Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Tool catalogue frame-based information tools [Boek]
  Wardekker, J.A. \ Boer, J. de \ Kolkman, M.J. \ Sluijs, J.P. van der \ Buchanan, K.S. \ Jong, A. de \ Veen, A. van der \ 2009
  In the perception, knowledge production and policymaking on complex issues (‘wicked problems’), such as climate change, frames and framing play an important but often hidden role. Frames relate to one’s ‘schemas of interpretation’; the conceptual ima ...
  help
  Uncertainty in the environmental modelling process: a framework and guidance \ Environmental modelling & software [Wetenschappelijk artikel]
  Refsgaard, J.C. \ Sluijs, J.P. van der \ Højberg, A.L. \ Vanrolleghem, P.A. \ 2007
  A terminology and typology of uncertainty is presented together with a framework for the modelling process, its interaction with the broader water management process and the role of uncertainty at different stages in the modelling processes. Brief re ...
  help
  Adaptation to climate change risks in Dutch urban areas : stimuli and barriers \ Regional environmental change [Wetenschappelijk artikel]
  Runhaar, H.A.C. \ Mees, H.L.P. \ Wardekker, A. \ Sluijs, J. van der \ Driessen, P.P.J. \ 2012
  Climate change is associated with various risks, such as flooding and heat stress. So far, most research has concentrated on the identification and quantification of these risks as well as the development of adaptation measures. Yet much less is know ...
  help
  Omgaan met hittestress en wateroverlast in de stad : gemeenten minder bezorgd dan wetenschappers \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
  Runhaar, H.A.C. \ Mees, H.L.P. \ Wardekker, A. \ Sluijs, J. van der \ Driessen, P.P.J. \ 2011
  Klimaatverandering kan verschillende risico's met zich meebrengen, zoals toename van hittestress en wateroverlast. Wetenschappelijk onderzoek richt zich doorgaans op het inzichtelijk maken van deze risico's en de ontwikkeling van adaptatiemaatregelen ...
  help
  Adaptation to climate change-related risks in Dutch urban areas: stimuli and barriers \ Regional environmental change [Wetenschappelijk artikel]
  Runhaar, H.A.C. \ Mees, H.L.P. \ Wardekker, A. \ Sluijs, J. van der \ Driessen, P.P.J. \ 2012
  Climate change is associated with various risks, such as flooding and heat stress. So far, most research has concentrated on the identification and quantification of these risks as well as the development of adaptation measures. Yet much less is know ...
  help
  Frame-based guide to situated decision-making on climate change \ Global environmental change : human and policy dimensions [Wetenschappelijk artikel]
  Boer, J. de \ Wardekker, J.A. \ Sluijs, J.P. van der \ 2010
  The present paper describes a frame-based approach to situated-decision-making on climate change. Building on the multidisciplinary literature on the relationship between frames and decision-making, it argues that decision-makers may gain from making ...
  help
  NMDC-Innovatieproject : van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden : case studie Baakse Beek [Boek]
  Ek, R. van \ Janssen, G. \ Kuijper, M. \ Veldhuizen, A. \ Wamelink, G.W.W. \ Mol, J. \ Groot, A. \ Schipper, P. \ Kroes, J. \ Supit, I. \ Simmelink, E. \ Geer, F. van \ Janssen, P. \ Sluijs, J. van der \ Bessembinder, J. \ 2012
  Het project "Van Kritische zone tot Kritische Onzekerheden" heeft tot doel de samenwerking tussen modellenmakers en modeellengebruikers te stimuleren. en daarbij meer vorm en inhoud geven aan het benodigde modelleninstrumentarium. Specifiek is aandac ...
  help
  Begrippen rondom onzekerheid [Boek]
  Mens, M.J.P. \ Kwakkel, J.H. \ Jong, A. de \ Thissen, W.A.H. \ Sluijs, J.P. van der \ 2012
  Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste concepten op het gebied van onzekerheid. Het uitgangspunt hierbij is het belang van deze concepten voor werkpakket 5 van het Kennis voor Klimaat consortium ‘climate-proof fresh water supply’ (Them ...
  help
  Macro-invertebrate decline in Dutch surface waters polluted with imidacloprid [Presentatie]
  Dijk, T. van \ Staalduinen, M. van \ Sluijs, J.P. van der \ 2013
  Powerpointpresentatie met de belangrijkste bevindingen van een onderzoek naar de impact van imidacloprid op het Nederlandse oppervlaktewater en de verminderde aanwezigheid van aquatische insecten zoals libellen, waterjuffers, eendagsvliegen, vedermug ...
  help
  Macro-invertebrate decline in surface water polluted with Imidacloprid \ PLoS One / Public Library of Science [Artikel]
  Dijk, T.C. van \ Staalduinen, M.A. van \ Sluijs, J.P. van der \ 2013
  Imidacloprid is one of the most widely used insecticides in the world. Its concentration in surface water exceeds the water quality norms in many parts of the Netherlands. Several studies have demonstrated harmful effects of this neonicotinoid to a w ...
  help
  Dealing with uncertainties in fresh water supply: experiences in the Netherlands : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
  Thissen, W. \ Kwakkel, J. \ Mens, M. \ Sluijs, J. van der \ Stemberger, S. \ Wardekker, A. \ Wildschut, D. \ 2017
  This paper, first, offers a brief overview of developments in the field of planning under (deep) uncertainty. Next, we illustrate application of three different approaches to fresh water provision planning under uncertainty in case studies in the Net ...
  help
  Evaluatie van praktijkervaringen met huishoudwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Oesterholt, F. \ Sluijs, A. \ Mons, M. \ Medema, G-J. \ 2003
  Binnenkort komt het Ministerie van VROM met een definitief beleidsstandpunt betreffende de centrale levering van een tweede waterkwaliteit aan huishoudens. Dit beleidsstandpunt zal grotendeels zijn gebaseerd op onderzoek dat Kiwa Water Research in op ...
  help
  Groen licht na tweede m.e.r.-procedure : belanghebbenden nauw betrokken bij besluitvorming [dossier: baggerspeciedepot Hollandsch Diep] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Hoek, K.A. van den \ Sluijs, W.J.H. van der \ Teulings, L.W.F. \ 2005
  Het Hollandsch Diep is in de Vierde Nota Waterhuishouding aangewezen als meest geschikte locatie voor een baggerspeciedepot. Aanleg van zo’n depot kan ingrijpende gevolgen hebben voor mens en milieu, zodat een m.e.r.-procedure (milieu-effectrapportag ...
  help
  Grondwatertrappen \ Algemene bodemkunde [Hoofdstuk uit boek]
  Sluijs, P. van der \ 1990
  help
  Veranderingen in de berekening van de GHG en de GLG \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Sluijs, P. van der \ Heesen, H.C. van \ 1989
  help
  De grondwatertrap als karakteristiek van het grondwaterstandsverloop \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Sluijs, P. van der \ 1982
  help
  Water table classes : a method to describe seasonal fluctuation and duration of water tables on Dutch soil maps \ Agricultural water management : an international journal [Artikel]
  Sluijs, P. van der \ Gruijter, J.J. de \ 1985
  Een beschrijving van het systeem van grondwater-niveau-klassen en de frequentieverdeling van waterniveau's, welke afgeleid zijn van de gemiddeld hoogste en laagste waterstanden. Relaties zijn afgeleid, die het mogelijk maken om de waterhoogte-klassen ...
  help
  Facetten van grondwatertrappen in zandgronden [Boek]
  Sluijs, P. van der \ Egmond, T. van \ 1976
  help
  Toekomstverkenning milieu, water en natuur 2000 - 2010 [Boek]
  Gelderloos, P. \ Sinke, J. \ Sluijs, B. van der \ 1997
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.