, T. \ 2015
  Veel weidevogelsoorten nemen in Nederland sterk in aantal af. In veel gebieden is het ondertussen 5 over 12: de weidevogels zijn er verdwenen. In veel gebieden waar nog wel weidevogels aanwezig zijn, ontbreekt een duurzaam perspectief voor de lange t ...
  help
  Restoration of acidified and eutrophied rich fens: long-term effects of traditional management and experimental liming \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
  Diggelen, J.M.H. van \ Bense, I.H.M. \ Brouwer, E. \ Limpens, J. \ Schie, J.M.M. \ Smolders, A.J.P. \ Lamers, L.P.M. \ 2015
  Rich fens are known for their high botanical diversity encompassing many endangered species. For decades, several management measures, including mowing and burning, have been applied to maintain a high biodiversity by means of slowing down the natura ...
  help
  Watervoorziening van de glastuinbouw in het Westland : een voorstel tot verbetering [Boek]
  Jacobs, J.M. \ Schie, J. van \ Sonneveld, C. \ 1981
  help
  Arnemuiden aan de Arne? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Leven met Water Projecten
  Ast, J. van \ Schie, N. van \ Edelenbos, J. \ Gerrits, L. \ 2008
  Met het verzanden van de Arne kwam een einde aan de bruisende vissershaven die Arnemuiden ooit is geweest. Ook nu nog zijn de meeste Arnemuidenaren verknocht aan het open water. Graag zouden zij dan ook zien dat de voormalige zeearm weer in oude glor ...
  help
  Vooroevers Houtribdijk: toestand ecologie en waterkwaliteit 2006 : inventarisatie van waterplanten, watervogels, driehoeksmosselen, fysische en chemische parameters [Boek]
  Noordhuis, R. \ Schie, J. van \ 2007
  In 1992 is Rijkswaterstaat IJsselmeergebied begonnen met de aanleg van vooroevers in de vorm van boogvormige dammen langs de Houtribdijk ten noorden van Trintelhaven. Doelstelling van deze vooroevers is om de dijk te beschermen tegen golfslag en ijsg ...
  help
  Ontwerpprojectplan Waterwet : dijkversterking dijkring 74 Neer [Boek]
  Vliet, M. van \ Schie, F. van \ 2016
  Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) beheert en onderhoudt de waterkeringen in Noord- en Midden-Limburg. Rijkswaterstaat (RWS) heeft het waterschap opdracht gegeven om de waterkeringen zodanig te verbeteren dat de dijkring voldoet aan het wettelijke b ...
  help
  Projectplan Waterwet : dijkversterking dijkring 66 Lottum [Boek]
  Schie, F. van \ Vliet, M. van \ Fakkel, E. \ 2016
  Om de dijkverbetering te mogen uitvoeren moet een aantal wettelijke procedures worden doorlopen. De belangrijkste hiervan is de vaststelling van het projectplan Waterwet. Het projectplan Waterwet is een besluit van het waterschap voor het uitvoeren v ...
  help
  Projectplan Waterwet : dijkversterking dijkring 67 Grubbenvorst [Boek]
  Schie, F. van \ Vliet, M. van \ Fakkel, E. \ 2016
  Om de dijkverbetering te mogen uitvoeren moet een aantal wettelijke procedures worden doorlopen. De belangrijkste hiervan is de vaststelling van het projectplan Waterwet. Het projectplan Waterwet is een besluit van het waterschap voor het uitvoeren v ...
  help
  Macrofauna \ Watersysteemrapportage Rijn 1995 [Hoofdstuk uit boek]
  Vaate, A. bij de \ Greijdanus, M. \ Schie, J. van \ 1998
  help
  Bedrijvenproef Sturen met Grondwater Spengen : Achtergrond rapportage : Bevindingen 2017 en 2018 [Jaarverslag]
  Schie, A. van \ Hoekstra, J. \ [ca. 2019]
  Aan de proef doen 7 boeren mee met in totaal 55 hectare. Er zijn 17 drukdrainagesystemen gepland. De boeren hebben zelf bepaald, met welke percelen ze willen meedoen. De onderwaterdrainage ligt op een onderlinge afstand van 6 meter. Op enkele percele ...
  help
  Sturen met grondwater : bedrijvenproef Spengen, bevindingen en inzichten 2019 [Boek]
  Schie, A. van \ Hoekstra, J. \ 2020
  Voor het derde jaar op rij draait de bedrijvenproef Sturen met grondwater in Spengen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert deze proef samen met het gebied uit. De proef heeft als doel de bodemdaling te remmen met drukdrainage (waterinfiltra ...
  help
  Sturen met Grondwater : Bedrijvenproef Spengen, bevindingen 2017/2018 [Boek]
  Schie, A. van \ Hoekstra, J. \ [2019]
  In de polder Spengen nabij Kockengen in de gemeente Stichtse Vecht doet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met zeven boeren een proef om de daling van de veenbodem te remmen door middel van drukdrainage. Met drukdrainage wordt geprobeerd ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.