Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De Nederlandse delta bekeken door een bodembril: te veel water of te weinig sediment? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Meulen, M.J. van der \ Mulder, J.P.M. \ Spek, A.J.F. van der \ 2009
  Delta's zijn belangrijk: ze zijn vruchtbaar, voorzien van vaarwegen en daardoor bijna overal relatief dichtbevolkt en economisch ontwikkeld. Tegenwoordig staan ze ook als kwetsbaar te boek. Delta's worden primair beschouwd en beheerd als watersysteme ...
  help
  From river valley to estuary: the evolution of the Rhine mouth in the early to middle Holocene (western Netherlands, Rhine-Meuse delta) \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Hijma, M.P. \ Cohen, K.M. \ Hoffmann, G. \ Spek, A.J.F. van der \ Stouthamer, E. \ 2009
  The aim of this paper is to reconstruct the evolution of the early to middle Holocene Rhine-Meuse river mouths in the western Netherlands and to understand the observed spatial and temporal changes in facies. This is achieved by constructing three de ...
  help
  Onderzoek naar de mogelijkheid van het simuleren van oppervlaktewater-stromingen in het Loosdrechtse Plassen-gebied met behulp van een Hele-Shaw model [Boek]
  Spek, T.R. van der \ 1986
  help
  Expertdialoog de Veluwe : begrijpen we het watersysteem? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Verhagen, F. \ Spek, T. \ Witte, J.P.M. \ Voortman, B. \ Moors, E.J. \ Querner, E.P. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Bakel, P.J.T. van \ 2014
  De waterbel van De Veluwe staat volop in de belangstelling. Deze waterbel zorgt voor een continue stroom naar de beken en sprengen. Maar snappen we wel voldoende hoe het watersysteem werkt? Op basis van twee werksessies is beschikbare kennis op een r ...
  help
  Reconstructie Achterhoek en Liemers : achtergronddocument "Water" [Boek]
  Spek, T. \ [ca. 2003]
  Aan de hand van de gegevens uit de tabel Thema's en doelen Reconstructie Achterhoek en Liemers wordt per subthema een eerste overzicht gegeven van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling. Dit overzicht heeft ondermeer tot doel om inzicht te g ...
  help
  Oosterscheldekering: kraamkamer voor civiele techniek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Spek, H. \ Boneveld, J. \ Werff, H. van der \ 2010
  Land+Water bestaat 50 jaar. De redactie vroeg aan de leden van de redactie-advies-commisie een artikel te schrijven over het belangrijkste project in hun vakgebied van de laatste 50 jaar. Zouden we dat project met de huidige kennis en onder de huidig ...
  help
  Morphodynamic development and sediment budget of the Dutch Wadden Sea over the last century \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Elias, E.P.L. \ Spek, A.J.F. van der \ Wang, Z.B. \ Ronde, J. de \ 2012
  The availability of nearly 100 years of bathymetric measurements allows the analysis of the morphodynamic evolution of the Dutch Wadden Sea under rising sea level and increasing human constraint. The historically observed roll-over mechanisms of land ...
  help
  Een nieuwe en handzame lysimeter: eerste stap naar een nationaal netwerk voor de werkelijke verdamping? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Voortman, B. \ Witte, J.-P. \ Rheenen, H. van \ Bosveld, F. \ Elbers, J. \ Bolt, F. van der \ Heijkers, J. \ Hoogendoorn, J. \ Bolman, A. \ Spek, T. \ Voogt, M. \ 2016
  Vrijwel overal op aarde verdampt meer dan de helft van het neerslagwater, ook in Nederland. Toch wordt deze grote verliespost in ons land slechts sporadisch gemeten. Door inspanningen van kennisinstituten, bedrijven en overheid is daarom een lysimete ...
  help
  Mesoschaal Westerschelde, Integratierapport 2014-2018 [Boek]
  Taal, M. \ Mastbergen, D. \ Cleveringa, J. \ Schrijvershof, R. \ Plancke, Y. \ Wang, Z. \ Werf, J. van der \ Spek, A. van der \ 2019
  Het Schelde-estuarium ligt zowel in Nederland (Westerschelde) als Vlaanderen (Zeeschelde). Vanaf 2005 is in verdragen vastgelegd dat de landen gemeenschappelijk beleid en beheer voeren. De basis hiervoor is de Lange Termijn Visie, die drie gebruiksfu ...
  help
  Richtlijnen onderwatersuppleties [Boek]
  Spek, A.J.F. van der \ Kruif, A.C. de \ Spanhoff, R. \ 2007
  Gegeven worden richtlijnen voor het ontwerpen van onderwater- en strandsuppleties. Het uitgangspunt voor deze richtlijnen is een optimaal onderhoud van het kustprofiel. Dit document is een richtlijn die door de suppletieontwerpers wordt gebruikt bij ...
  help
  Voorbeelden van dynamisch kustbeheer : een inventarisatie van dynamisch kustbeheerprojecten langs de Nederlandse kust [Boek]
  Valk, L. van der \ Reinders, J. \ Spek, A.J.F. van der \ Gelder-Maas, C. van \ 2013
  Duinen maken deel uit van het Kustfundament en moeten daarom kunnen meegroeien met de stijging van de zeespiegel. Om mee te kunnen groeien met de zeespiegel is het van belang dat zand vanaf het strand de duinen in kan stuiven om zo de duinen te verho ...
  help
  Ontwikkelingen van de Nederlandse Waddenzee bekkens tot 2100: De invloed van versnelde zeespiegelstijging en van bodemdaling op de sedimentbalans– een synthese [Boek]
  Spek, A.J.F. van der \ 2018
  Klimaatveranderingen gaan zeer waarschijnlijk tot wereldwijde versnelling van zeespiegelstijging (ZSS) leiden. De geprojecteerde versnelling van ZSS zal ook de Waddenzee beïnvloeden. Bovenop een versnelde ZSS, zal gas- en zoutwinning bodemdaling vero ...
  help
  Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma : een verkenning [Boek]
  Haasnoot, M. \ Bouwer, L. \ Diermanse, F. \ Kwadijk, J. \ Spek, A. van der \ Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Weiler, O. \ Mens, M. \ Maat, J. ter \ Huismans, Y. \ Sloff, K. \ Mosselman, E. \ 2018
  De zeespiegel kan mogelijk (veel) sneller gaan stijgen dan tot nog toe is aangenomen in het Deltaprogramma. Deze extra versnelling heeft te maken met recente inzichten over het mogelijk versneld afbreken en smelten van het landijs op Antarctica. Op v ...
  help
  Toekomstige suppletievolumes : eindrapport [Boek]
  Spek, A. van der \ 2015
  Dit onderzoek is een verkenning van het effect van mogelijke toekomstige morfologische ontwikkelingen aan de kust op de jaarlijkse suppletiebehoefte van de Nederlandse kust. De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de effect ...
  help
  Relative water-level rise in the Flevo lagoon (The Netherlands), 5300-2000 cal. yr BC: an evaluation of new and existing basal peat time-depth data \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Makaske, A. \ Smeerdijk, D.G. van \ Peeters, H. \ Mulder, J.R. \ Spek, T. \ 2003
  In this study, all available 14C dates from the base of basal peat overlying the top of compaction-free Pleistocene sand in the former Flevo lagoon were evaluated in order to reconstruct water-level rise for the period 5300-2000 cal. yr BC
  help
  Wetenschappers en veldwerkers in Gelderland bespreken gevolgen klimaatverandering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spek, T. \ Kiljan, B. \ Verboom, B. \ Gerner, L. \ Moorman, J. \ Aken, M. van \ Engelenburg, J. \ Meijer, R. \ Geertsema, W. \ Steingröver, E. \ Runhaar, H. \ Witte, J.P.M. \ 2011
  Waterschappen, provincies, waterbedrijven en andere partijen werken vaak samen aan ruimtelijke plannen voor de inrichting van het landelijk gebied. De optimalisering van de waterhuishouding voor landbouw en natuur speelt in zulke plannen meestal een ...
  help
  Van de Hunnepe tot de zee : de geschiedenis van het Waterschap Salland [Boek]
  Spek, T. \ Zeiler, F.D. \ Raap, E. \ Pereboom, F. \ 1996
  help
  Is een stuwwal modelleerbaar? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Engelenburg, J. van \ Spek, T. \ Doorn, A. van \ 2012
  De oostkant van de Veluwe is één van de gestuwde gebieden in Nederland. Het landijs stuwde horizontale zand- en kleilagen in een bijna verticale positie die nu de grondwaterstroming van de Oost-Veluwe domineren. Modellering van de grondwaterstroming ...
  help
  Riooloverstort, een risico voor veedrenking? [Boek]
  Spek, A. \ Visch, M. \ 1999
  help
  D5.3 : Report on economic and societal impacts of the proposed measures [Boek]
  Bruggeman, A. \ Freitas, A. \ Petersen, A. \ Hein, A. \ Seifu Grange, A. \ Iacovides, A. \ Zoumides, C. \ Strehl, C. \ Interwies, E. \ Martinez-Gomariz, E. \ Giannakis, E. \ Kristvik, E. \ Vollmer, F. \ Rocha, F. \ Alphen, H.-J. van \ Koti, J. \ Handelsmann, L. \ Locatelli, L. \ Sekse, M. \ Scheibel, M. \ Guerrero Hidalga, M. \ Mouskoundis, M. \ Aase, M. \ Martinez, M. \ Lorza, P. \ Brito, P. \ Mittelstädt, R. \ Görlitz, S. \ Buil, S. \ Spek, T. \ Luckner, T. \ Muthanna, T. \ 2019
  This report summarises the results on climate change adaptation measures at all BINGO research sites. Case studies to define, explore, assess and compare risk reduction measures to a variety of water supply, water quality and urban drainage risks hav ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.