Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Onzekerheden in debietmetingen : analyse van debietgegevens voor Monitoring Stroomgebieden [Boek]
  Mulder, H.M. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Siderius, C. \ Walvoort, D.J.J. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2009
  Deze rapportage “Onzekerheden in debietmetingen” vormt een onderdeel van het project ‘Monitoring Stroomgebieden’. Voor het kwantificeren van de landbouw in de belasting van het oppervlaktewater en de ontwikkeling van een monitoringsmethodiek is het n ...
  help
  Analyse van de invloed van processen op de nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater : een modelstudie [Boek]
  Gerven, L.P.A. van \ Mulder, H.M. \ Siderius, C. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Smit, A.A.M.F.R. \ 2009
  Deze rapportage vormt een onderdeel van het roject ‘Monitoring Stroomgebieden’. Dit project onderzoekt het effect van het mestbeleid op de oppervlaktewaterkwaliteit in vier stroom-gebieden representatief voor Nederland. Hiervoor is een modelinstrumen ...
  help
  Systeemanalyse voor het bemalingsgebied Quarles van Ufford - Fase 2 [Boek]
  Siderius, C. \ Roelsma, J. \ Bolt, F.J.E. van der \ Leenders, T.P. \ Renaud, L.V. \ Dik, P.E. \ Ruiter, H. de \ 2007
  Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ is, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning en systeemanalyse Fase1, een vervolgsysteemanaly ...
  help
  Process description of SWQN : a simplified hydraulic model [Boek]
  Smit, A.A.M.F.R. \ Siderius, C. \ Gerwen, L.P.A. van \ 2009
  SWQN is a simplified hydraulic model for surface water systems which computes water levels and flows in a network of nodes labelled as ‘volumes’ and segments labelled as ‘connectors’. The user can specify a variety of connectors like open water cours ...
  help
  Evaluatie programmabeheersing Ruimte voor de Rivier : deelevaluatie ten behoeve van eindevaluatie Ruimte voor de Rivier [Boek]
  Olde Wolbers, M. \ Das, L. \ Wiltink, J. \ Siderius, R. \ Hove, S. ten \ 2017
  Deze evaluatie naar de programmabeheersing Ruimte voor de Rivier maakt deel uit van vier evaluaties naar het programma Ruimte voor de Rivier, die alle als input dienen voor de Eindevaluatie Ruimte voor de Rivier.
  help
  Systeemanalyse voor het bemalingsgebied Quarles van Ufford - Fase 3 [Boek]
  Siderius, C. \ Löschner-Wolleswinkel, R.J. \ Bolt, F.J.E. van der \ Roelsma, J. \ Schoumans, O.F. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Ruiter, H. de \ 2008
  Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ is een systeemanalyse uitgevoerd voor het bemalingsgebied Quarles van Ufford. Deze systeemanalyse wordt ge ...
  help
  Systeemanalyse voor het stroomgebied de Drentse Aa - Fase 3 [Boek]
  Roelsma, J. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Bolt, F.J.E. van der \ Löschner-Wolleswinkel, R.J. \ Renaud, L.V. \ Schaap, J.D. \ Schoumans, O.F. \ Siderius, C. \ Heide, H. van der \ Molen, K. van der \ 2008
  Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ is een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroomgebied van de Drentse Aa. Deze systeemanalyse wordt gefase ...
  help
  Systeemanalyse voor het stroomgebied de Krimpenerwaard - Fase 3 [Boek]
  Kroes, J.G. \ Schaap, J.D. \ Bolt, F.J.E. van der \ Löschner-Wolleswinkel, R.J. \ Roelsma, J. \ Schoumans, O.F. \ Siderius, C. \ Tol-Leenders, T.P. van \ 2008
  Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ wordt, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroo ...
  help
  Systeemanalyse voor het stroomgebied van de Schuitenbeek fase 3 : monitoring stroomgebieden [Boek]
  Jansen, H.C. \ Löschner-Wolleswinkel, R.J. \ Bolt, F.J.E. van der \ Schoumans, O.F. \ Siderius, C. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Sicco Smit, M.E. \ 2008
  Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ wordt, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroo ...
  help
  Report on applications of Waterwise in the case study areas Rhine, Elbe and Nile [Boek]
  Jaspers, F. \ Terwisscha van Scheltinga, C. \ Walsum, P. van \ Groot, A. \ Siderius, C. \ Roest, K. \ 2009
  This report addresses the role of Waterwise as tool for eco-hydrological assessments in stakeholder negotiations on spatial planning issues. The often complex situations under uncertainty ask for a clear role for the stakeholders and Waterwise offers ...
  help
  Blue Lagoon of the river wild? : de mogelijkheden van een scenario analyse en een beleidsondersteunend instrumentarium in een beleidsanalyse zoals voor het Volkerak-Zoommeer [Studentenverslag]
  Siderius, C. \ 2003
  help
  Kalibratie Modelsysteem Monitoring Stroomgebieden [Boek]
  Siderius, C. \ Roelsma, J. \ Mulder, H.M. \ Gerven, L.P.A. van \ Hendriks, R.F.A. \ Tol-Leenders, T.P. van \ 2011
  In het kader van het project 'Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders' zijn de effecten van het mestbeleid op stroomgebiedsniveau onderzocht. Ter ondersteuning van d ...
  help
  Nutriëntenhuishouding in de bodem en het oppervlaktewater van Quarles van Ufford : bronnen, routes en sturingsmogelijkheden [Boek]
  Siderius, C. \ Rozemeijer, J. \ Mulder, H.M. \ Smit, A.A.M.F.R. \ Tol-Leenders, T.P. van \ 2011
  Deze rapportage richt zich op het bemalingsgebied Quarles van Ufford. Om zicht te krijgen op de nutriëntenhuishouding in het gebied is er vanaf 2004 aanvullend op het reguliere meetnet van het waterschap in het oppervlaktewater gemeten. Voor de inter ...
  help
  Verspreiding inlaatwater in beeld met nieuwe tracer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rozemeijer, J. \ Siderius, C. \ Verheul, M. \ Pomarius, H. \ 2011
  Inlaatwater heeft in de polder Quarles van Ufford zelfs in een droge periode geen invloed op de waterkwaliteit van kleine landbouwsloten. Dat blijkt uit metingen van de concentratie gadolinium, die zijn uitgevoerd voor het project Monitoring Stroomge ...
  help
  NL-CAT application to six European catchments [Boek]
  Schoumans, O.F. \ Siderius, C. \ Groenendijk, P. \ 2009
  This report focusses on the application of the NL-CAT model, a combination of the SWAP (unsaturated zone/groundwater-flow), ANIMO (nutrient processes and flow), and SWQN (surface water quantity) and the NuswaLite surface water quality model (SWQL), o ...
  help
  Process description of NuswaLite : a simplified model for the fate of nutrients in surface waters [Boek]
  Siderius, C. \ Groenendijk, P. \ Gerven, L.P.A. van \ Jeuken, M.H.J.L. \ Smit, A.A.M.F.R. \ 2009
  Mathematical models predicting nitrogen and phosphorus concentrations in surface waters can be useful tools to evaluate measures combating eutrophication. NUSWALITE is a water quality model to predict the nutrient concentrations in high spatial and t ...
  help
  Validatie van modelsystemen voor het voorspellen van de oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit in het stroomgebied 'Quarles van Ufford' : fases 1, 2 en 3 [Boek]
  Walvoort, D.J.J. \ Siderius, C. \ Tol-Leenders, T.P. van \ 2009
  In het kader van het project `Monitoring Stroomgebieden' wordt een instrument ontwikkeld dat tot doel heeft de bijdrage van de landbouw aan de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor te kwanti ceren en de veranderingen daarin als ge ...
  help
  Tracing the spatial propagation of river inlet water into an agricultural polder area using anthropogenic gadolinium \ Hydrology and earth system sciences [Artikel]
  Rozemeijer, J. \ Siderius, C. \ Verheul, M. \ Pomarius, H. \ 2012
  Diverting river water into agricultural areas or nature reserves is a frequently applied management strategy to prevent fresh water shortage. However, the river water might have negative consequences for chemical and ecological water quality in the r ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.