Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Brede weerverzekering: natschade en droogteschade [Boek]
  Droogers, P. \ Schuurmans, H. \ 2009
  De weerverzekering dekt schade die het gevolg is van de volgende weergerelateerde risico’s: droogte, neerslag, hagel, brand, storm, sneeuwdruk, ijzel, vorst en erosie. Binnen de brede weerverzekering zullen de risico’s ‘droogte’ en ‘neerslag’ worden ...
  help
  NBW-actueel: ontwikkeling methode voor wateropgaven met een bandbreedte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schuurmans, H. \ Niewold, H. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Droogers, P. \ 2010
  Het NBW-actueel (Nationaal Bestuursakkoord Water) geeft voor elk onderdeel van de wateropgave specifiek aan welke van de vier KNMI’06-klimaatscenario’s dienen te worden meegenomen. Deze aanpak zou moeten resulteren in een opgave met een bandbreedte. ...
  help
  De kartering van zoet, brak en zout grondwater en de verzilting in de duinwaterwinplaats in de periode 1904-1974 [Boek]
  Roebert, A.J. \ Schuurmans, R.A. \ 1974
  help
  Automatic prediction of high-resolution daily rainfall fields for multiple extents : the potential of operational radar \ Journal of hydrometeorology [Wetenschappelijk artikel]
  Schuurmans, J.M. \ Bierkens, M.F.P. \ Pebesma, E.J. \ Uijlenhoet, R. \ 2007
  This study investigates the added value of operational radar with respect to rain gauges in obtaining high-resolution daily rainfall fields as required in distributed hydrological modeling. To this end data from the Netherlands operational national r ...
  help
  Rioolbeheerder voelt de bui al hangen : app: (be)rekent op regen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Tilma, M. \ Schuurmans, H. \ Koning, J. de \ 2011
  "Het heeft hard geregend, maar hoe hard is hard en had ik, als beheerder, daar wat aan kunnen doen?''. Met deze vraag wordt een beheerder van riolering of watersysteem regelmatig geconfronteerd. Inzicht in internsiteit en de ruimtelijke variabiliteit ...
  help
  130320 IJkdijk P07 Wytze Schuurmans en Mark Pehlig - Economisch Perspectief DDSC [Video]
  Schuurmans, W. \ Pehlig, M. \ STOWAvideo \ 2013
  Anders denken over en handelen met dijken. Zo heet de bijeenkomst, gehouden in Burgers Zoo Arnhem, maart 2013. In deze bijdrage het economisch perspectief van DDSC (Dijk Data Service Centrum), bezien door de ogen van zowel een dijk deskundige als een ...
  help
  Hydrobiologisch onderzoek aan de Kagerplassen [Studentenverslag]
  Schuurmans, R.R. \ 1970
  Onderzoek naar de samenstelling van het plankton in de Kagerplassen in de zeven maanden van 1970.
  help
  Visie op de vaststelling van landbouwschade door grondwaterwinning : op de toekomst voorbereid met een verbeterde methode [Boek]
  Bartholomeus, Ruud \ Bakel, Jan van \ Stroet, Ron \ Schuurmans, Hanneke \ Eertweg, Gé van den \ 2012
  Grondwateronttrekkingen beïnvloeden gewasopbrengsten in de landbouw. Huidige regelingen om door winningen veroorzaakte droogteschade te vergoeden doen mogelijk geen recht meer aan de werkelijke landbouwschade die een onttrekking veroorzaakt. Deze reg ...
  help
  Penman-Monteith referentieverdamping: inventarisatie beschikbaarheid en mogelijkheden tot regionalisatie [Boek]
  Schuurmans, J.M. \ Droogers, P. \ 2010
  In 2009 heeft STOWA een definitiestudie afgerond naar het verbeteren van de bepaling van actuele verdamping van water, bodem en diverse vormen van landgebruik in ruimte en tijd voor toepassingen in het regionale waterbeheer. In het kader van deze stu ...
  help
  Samen sterk voor de beste data : noodzaak van nauwkeurige neerslagmetingen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Schuurmans, H. \ 2014
  Dat nauwkeurige neerslagmetingen en voorspellingen van groot belang zijn voor de watersector is duidelijk. Gerard van Steenhoven, directeur van het KNMI, sprak onlangs op een symposium de ambitie uit om niet alleen de kwaliteit van de metingen te ver ...
  help
  Why are decisions in flood disaster management so poorly supported by information from flood models? \ Environmental modelling & software [Wetenschappelijk artikel]
  Leskens, J.G. \ Brugnach, M. \ Hoekstra, A.Y. \ Schuurmans, W. \ 2014
  In this paper we analyze the use of flood simulation models in flood disaster management, which takes place from about 1 to 5 days in advance of a potential flood. Specifically in this period, the potential consequences of a flood can be importantly ...
  help
  Meerwaarde van ruimtelijke neerslagdata voor het modelleren van stijghoogtefluctuaties \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Ottow, B.P. \ Schuurmans, H. \ Steijn, T. van \ 2015
  Om het effect van velerlei processen die van invloed zijn op grondwaterstanden goed te kunnen analyseren, is het belangrijk om goed te weten wat de respons van het grondwatersysteem is op de neerslag. Een methode om dat te modelleren is de PIRFICT ti ...
  help
  Bijdragen aan KIVI studiedag: Zeespiegelrijzing : beleidsanalytische methoden in het waterbeheer, 7 oktober 1987 [Boek]
  Sorber, A. \ Schuurmans, C.J.E. \ Kleij, W. van de \ 1987
  help
  Study of existing hydrodynamic flow models : a study of the applicability of unsteady flow models in irrigation system design and management [Boek]
  Schuurmans, W. \ 1988
  help
  Interactief boezemcalamiteitenmodel Delfland \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Esse, W. van \ Heinhuis, M. \ Schuurmans, W. \ 2017
  Veel waterschappen hebben een boezemstelsel. In extreme situaties kan het boezemstelsel overbelast raken en in dat geval zijn (calamiteiten)maatregelen nodig, zoals de inzet van calamiteitenberging of noodberging en het instellen van maalbeperking. O ...
  help
  Actuele en kortetermijnvoorspellingen voor operationeel waterbeheer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Schuurmans, J.M. \ Bierkens, M.F.P. \ Geer, F.C. van \ 2009
  In dit artikel komt het promotiewerk van Schuurmans aan de orde. Ze ontwikkelde het hydrologische actuele- en korte termijn-voorspellingssysteem (HNFS). In dit systeem worden nog weinig toegepaste hydrometeorologische data geïntegreerd met een ruimte ...
  help
  Evaluatie waterhuishoudkundige normen en richtlijnen bij Schieland : normen voor het waterkwantiteitsbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Hakvoort, H.A.M. \ Schuurmans, W. \ Lemkes, J.C. \ Bakel, P.J.T. van \ Hamaker, P. \ 1998
  help
  Langdurig en moeizaam automatiseringsproject slaagt uiteindelijk : automatische aansturing gemalen van Rijnland's boezem \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Schuurmans, W. \ Leeuwen, P.E.R.M. van \ Kruiningen, F.E. van \ 2000
  Verslag van het project 'Automatisering Boezembeheer Rijnland', dat o.a. voorziet in een systeem waarmee boezemgemalen automatisch kunnen worden aangestuurd. Howel het aanvankelijk mis ging, blijkt geautomatiseerde besturing van complexe watersysteme ...
  help
  Een kwestie van schuiven : automatisering van het peilbeheer in de Maas \ Watertovenaars : Delftse ideeen voor nog 200 jaar Rijkswaterstaat [Hoofdstuk uit boek]
  Brouwer, R. \ Hof, A. \ Schuurmans, I. \ 1998
  help
  Omgaan met wateroverlast : afwatering in extreme omstandigheden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Schuurmans, W. \ Ploeg, W. van der \ Leeuwen, E. van \ 1999
  Voorstel voor een beter planproces voor de aanpak van wateroverlast. Het huidige en toekomstige (gewenste) watersysteem in een gebied wordt beschreven m.b.v. relevante en kwantificeerbare parameters (waterstanden; faalkansen op basis van normering) e ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.