Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Zwakke schakel wordt wereldstad aan zee : dijk/boulevard in Scheveningen \ Waterwonen [Artikel]
  Simons, J. \ 2008
  Scheveningen is aangewezen als een van de Zwakke Schakels in de Nederlandse kustverdediging. Dit gegeven heeft gemeente Den Haag aangegrepen om de boulevard grondig aan te pakken. Strandophoging, een harde dijk in de boulevard en een waardige, spanne ...
  help
  5 tips voor ontwikkelaars : zo lukt waterwonen \ Waterwonen [Artikel]
  Simons, J. \ 2009
  Hoe breng je kosten en opbrengsten in evenwicht? Dat is natuurlijk de kunst bij elk project, maar bij de nog nieuwe drijvende woningen is het een extra uitdaging. Omdat het duur is. Omdat het een niche is. Omdat het kredietcrises is. Of niet?
  help
  Wie wil waar waterwonen? : waterwoner wil rust, ruimte en ook groen \ Waterwonen [Artikel]
  Simons, J. \ 2008
  Buitendijks bouwen of in (regen)wateropvangbekkens binnendijks bouwen wordt steeds vaker als oplossing genoemd voor het nijpende woningtekort. Bovendien is wonen aan het water hip. Niemand wil echter dat het open buitengebied zomaar wordt volgebouwd ...
  help
  Zelfs ecologen vinden interpretatie te strikt : plannen sneuvelen onnodig door natuurbeschermingswet \ Waterwonen [Artikel]
  Simons, J. \ 2008
  Ecologen en stedenbouwers moeten nauw samenwerken bij het maken van waterwoonplannen. Rechters interpreteren de natuurbeschermingswet zo strikt dat menig waterwoonplan onnodig sneuvelt, vindt ecoloog Reinoud Kleijberg van Arcadis. Natuur is veerkrach ...
  help
  Deltacommissie pleit voor watergebiedsontwikkeling : voorkomen is beter dan genezen \ Waterwonen [Artikel]
  Simons, J. \ 2008
  De Deltacommissie pleit voor een een Deltafonds om de financiering zeker te stellen. Dat betekent vrij baan voor gebiedsontwikkeling rondom het water en dat is veel beter dan ad hoc beslissingen die direct na een ramp genomen worden en waarvoor de aa ...
  help
  Grachten graag! : voordelen en dilemma's bij grachtherstel in Gouda en Breda \ Waterwonen [Artikel]
  Simons, J. \ 2008
  Gouda en Breda zijn bezig met grachtherstel. En daarmee kunnen ze winst behalen op het gebied van toerisme, bedrijvigheid en werkgelegenheid, waterkwaliteit en cultuurhistorisch erfgoed. Echter, tegenvallende waterberging, kabels en leidingen, parkee ...
  help
  A comparative study of the use of inorganic carbon resources by Chara aspera and Potamogeton pectinatus \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
  Berg, M.S. van den \ Coops, H. \ Simons, J. \ 2002
  help
  Competition between Chara aspera and Potamogeton pectinatus as a function of temperature and light \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
  Berg, M.S. van den \ Coops, H. \ Simons, J. \ 1998
  help
  Clear water associated with a dense Chara vegetation in the shallow and turbid Lake Veluwemeer, The Netherlands \ The structuring role of submerged macrophytes in lakes [Hoofdstuk uit boek]
  Berg, M.S. van den \ Coops, H. \ Meijer, M.L. \ Scheffer, M. \ Simons, J. \ 1998
  help
  Groundwater - surface water interface and effective resource management \ Groundwater - surface water ecotones : biological and hydrological interactions and management options [Hoofdstuk uit boek]
  Simons, J. \ Notenboom, J. \ 1997
  help
  Evaluatie nevengeulen Opijnen en Beneden-Leeuwen 1993-1998 [Boek]
  Simons, J. \ Bakker, C. \ Sorber, A. \ 2000
  Nevengeulen kwamen eind jaren '80 als serieuze optie voor rivierherstel in de belangstelling. Het heeft toen nog heel wat voeten in de aarde gehad voordat ook werkelijk de eerste voorzichtige stap naar realisatie gezet werd. De eerste projecten waren ...
  help
  Een rijk kranswierenland : verspreiding en ecologie van kranswieren in Nederland \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
  Simons, J. \ Nat, E. \ 2001
  help
  Blauwalgenbloei in de Zuidelijke Randmeren 2014-2017 : studie naar de oorzaak van blauwalgenbloei in de Zuidelijke Randmeren [Studentenverslag]
  Oostra, A. \ Boer, B. de \ Kers, E. \ Slangen, I. \ Simons, K. \ Brandjes, M. \ Kuiper, S. \ 2018
  In dit rapport is onderzocht wat de oorzaak is van de blauwalgenbloei in de Zuidelijk Randmeren. Er is hierbij literatuuronderzoek uitgevoerd naar gebiedskenmerken de diepte en oppervlakte van de meren, gekeken naar de bodemtypen van de meren en omli ...
  help
  Verkenning remote sensing producten voor het waterbeheer [Boek]
  Simons, Gijs \ Droogers, Peter \ 2016
  Om het waterbeheer zo goed en kosteneffectief mogelijk uit te voeren, zijn waterbeheerders continu op zoek naar het toepassen van nieuwe mogelijkheden om inzicht te krijgen in het functioneren van watersystemen. Remote sensing producten staan daarbij ...
  help
  Naar online en optimale sturing van Klimaat Adaptieve Drainage \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bartholomeus, R. \ Eertwegh, G. van den \ Simons, G. \ 2015
  Met de toename van langdurig droge perioden in Nederland, afgewisseld met hevige neerslag, wordt het voor de landbouw en de waterbeheerder steeds belangrijker om te anticiperen op extremen in bodemvochtcondities. Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) maak ...
  help
  De waterkwaliteit van Texelse duinwateren, onderzocht aan de hand van de sieralgenflora [Boek]
  Bruin, C.J.W. \ Schulp, H.J.F. \ Simons, J. \ 2011
  In de terreinen van Staatsbosbeheer wordt al sinds vele jaren de waterstand in peilbuizen en op peilschalen twee keer per maand opgemeten. Ook is er tamelijk veel hydrologisch onderzoek in het Texelse duingebied gedaan. Er zijn dus veel kwantitatieve ...
  help
  Voortbestaan Westelijk Havengebied onder druk : een niet te versmaden woningbouwlocatie [: thema: Amsterdam] \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
  Simons, J. \ 2010
  De Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040 is er helder over: Amsterdam heeft 70.000 woningen en bijbehorende voorzieningen nodig tot 2040. Het Amsterdamse college wil dat het Westelijk Havengebied hiervoor inschikt, zodat de transformatie net zo’n suc ...
  help
  Dynamisch rivierbeheer : inventarisatie informatiebehoefte, resultaten eerste fase [Boek]
  Douben, N. \ Simons, H.E.J. \ Harkel, M. ten \ 2002
  RWS Directie Oost Nederland heeft het RIZA gevraagd om te onderzoeken welke percepties er leven over dynamisch rivierbeheer. Hierbij gaat het om de afweging van (en van welke) functies, de wijze van implementatie van dynamisch rivierbeheer en wie wel ...
  help
  Man-made secondary channels along the river Rhine (The Netherlands) : results of post-project monitoring \ Regulated rivers : research and management : an international journal devoted to river research and management [Artikel]
  Simons, J.H.E.J. \ Bakker, C. \ Schropp, M.H.I. \ 2001
  help
  Evaluatie verwijdering oeververdediging Engelsche Werk 1993-2001 [Boek]
  Simons, J. \ Bolwidt, L. \ 2003
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.