Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vispassages in het beheersgebied van Waterschap Regge en Dinkel : typen, locaties en monitoring van de visoptrek [Boek]
  Schmidt, G. \ 2000
  In het beheersgebied van waterschap Regge en Dinkel zijn vanaf 1989 52 vispassages gebouwd of in aanbouw. In het eerste deel van deze korte notitie staan de volgende drie vragen centraal. (1) Welke typen vispassages zijn of worden gebouwd? (2) Op wel ...
  help
  Water en natuur: een mooi koppel! : onderzoek naar de succesfactoren, belemmeringen en kansen voor het meekoppelen van water- en natuuropgaven [Boek]
  Hattum, T. van \ Kwakernaak, C. \ Tol, T.P. van \ Roelsma, J. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Schmidt, A.M. \ Hartgers, E.M. \ Nysingh, S.L. \ 2014
  Nederland staat de komende jaren voor forse opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en natuur. Daarbij is het belangrijk bij deze investeringen ambities te laten ‘meekoppelen’ om zo meer maatschappelijk rendeme ...
  help
  Transporteren eenden vissen naar voortplantingswateren van amfibieen? \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Schmidt, B.R. \ 2014
  Regelmatig worden in stilstaande wateren vissen gevonden, die daar duidelijk niet zelfstandig terecht konden komen. Watervogels, zoals eenden, worden dan vaak als waarschijnlijke verspreider van viseitjes aangewezen en dus als oorzaak van de vestigin ...
  help
  Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes [Boek]
  Kleijn, David \ Bink, Ruud J. \ Braak, Cajo J.F. ter \ Grunsven, Roy van \ Ozinga, Wim A. \ Roessink, Ivo \ Scheper, Jeroen A. \ Schmidt, Anne M. \ Wallis de Vries, Michiel F. \ Wegman, Ruut \ Zee, Friso F. van der \ Zeegers, Th \ 2018
  Er is een literatuuronderzoek gedaan naar de belangrijkste oorzaken die een eventuele achteruitgang van insectenpopulaties kunnen verklaren en er worden aanbevelingen gedaan voor onderzoek dat in Nederland uitgezet zou kunnen worden naar aanleiding v ...
  help
  Plan van aanpak : hydromorfologische verbetering Eems Dollard Estuarium [Boek]
  Dekkers, P. \ Maren, B. van \ Schmidt, C. \ [ca. 2017]
  In dit Plan van Aanpak wordt aangegeven welke kennis m.b.t. hydromorfologische processen vergaard moet worden om maatregelen goed te kunnen definiëren en beoordelen. Tevens wordt in dit Plan van Aanpak aangegeven welke maatregelen, met de kennis van ...
  help
  Steekmuggen in Nieuw Velp - Zuid : aanbevelingen voor beheer [Boek]
  Schmidt, G. \ Cate, L. ten \ 1989
  help
  Hoe kun je slim omgaan met een problematische overstort? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schmidt, G. \ 2015
  Riooloverstorten staan in een kwade reuk. Bij zware buien komt rioolwater via overstorten rechtstreeks in het oppervlaktewater. Dat is slecht voor de waterkwaliteit. Maar hoe vervuild is dat overstortwater eigenlijk? En wat zijn de gevolgen?
  help
  Meten aan een problematische overstort \ H2O online [Artikel]
  Schmidt, G. \ 2015
  Enschede heeft een gemengd rioolstelsel. Op zoek naar doelmatige en kosteneffectieve maatregelen om de vuilemissie uit het riool te verminderen onderzocht toenmalig waterschap Regge en Dinkel de vuiluitworp van bergbezinkbassin Bruggenmors. Het bassi ...
  help
  Hoe constant is ons klimaat? [Rede]
  Schmidt, F.H. \ Molen, W.H. van der \ 1977
  help
  Invloed van percolatiewater van vuilstort De Dukenburg op de biologische en chemische waterkwaliteit in het natuurreservaat de Bruuk bij Groesbeek [Studentenverslag]
  Mathies, A. \ Schmidt, C. \ 1988
  help
  Geborgen water : praktijkhandleiding waterbergingskelder Waalblok [Boek]
  Verhoeven, G. \ Leeuwen, E. van \ Klaveren, E. van \ Es, M. van \ Schmidt, R. \ Mulken, N. van \ Brans, E.H.P. \ Geerdink, J.H. \ Mehilal, M.S. \ Snijders-Storm, E.J. \ 2011
  Als een van de meest dynamische en intensief bebouwde tuinbouwgebieden van Nederland vormt Greenport Westland een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie. Keerzijde van deze dynamiek is dat er weinig ruimte over blijft voor het water. Westla ...
  help
  Demonstratieproject meervoudig ruimtegebruik voor waterberging in glastuinbouw [Factsheet]
  Schmidt, R. \ [2010]
  Het glastuinbouwgebied in het Westland heeft een waterbergingsopgave van circa 525.000 m3. Met private ondernemers is overeengekomen dat een deel van deze waterbergsingopgave door meervoudig ruimtegebruik wordt opgelost.
  help
  Het oplaadeffect in drinkwaterinstallaties [Boek]
  Duuren, A. van \ Hoek, J.F. \ Jongens, G.J. \ Meijers, P. \ Schmidt, F. \ Sollman, M. \ 1975
  In dit rapport wordt kort ingegaan op de verschillende oorzaken van drukverhoging in waterleidingbuizen waarbij voor enkele daarvan technische gegevens zijn opgenomen. Tenslotte omvat dit rapport een beschouwing over de eventuele noodzaak om in dit v ...
  help
  Vismigratie in het beeksysteem Enschede zuid \ Vismigratie, visgeleiding en vispassages in Nederland : lezingen en posterpresentaties van de studiedag vismigratie, Jaarbeurs Utrecht, 15 december 1993 [Hoofdstuk uit boek]
  Schmidt, G. \ 1994
  help
  Ecotoxicologie \ Watersysteemrapportage IJsselmeer en Markermeer 1992 [Hoofdstuk uit boek]
  Schmidt, C. \ Maas, J.L. \ Knoben, R. \ 1995
  help
  Biodiversity of Dutch forest ecosystems as affected by receding groundwater levels and atmosphere deposition \ Biodiversity and conservation [Artikel]
  Tol, G. van \ Dobben, H.F. van \ Schmidt, P. \ Klap, J.M. \ 1998
  help
  Simulation Tool for River Management (STORM) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schmidt, A. \ 1999
  STORM is een computerondersteund rollenspel waarmee een besluitvormingsproces gesimuleerd kan worden. Daarmee wordt een open dialoog tussen overheden en belangenorganisaties gestimuleerd en kan draagvlak gecreeerd worden in rivierinrichtingsvraagstuk ...
  help
  Ervaringen met toepassing EBEOSWA in stromende wateren \ Evaluatie en verdere ontwikkeling van ecologische beoordelings-systemen : verslag van een STOWA workshop, 3 april 1997 [Hoofdstuk uit boek]
  Schmidt, G. \ 1997
  help
  Dichte begroeiing langs beken helpt tegen temperatuurstijging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Browne, G. \ Kwaadsteniet, P. de \ Schmidt, G. \ Kempen, J. van \ 2016
  Klimaatveranderingen zorgen voor een stijgende watertemperatuur in beken. Die hogere temperatuur kan schade aan flora en fauna veroorzaken. Reden voor de waterschappen Vechtstromen en Vallei en Veluwe om samen met bureau Tauw onderzoek te doen naar h ...
  help
  De verarming van het Ericetum tetralicis in Twente [Studentenverslag]
  Cate, L. ten \ Schmidt, G. \ 1986
  Doelstellingen van dit onderzoek: Het karakteriseren van de aktuele toestand van het Ericetum tetralicis in Twente. - Het vergelijken van de aktuele toestand met historisch bronnenmateriaal van het Ericetum tetralicis. - Het doen van kwalitatief en k ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.