Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Handreiking voor het beheerregister [Boek]
  Veen, Nelle van \ Schuurman, Hans \ 2018
  De Handreiking beheerregister beschrijft de gegevens die onder het beheerregister vallen en geeft de relatie aan met de zorgplichtprocessen. Het document richt zich op de informatiebehoefte van de beheerder.
  help
  Demonstratieonderzoek aanvullende zuiveringstechnieken op de RWZI Leiden Zuid- West : fase I: vergaande nutriëntenverwijdering [Boek]
  Schuurman, D.J. \ 2008
  In samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland wordt op de awzi Leiden Zuid-West een aantal nazuiveringstechnieken onder praktijkomstandigheden op pilotschaal gedemonstreerd. Het gaat hierbij om de verwijdering van nutriënten en prioritaire s ...
  help
  De prijs van water : een onderzoek naar de aard en omvang van de regulerende nevenwerking van de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren [Proefschrift]
  Schuurman, J. \ 1988
  help
  Windenergie en polderbemaling : ervaringen en meetresultaten van het proefproject bij het gemaal "Flappevaart" [Boek]
  Curvers, A.P.W.M. \ Schuurman, J.J. \ Broeke, P.A. van dan \ 1987
  help
  Doorlatendheidstest onder de loep : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Schuurman, I. \ Dikkenberg, B. van \ 2015
  De doorlatendheid van de bodem is één van de bepalende factoren voor het dimensioneren en het functioneren van infiltratie- en drainagesystemen. Wareco Ingenieurs heeft de Leidraadmodule 'Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage' in opdr ...
  help
  De theorie en de werkelijkheid : enkele kanttekeningen bij het artikel 'Berekening van overstortingsfrequenties en -hoeveelheden van overlaten in rioleringsstelsels'door ir. A.H. de Vries in H20 8/81 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bakker, K. \ Schuurman, H.J. \ 1981
  help
  Berging in rioolstelsels; enkele aspecten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bakker, K. \ Schuurman, H.J. \ 1979
  help
  Grenzen van de taakuitoefening bij het transport en de behandeling van afvalwater in het kader van het kwaliteitsbeheer van oppervlaktewater (I) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schuurman, C.F. \ 1972
  help
  Verslag van het grondwaterstandsproefveld U 843 over de jaren 1952, 1953 en 1954 [Boek]
  Minderhoud, J.W. \ Boer, H. de \ Dijk, H. van \ Hoorn, J.W. van \ Schuurman, J.J. \ 1955
  Het grondwaterstandsproefveld U 843, dat een van de "belangrijkste onderdelen van de in 1950 gestichte Proef "boerderij te Zegveld vormt, heeft ten doel gegevens te verkrijgen omtrent de vraag, welke gedurende zomer en winter voor veengrasland de gun ...
  help
  Beluchtingsregeling rwzi de Groote Lucht \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Schuurman, E. \ 2005
  Op rwzi de Groote Lucht is in 2003 een nieuwe beluchtingsregeling in gebruik genomen. In de periode mei tot december is met deze regeling ervaring opgedaan. Door de uitgebreide procesautomatisering en de daarbij behorende dataregistratie was het goed ...
  help
  Sensortechniek alternatief voor analyser? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Schuurman, E. \ 2005
  In de periode februari tot en met september 2004 is in één van de vier beluchtingtanks van rwzi De Groote Lucht een proef uitgevoerd met een ammoniumsensor. Nadat bleek dat de meetwaarden van de sensor vergelijkbaar waren met die van de aanwezige amm ...
  help
  Verzuring van bodem en grondwater in de Friese Wouden : onderzoeksrapport [Boek]
  Schuurman, W. \ Teunenbroek, T. van \ 1992
  help
  Rioolregistratie : doel en verwachtingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schuurman, H.J. \ 1987
  help
  Verruiming van de Zuid-Willemsvaart \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Schuurman, J.B. \ 1983
  help
  Ecologische effecten van de waterwinning op de binnenduinrand [Boek]
  Pomarius, H. \ Schenkels, R. \ Schuurman, W. \ 1997
  help
  De regulerende werking van de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Schuurman, J. \ Tegelaar, J. \ 1984
  Weergave van de gevolgen van invoering van waterverontreinigingsheffing voor de waterverontreiniging door industriele bedrijven in de periode 1975-1980
  help
  Themanummer: Waterstaat van Noord-Brabant \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kienhuis, J.H.M. \ Schmeink, A.H. \ Burgering, H.M. \ Schuurman, J.B. \ Zegers, C.J. \ Bruggencate, A.F. ten \ 1983
  Het themanummer bevat: Provincie moet het werk van de waterschappen niet over willen doen, door J.H.M. Kienhuis en A.H. Schmeink; De waterschappen in Brabant kunnen gedijen, door J.H.M. Kienhuis en A.H. Schmeink; Het waterschapsbestel in Noord-Braban ...
  help
  Handboek meten van grondwaterstanden in peilbuizen [Boek]
  Bouma, J. \ Maasbommel, M. \ Schuurman, I. \ 2012
  Het Handboek meten van grondwaterstanden in peilbuizen beoogt bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van grondwaterstandmonitoring in Nederland. Het is bedoeld voor voor ontwerpers en beheerders van grondwatermeetnetten. In het handboek, ontwikke ...
  help
  The use of the inline bacterial sensors BACMON and BACTcontrol to measure the bacterial water quality [Boek]
  Bel, Nikki van \ Rijn, Jeroen van \ Spicker Olesen, Lars \ Højris, Bo \ Dries, Jaap van den \ Appels, Joep \ Penders, Eric \ Schuurman, Jentina \ Huysman, Koen \ Joris, Koen \ Wielen, Paul van der \ Leerdam, Ton van \ 2020
  The online microbiological sensors BACTcontrol and BACMON are new, rapid, online methods to determine total bacteria numbers or activity. These methods might be suitable for the online monitoring of any microbial disturbances in different water types ...
  help
  Quick online detection of enterococci with the BACTcontrol sensor [Boek]
  Bel, N. van \ Medema, G. \ Rijn, J. van \ Dries, J. van den \ Appels, J. \ Hoefnagels, R. \ Penders, E. \ Schuurman, J. \ 2020
  The overall objective of this study was to further develop the enterococci assay on the BACTcontrol and evaluate the applicability for analysis of drinking water and surface water (bathing water, drinking water intake) in a laboratory and on-site set ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.