Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De microbiologische veiligheid van de 60-dagenzone rond grondwaterwinningen [Boek]
  Wielen, P.W.J.J. van der \ Senden, W. \ Medema, G. \ 2008
  Biedt de 60 dagenzone voldoende veiligheid tegen virusdoorbraak? Rond grondwaterwinningen zijn beschermingszones aangebracht waarbinnen risicovolle microbiologische en chemische activiteiten niet mogen plaatsvinden. In 1980 heeft de Commissie Bescher ...
  help
  Geo-elektrisch onderzoek Amersfoort - Oost : kaartblad 32 Oost [Boek]
  Senden, W. \ Ritsema, I. \ 1985
  help
  MER locatiekeuze grootschalige oppervlaktewaterwinning - Hoofdrapport [Boek]
  Koerselman, W. \ Senden, W.J.M.K. \ Supèr, J. \ 1997
  Ondanks een actief waterbesparingsbeleid zal de vraag naar drinkwater in Overijssel op termijn stijgen. In de strategische plannen van de Provincie Overijssel is opgenomen dat de Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO) voor de uitbreiding van de dr ...
  help
  Verdrogingsbestrijding WCL-gebied Winterswijk : hydrologische verkenning naar kansrijke locaties en anti-verdrogingsmaatregelen [Boek]
  Athmer, W.H.G.J. \ Molenaar, W.J. \ Senden, W.M.K. \ Jansen, A.J.M. \ 1997
  In het kader van het project Verdrogingsbestrijding WCL-gebied Winterswijk is opdracht gegeven om te onderzoeken (binnen de randvoorwaarde dat wateroverlast van landbouwpercelen wordt voorkomen): hoe de verdroging van natuur verminderd kan worden, en ...
  help
  Inrichting van het provinciale meetnet grondwaterkwaliteit van Zuid-Holland [Boek]
  Bloemendaal, S. \ Defize, P.R. \ Senden, W.J.M.K. \ 1988
  help
  Evaluatie pilot ondermaatse leveringsminuten : verslag van de pilot en workshop OLM [Boek]
  Blokker, E.J.M. \ Senden, W.J.M.K. \ Kivit, C.F.T \ 2005
  De prestatie-indicator ‘Ondermaatse Leveringsminuten’ (OLM) is gedefinieerd als het aantal minuten per klant per jaar waarin niet volgens de wettelijke norm geleverd is. OLM heeft betrekking op de tijd dat er geen water wordt geleverd, te weinig wate ...
  help
  Membraanreiniging van NF/ROinstallaties : een literatuurstudie [Boek]
  Cornelissen, Emile \ Senden, Wiel \ 2006
  Het doel van dit rapport is het evalueren van beschikbare middelen en ervaringen op het gebied van membraanreiniging van NF/RO-installaties op basis van een literatuuroverzicht vooral voor het minimaliseren van biofouling in spiraalgewonden membraane ...
  help
  Onderzoek naar de invloed van distributie op de samenstelling van leidingwater : BTO/DPW- workshop [Boek]
  Naerssen, Edu van \ Senden, Wiel \ Kooij, Dick van der \ 2005
  De samenstelling van het drinkwater in het voorzieningsgebied kan zodanig veranderen dat dit leidt tot een ongewenste kwaliteit van het water bij de consument. Voorbeelden van dergelijke veranderingen zijn: vermeerdering van micro-organismen, waarond ...
  help
  Optimalisatie van de bepaling van het gehalte adenosinetrifosfaat (ATP) in water en in biofilm [Boek]
  Voost, Stefan \ Senden, Wiel \ 2005
  In dit onderzoek zijn verschillende soorten monsters (stamculturen en bacteriepopulaties) bewaard bij verschillende temperaturen en is er vervolgens gekeken naar het effect van deze temperaturen op het ATP-gehalte. Uit de resultaten van dit onderzoek ...
  help
  Ontwikkeling van een specifieke kweekmethode voor L. pneumophila [Boek]
  Veenendaal, H.R. \ Senden, Wiel \ 2006
  Andere Legionella–soorten dan Legionella pneumophila veroorzaken slechts zeer incidenteel ziektegevallen. Daarom is het wenselijk om op een eenvoudige manier onderscheid te maken tussen L. pneumophila en de overige Legionella–soorten. In dit rapport ...
  help
  Snelle semi-kwantitatieve bepaling van kweekbare Legionella's in watermonsters m.b.v RT-PCR : verkennend onderzoek [Boek]
  Veenendaal, Herm \ Senden, Wiel \ Voogt, Remco \ 2006
  In dit rapport is een werkwijze beschreven om op een snellere wijze dan volgens NEN 6265 kweekbare Legionella ’s aan te tonen. De methode is door het toepassen van de MWA-methode semi-kwantitatief.
  help
  Verwijdering van Cryptosporidium parvum, Clostridium perfringens en centrische diatomeeën door langzame zandfiltratie : rapportage van een doseerproef [Boek]
  Hijnen, W.A.M. \ Dullemont, Y.J. \ Senden, W.J.M.K. \ Hijnen, W.A.M. \ Brouwer-Hanzens, A.J. \ Rosielle, M. \ Schijven, J.F. \ Medema, G.J. \ 2006
  Waternet Amsterdam is in de afgelopen jaren actief bezig geweest om de capaciteit van hun zuiveringen om micro-organismen te verwijderen te kwantificeren. Aanleiding hiervoor is het nieuwe Waterleidingbesluit waarin, voor bedrijven met oppervlaktewat ...
  help
  Removal of Bacteriophages MS2 and ΦX174 during Transport in a Sandy Anoxic Aquifer \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
  Wielen, P.W.J.J. van der \ Senden, W.J.M.K. \ Medema, G. \ 2008
  The objectives of our study were to determine (i) removal of bacteriophage MS2 and ΦX174, as surrogates for human pathogenic viruses, in an anoxic aquifer and (ii) the safe length of the microbial protection zone in anoxic aquifers. 3.5 Log units of ...
  help
  Ecohydrologisch onderzoek Beegderheide : resultaten [Boek]
  Aggenbach, C.J.S. \ Maas, C. \ Senden, W.J.M.K. \ 1998
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.