Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Amfibieën en vissen in plasbermen langs kanalen \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Soesbergen, M. \ Rooijen, A. van \ 2006
  In dit onderzoek zijn oevers van het Wilhelminakanaal (Dongen, Tilburg), de Zuid-Willemsvaart (Helmond, Schijndel), het Amsterdam-Rijnkanaal (Maurik) en de Vecht (Weesp) bemonsterd. De monitoring begon in 1983 en liep tot 2002
  help
  De Noorder IJ-plas : een bedreigd brakwatergebied onder de rook van Amsterdam \ De levende natuur [Artikel]
  Lenoir, L. \ Soesbergen, M. \ Boom, L. van \ 1996
  help
  De betekenis van natuurvriendelijke oevers voor de macrofauna \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
  Soesbergen, M. \ Rozier, W. \ 2004
  Er is door Rijkswaterstaat in de afgelopen decennia meer dan 450 km natuurvriendelijke oever aangelegd langs de rijkswateren. In deze studie werd de macrofauna van natuurvriendelijke oevers vergeleken met traditionele oevers. De diversiteit blijkt to ...
  help
  Natuurvriendelijke oevers \ Weet wat er leeft langs Rijn en Maas : ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief [Hoofdstuk uit boek]
  Soesbergen, M. \ Duijn, P.P. \ 2005
  De effectiviteit van natuurvriendelijke oeverslangs rivieren is veel minder bekend dan die langs kanalen. Op een aantal plaatsen is de stenen oeververdediging verwijderd, en zijn vooroeververdedigingen aangelegd, zoals bij de Korendijkse slikken
  help
  De watervlo rammners roeier Scapholeberis rammneri na twintig jaar herontdekt in Nederland (Crustacea : Cladocera) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
  Soesbergen, M. \ Hoyer, M. \ Mulder, J. \ 2002
  Recentelijk werd de watervlo rammners roeier op vier plaatsen in ons land aangetroffen. Daarvoor was de soort slechts op twee plaatsen bekend. Het is een warmteminnende soort die vooral rond de Middellandse Zee voorkomt. De vindplaatsen in ons land b ...
  help
  Aanvullingen op de naamlijst van de Nederlandse kieuwpoortkreeften (Crustacea: Branchiopoda) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
  Soesbergen, M. \ Sande, J. van de \ 2009
  Zeven jaar na het verschijnen van de naamlijst van de Nederlandse kieuwpootkreeften is het tijd voor een aanvulling. Er zijn ontwikkelingen op het gebied van de taxonomie van Bosmina en enkele soorten kunnen aan de lijst worden toegevoegd. De vorige ...
  help
  The influence of the structure of groyne fields on the invertebrate fauna in the River Waal (the Netherlands) \ Aquatic habitats: analysis & restoration : fifth international symposium on ecohydraulics, September 12-17, 2004, Madrid, Spain [Hoofdstuk uit boek]
  Soesbergen, M. \ 2004
  On six locations in the river Waal with difference in turbulence because of difference in groynes, the macrofauna was sampled. With the decrease of turbulance there is a significant increase of the number of species, diversity and density of the amou ...
  help
  Naamlijst van de Nederlandse kieuwpootkreeften (Branchiopoda) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
  Soesbergen, M. \ 2002
  Dit artikel geeft een up-to-date overzicht van alle 105 in Nederland waargenomen kreeften (branchiopoda), waarvan er 100 tot de watervlooien behoren
  help
  Oeverstabiliteit onder invloed van peilveranderingen \ Ecologische effecten van peilbeheer: een kennisoverzicht [Hoofdstuk uit boek]
  Wessels, Y. \ Boersen, K. \ Soesbergen, M. \ 2002
  Het instellen van een natuurlijker peilverloop zal grotere aanpassingen vragen van de oeverbeheerder dan van de planten en de dieren in de oever
  help
  Hydrobiologische inventarisatie Kempesfles 1997 [Boek]
  Dam, H. van \ Soesbergen, M. \ Mertens, A. \ 1998
  help
  Water-, moeras- en muurvegetaties in IJburg : waterzuivering en inrichting [Boek]
  Soesbergen, M. \ 1997
  help
  Epifytische diatomeeen in vennen en wielen in West-Brabant 1995 [Boek]
  Mertens, A. \ Soesbergen, M. \ Otte, A.J. \ 1996
  help
  Kempesfles en Smitsplas : veranderingen van beheer, chemie, vegetatie en kiezelwieren [Boek]
  Dam, H. van \ Soesbergen, M. \ Mertens, A. \ 1996
  help
  Hydrobiologische waardering van de Meerwijkplas en omringende wateren in Haarlem [Boek]
  Soesbergen, M. \ Mertens, A. \ Otte, A. \ 1999
  help
  Ecosysteembeschrijving Rammekenskreek : biotische en abiotische toestand, referentie- en streefbeeld en herstelmaatregelen [Boek]
  Bruning, C. \ Soesbergen, M. \ Meulemans, J.T. \ 1994
  help
  Waterkwaliteitsbeheersplan Beatrixpark (gemeente Schiedam) : beschrijving en beoordeling van het watersysteem, knelpuntenanalyse en maatregelen [Boek]
  Soesbergen, M. \ Tonkes, M. \ 1995
  help
  Inventarisatie en biologische beoordeling van de Loenderveensche Plas : vastlegging van de uitgangssituatie [Boek]
  Soesbergen, M. \ Heinis, F. \ 1993
  help
  De ecologische situatie in en om het Verlengde Oosterkanaal in 1992 [Boek]
  Soesbergen, M. \ Baeyens, G. \ Ram, J.P. \ 1993
  Ecologische studie rond kanaal in de Waterleidingduinen
  help
  Panneland : aanzet tot een nieuw duinrelstelsel? : inventarisatie en beoordeling van de natuurwaarden van het weiland te Panneland in 1992 [Boek]
  Soesbergen, M. \ Winkel, E.H. ten \ 1992
  help
  Bethunepolder, trillend hart van het Noorderpark : potenties van de Bethunepolder bij gerichte natuurontwikkeling [Boek]
  Soesbergen, M. \ Heinis, F. \ 1991
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.