Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Chinese wolhandkrab : een literatuurstudie naar ecologie en effecten [Boek]
  Soes, D.M. \ 2007
  De studie geeft een overzicht van de beschikbare literatuur en relevante monitoringsgegevens. De nadruk in deze studie ligt op de beschrijving van effecten van de Chinese wolhandkrab op inheemse soorten en soortgroepen. In het verlengde hiervan wordt ...
  help
  A risk analysis of exotic trout in the Netherlands [Boek]
  Soes, D.M. \ Broeckx, P.-B. \ 2010
  De salmoniden zijn, zowel voor de consumptie als voor de hengelsport, erg gewild. Nadat de inheemse soorten sterk achteruitgingen is men in Europa gaan experimenteren met Noord-Amerikaanse soorten. Verschillende van deze soorten hebben habitateisen d ...
  help
  A risk analysis of bigheaded carp (Hypophthalmichthys sp.) in the Netherlands [Boek]
  Soes, D.M. \ 2011
  Two species of bigheaded carp (silver carp and bighead carp) are known to be invasive species of special concern. To gain insight into the occurrence of the alien bigheaded carp species in the Netherlands, the possibility of them becoming invasive, t ...
  help
  A risk analysis of sunfishes (Centrarchidae) and pygmy sunfishes (Elassomatidae) in the Netherlands [Boek]
  Soes, D.M. \ 2010
  The family Centrarchidae includes about 34 species, which all have their native range in North America. In the Netherlands the most ill famous member is Lepomis gibbosus. This in the Netherlands invasive species is the only member of the family with ...
  help
  A risk analysis of the Chinese mitten crab in The Netherlands [Boek]
  Bouma, S. \ Soes, D.M. \ 2010
  The Chinese mitten crab is an exotic crustacean already present in high numbers for many years. To get more of an insight into the occurrence of the Chinese mitten crab in The Netherlands, any possible ecological, economical and social impacts, and t ...
  help
  De Elrits op de Veluwe: een overzicht \ De wijerd [Artikel]
  Soes, M. \ 2007
  Door Redeke (1941) worden waarnemingen uit 1918 (Veluwe) en 1921 (Limburg) als eerste beschouwd bij het aantreffen van de eltris in Nederland. Dit artikel gaat verder in op vondsten en habitats van deze beekvis op de Veluwe
  help
  Dioxines en PCB's in rivierkreeften uit Zuid-Holland en Utrecht [Boek]
  Leeuwen, S.P.J. van \ Kotterman, M.J.J. \ Hoogenboom, L.A.P. \ Soes, D.M. \ 2014
  Drie mengmonsters rivierkreeft, afkomstig van drie watersystemen in Zuid-Holland en Utrecht zijn onderzocht op aanwezigheid van dioxines en polychloorbifenylen (PCB's).
  help
  Verdrogingsbestrijding door infiltratie bij de winning Schalterberg : effecten op de natuur [Boek]
  Haan, M.W.A. de \ Doornen, A. \ Haterd, R.J.W. van de \ Soes, D.M. \ 2008
  De waterwinning Schalterberg is gelegen op de Veluwe. De onttrekking van het grondwater voor drinkwater, maar ook de ontwatering van omliggende landbouwgebieden en industriële onttrekkingen, beïnvloeden gebieden met belangrijke grondwaterafhankelijke ...
  help
  KRW visstandbemonstering Waterschap Aa en Maas 2012 [Boek]
  Soes, D.M. \ Broeckx, P.B. \ Spier, J.L. \ Boogaard, B. van den \ Bergsma, J.H \ 2013
  In het kader van het herstelproject De Vilt is een monitoring uitgevoerd naar de visstand in het stroomgebied van de Aa. Het betreft in totaal 23 waterlichamen.
  help
  Kesslers grondel (Neogobius kessleri) nieuw voor Nederland \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Soes, M. \ Veenvliet, P. \ Mourik, D. van \ 2007
  In 2007 werd bij Brakel twee vissen uit de Waal gevangen met de gelijkenis van rivierdonderpadden. Het werd snel duidelijk, dat het om een bijzondere vondst ging: een Kessler grondel. Niet eerder werd deze vis in Nederland gevonden. In deze bijdrage ...
  help
  Moerasontwikkeling Zouweboezem : afleiding van mogelijke maatregelen voor handhaving en uitbreiding van moerasfauna op basis van hydrologisch en ecologisch vooronderzoek [Boek]
  Bell, J. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ Winden, J. van der \ Hut, R. van der \ Eekelen, R. van \ Soes, M. \ 2004
  Doelstelling van dit onderzoek is: Afleiding van mogelijke maatregelen voor handhaving en versterking van de natuurwaarden van het moerasgebied Zouweboezem op basis van ecologisch en hydrologisch vooronderzoek en inventarisatie van de aanverwante int ...
  help
  Verspreiding van rivierkreeften en risico’s voor baggeraanwas in het beheergebied van Waterschap Rivierenland \ H2O online [Artikel]
  Gylstra, R. \ Bois, T. du \ Koese, B. \ Soes, M. \ 2016
  Waterschap Rivierenland heeft onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van rivierkreeften in de KRW-waterlichamen. Op vrijwel alle 103 locaties zijn uitheemse soorten aangetroffen. Dat betekent dat op al die locaties rekening gehouden moet worden me ...
  help
  Vissen \ Inventarisatie van het zuidelijk deel van het Renkumse beekdal en de Renkumse Benedenwaard in 2001 en 2002 [Hoofdstuk uit boek]
  Soes, M. \ 2003
  help
  Monitoring vispassages in het Meertje en de polder van Beek-Ubbergen : onderzoek aan vier vispassages [Boek]
  Kessel, N. van \ Soes, D.M. \ Eekelen, R. van \ 2006
  Het stroomgebied van het Meertje biedt veel mogelijkheden voor de ontwikkeling van een soortenrijke natuur. Met betrekking tot vissen is het gebied reeds vrij soortenrijk. Tijdens het onderzoek zijn zowel rheofiele als stagnofiele soorten aangetroffe ...
  help
  Branchiodrilus hortensis, een nieuwe exotische borstelworm in Nederland (Annelida: oligochaeta) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
  Haaren, T. van \ Soes, M. \ Munts, R. \ 2005
  Regelmatig worden nieuwe exoten voor de Nederlandse zoetwaterfauna gemeld. Hier worden borstelworm vangsten beschreven, op drie vindplaatsen in en rond Giessen en eentje in de Aa bij Den Bosch. De hier beschreven vondsten betreffen tevens de eerste m ...
  help
  Rivierkreeften, een oprukkend probleem? \ De levende natuur [Artikel]
  Soes, D.M. \ Eekelen, R. van \ 2006
  Exoten die zich in Nederlandse wateren vestigen vormen vaak overlast voor de beheerders. Bekend zijn de bestrijding van grote waternavel en zonnebaars. Nu lijkt ook de exotische rivierkreeft een serieus probleem te gaan vormen. Zowel getalsmatig als ...
  help
  Invasive freshwater crayfish in the Netherlands: a preliminary risk analysis [Boek]
  Soes, D.M. \ Koese, B. \ 2010
  Tien soorten kreeften zijn waargenomen in Nederland: één inheemse soort en negen invasieve soorten. Zes soorten hebben zich gevestigd (Turkse rivierkreeft Astacus leptodactylus, Californische rivierkreeft Pacifastacus leniusculus, gevlekte Amerikaans ...
  help
  Kennisdocument uitheemse rivierkreeften Hoogheemraadschap van Rijnland [Boek]
  Soes, D.M. \ 2018
  Voor onderliggende kennisdocument is in de eerste plaats een literatuuronderzoek uitgevoerd om de recente staat aan kennis in binnen- en buitenland in kaart te brengen. Verder zijn diverse Nederlandse onderzoekers en organisaties benaderd voor releva ...
  help
  Samenvatting literatuurstudies uitheemse rivierkreeften [Boek]
  Koese, Bram \ Lemmers, Pim \ Soes, Menno \ Jon, Barend de \ 2019
  STOWA laat samen met enkele waterschappen en andere partijen onderzoek doen naar de factoren die de aan- of afwezigheid van uitheemse rivierkreeften in wateren bepalen. Dit moet uiteindelijk leiden tot oplossingen voor de sterk toegenomen aanwezighei ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.