Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Effect waterbehandeling op uitloging van AC-leiding Vitens [Boek]
  Slaats, P.G.G. \ Heijman, B. \ Blokker, M. \ 2007
  In de periferie van het distributienet van productiebedrijf (pb) Epe van waterbedrijf Vitens zijn problemen met kalkafzetting geconstateerd. Omdat de distributieleidingen uit asbestcement (AC) bestaan en alleen na AC-leidingen problemen worden gemeld ...
  help
  Nieuwe methode inzetbaar bij saneringsbeslissingen PVC-leidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Mesman, G. \ Slaats, N. \ Boersma, A. \ Schultz, B. \ 2009
  Het Nederlandse waterleidingnet bestaat momenteel voor ongeveer de helft uit pvc-leidingen. Eén van de conclusies van het bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven luidde dat de levensduur van pvc-buizen afhankelijk is van een combinatie van initië ...
  help
  Waterleiding in de straat : kan het kleiner en minder diep? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Slaats, N. \ Blokker, M. \ Pieterse-Quirijns, I. \ Smits, F. \ 2013
  Brabant Water heeft een visie ontwikkeld op het ‘tertiaire net van de toekomst’, het TNT. Het TNT maakt gebruik van ingebouwde sensoring, is duurzaam, wordt zo klein mogelijk gedimensioneerd en wordt op 60 cm diep aan weerszijden van de straat gelegd ...
  help
  Conditionering van drinkwater: de aanbevelingen voor optimale samenstelling in 2014 \ H2O online [Artikel]
  Slaats, N. \ Meerkerk, M. \ Palmen, L. \ Brink, H. \ 2015
  Om ervoor te zorgen dat drinkwater probleemloos kan worden gebruikt en dat de conditie van het leidingnet behouden blijft, kunnen drinkwaterbedrijven de samenstelling van het water aanpassen: het ‘conditioneren’ van het water. Sinds 1985 wordt in Ned ...
  help
  Slim renoveren van waterleidingen [Boek]
  Vossen, J. van \ Slaats, P.G.G. \ Mesman, G.A.M. \ Moerman, A. \ Brand, T. van den \ 2017
  Het doel van dit TKI project is het genereren van inzicht in de toepasbaarheid van de verschillende, beschikbare technieken voor sanering van het leidingnet door: 1) Het benoemen en toepassen van kansrijke innovatieve sleufloze renovatie- en vervangi ...
  help
  Eerste inventarisatie van gemeten concentraties lood, koper, nikkel en chroom in de drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Slaats, N. \ Blokker, M. \ Versteegh, A. \ 2008
  In 2004 zijn de Nederlandse waterbedrijven begonnen met het zogeheten Random Day Time bemonsteren van de metalen lood, koper, nikkel en chroom aan de tap. Om inzicht te krijgen in de voorkomende concentraties van deze metalen bij de consument heeft K ...
  help
  Nieuw concept tertiair drinkwaternet Brabant Water : een eerste verkenning \ H2O online [Artikel]
  Slaats, N. \ Blokker, M. \ Pieterse-Quirijns, I. \ Smits, F. \ 2013
  Brabant Water heeft een visie ontwikkeld op het ‘tertiaire net van de toekomst’, het TNT. Het TNT maakt gebruik van ingebouwde sensoring, is duurzaam, wordt zo klein mogelijk gedimensioneerd en wordt op 60 cm diep aan weerszijden van de straat gelegd ...
  help
  Software voor beslissingsondersteuning bij leidingsaneringen : evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven [Boek]
  Beuken, Ralph \ Slaats, Nellie \ 2013
  Door waterbedrijven zijn drie praktijktests van beslissingsondersteunende software uitgevoerd die binnen het kader van het BTO zijn geëvalueerd. Dit betreffen: - Dunea met WiLCO, geleverd door SEAMS; - PWN met Spatial Workshop, geleverd door Spatial ...
  help
  How future proof is our drinking waterinfrastructure : hydraulic stress test for drinking water distribution systems [Boek]
  Agudelo, Claudia \ Blokker, Mirjam \ Slaats, Nellie \ 2014
  The drinking water distribution system (DWDS) is a critical infrastructure and a costly asset with a life time of several decades. With rapidly changing urban environments and increasing technological innovation, drinking water demand is likely to ch ...
  help
  Numerieke validatie van backtracing-berekeningen voor de identificatie van verontreinigingingsbronnen in drinkwaterdistributiesystemen [Boek]
  Summeren, Joost van \ Slaats, Nellie \ 2014
  In het Speerpuntonderzoek voor Vitens is de door KWR ontwikkelde numerieke backtracing-tool voor het lokaliseren van eventuele waterkwaliteitsverontreinigingen in het drinkwaterdistributienet gevalideerd. Specifiek werd de toepasbaarheid in de Vitens ...
  help
  De waarde van exitbeoordelingen op AC en GGIJ leidingdelen [Boek]
  Beuken, Ralph \ Eijk, Ronald van \ Slaats, Nellie \ 2014
  Waterbedrijven kunnen exitbeoordelingen uitvoeren op leidingdelen die beschikbaar komen bij werkzaamheden. Zij gebruiken hiermee de gelegenheid om informatie verzamelen over de conditie van vergelijkbare leidingdelen. Nader onderzoek binnen het BTO d ...
  help
  Het voorspellen van inwendige uitloging van asbestcementleidingen met een kunstmatig neuraal netwerk [Boek]
  Vonk, Erwin \ Slaats, Nellie \ 2014
  Uitloging is een probleem dat speelt bij asbestcementleidingen. Het is een proces waarbij bepaalde mineralen uit de asbestcementmantel langzaam oplossen. Aan de binnenzijde (inwendige uitloging) vindt dit plaats in het drinkwater dat door de leiding ...
  help
  How future proof is our drinking water infrastructure? : hydraulic stress test for drinking water distribution systems [Boek]
  Agudelo, Claudia \ Slaats, Nellie \ Blokker, Mirjam \ 2014
  The drinking water distribution system (DWDS) is a critical infrastructure and a costly asset with a life time of several decades. With rapidly changing urban environments and increasing technological innovation, drinking water demand is likely to ch ...
  help
  UKNOW : zicht op leidingdegradatie door samenhang in informatiesystemen [Boek]
  Moerman, A. \ Vossen, J. \ Beuken, R.H.S. \ Slaats, P.G.G. \ 2016
  De beslissing welke leiding wanneer te vervangen is één van de belangrijkste vraagstukken voor assetmanagement van het leidingnet. Een leiding in goede conditie te vroeg vervangen is een vorm van kapitaalvernietiging, een leiding in slechte conditie ...
  help
  Energieverbruik drinkwaterwinning [Boek]
  Schans, M.L. van der \ Brussee B. Eng, L.F. \ Niekus, P. \ Leunk, I. \ Slaats, P.G.G. \ 2015
  Uit gegevens van 22 pompstations blijkt dat 32% (0,18 kWh/m3) van het totale energieverbruik van waterbedrijven voor rekening komt voor het winnen van grondwater. Gemiddeld is 25% energiebesparing economisch haalbaar op de winning, met een terugverdi ...
  help
  Kwantitatieve toekomstscenario's waterverbruik : SIMDEUM ingezet voor het berekenen van totaal en piekverbruik [Boek]
  Blokker, E.J.M. \ Vloerbergh, L.N. \ Slaats, P.G.G. \ 2011
  Dit rapport gaat in op toekomstige ontwikkelingen en hun invloed op het waterverbruik. Met SIMDEUM zijn inschattingen van het veranderend waterverbruik in de toekomst vertaald naar het verbruik op kleine tijdschaal. Zo kunnen uitspraken worden gedaan ...
  help
  Softwarepakketten voor de ondersteuning van saneringsbeslissingen van leidingen : workshops, evaluatie en follow-up [Boek]
  Beuken, Ralph \ Slaats, Niels \ 2010
  In het BTO project Bouwstenen Leidingnetbeheer is in het projectonderdeel Innovatieve Technieken onderzocht welke technieken en producten een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan verbeterd leidingnetbeheer bij waterbedrijven. Op 8 december 2009 is ee ...
  help
  Klimaatverandering en de gevolgen voor waterdistributie : een inventarisatie van onderzoeksbehoeften [Boek]
  Daal, K.H.A van \ Slaats, P.G.G. \ 2008
  Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat het klimaat aan het veranderen is. Hoewel Nederland en de wereld zich sterk maken om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken moet men zich toch voorbereiden op een veranderend klimaat. Een veranderen ...
  help
  Technische afspraken over het op afstand uitlezen van watermeters \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Govers, A. \ Stierum, J. \ Slaats, N. \ 2009
  Steeds meer drinkwaterbedrijven willen de watermeters bij de klanten op afstand gaan lezen. Nu de energiesector verplicht wordt intelligente meters in te zetten, kan die ontwikkeling een forse impuls krijgen. De watersector heeft daarom afspraken opg ...
  help
  Metalen in drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Groenendijk, M. \ Tielemans, M. \ Slaats, N. \ 2008
  Het onderwerp 'risico op verontreiniging van drinkwater door metalen tijdens de productie en/of distributie' leeft, zo bleek ook weer tijdens het internationale congres METEAU in Antalya (Turkije), dat in het najaar van 2007 werd gehouden. Ongeveer 1 ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.